Theo tôi thì chỉ những lĩnh vực liên quan đến an ninh, quốc phòng thì nên để điều kiện kinh doanh; còn có thể bỏ được tất và chuyển sang mô hình tăng cường quản lý, giám sát, xử phạt nghiêm những người vi phạm.


19/07/2017 - thanhhoa

Rào cản lớn nhất không chỉ là lợi ích mà còn và đáng ngại hơn là tư duy về "quản lý nhà nước" đã tồn tại và bám rễ hơn nửa thể kỷ qua, tức nhà nước phải kiểm soát và quản lý tất cả. Nó cũng giống như tư duy về kinh tế quốc doanh trước đây. Đến khi đầu tư nhà nước cạn nguồn và quản lý DNNN kém hiệu quả thì chúng ta mới thức tỉnh và "xã hội hoá" và tư nhân hoá. Vậy thì một khi "quản lý nhà nước" kém hiệu quả, bất lực và trở thành rào cản rồi thì lại cần tiếp một cuộc "đột phá" nữa, đó chính là "xã hội hoá quản lý xã hội", chuyển các "điều kiện kinh doanh" thành "tiêu chuẩn kinh doanh", với tư tưởng xã hội tự quản + nhà nước giám sát và thực thi pháp luật.


16/07/2017 - Nguyễn Tiến Lập