Yêu con như thế bằng mười hại con. Các trường Ivy ở Mỹ toàn hổ báo cáo cầy từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Nếu con bà ấy không phải là siêu nhân thì e là khó mà trụ nổi.


23/02/2018 - Kim Oanh
Họ giàu thì họ chi cho con du học, quan trọng là tiền ấy họ làm ra hay từ nguồn bất chính mà thôi?
14/02/2018 - Mèo

Các vị coi thử bao nhiêu người có con đi du học, chi phí thế nào, thu nhập sao mà có điều kiện vậy?


13/02/2018 - mamanh