Nói Đảng và Nhà nước ta đang phát động chống và đang chống quyết liệt tệ nạn tham nhũng là quá rộng. Tại sao ở các chi bộ hàng tháng, hàng quí, hàng năm có họp có đánh giá có kiểm điểm có phê và tự phê... mà vẫn có những vụ tày trời xãy ra mà không có cách dìm lại.

Thanh tra cấp tỉnh có thanh tra ra mấy vụ thật to ở các tỉnh các tập đoàn, công ty trong tỉnh mình không? Vẫn cứ im re... khi nhà báo phanh phui ,khi Thanh tra TW sờ vào thì mới lòi ra, mới đôi chối, mới ân hận, mới xin lổi.

 


21/04/2018 - Quyetchienly

Tham là bản chất của loài người (cũng như các loài vật khác). Chỉ có các cơ chế kiểm soát thích hợp mới hạn chế được. Tham nhũng quyền lực suy cho cùng cũng từ lòng tham: tiền, tài sản, đất đai... cũng phải có cơ chế kiểm soát bằng luật pháp.


13/01/2018 - lê Huxu Anh

Đúng như vậy, không có ý kiến gì thêm nhưng ở Việt Nam không thực hiện được vì sao? Câu trả lời này chỉ có các nhà quản lý làm được và trả lời được.


12/01/2018 - thanh