Mỹ là thị trường to lớn mà nước nào cũng muốn chen chân vào nên 11 nước trong TPP mới nhân nhượng, để ngỏ một cơ hội cho Mỹ quay lại.


17/04/2018 - Hien

Muốn hiểu được sự thật của một nguồn tin hoặc một sự kiện nào đấy, đôi khi người ta phải đọc giữa hai hàng chữ. Ai đó đã nói như thế. Trump tuyên bố mới rồi là sẽ tăng thuế nhập khẩu 25% lên mặt hàng thép và 10% nhôm cuộn... Và ông ta khẳng định nguyên văn: Trade wars are good ,easy to win. Theo nhiều nhà chuyên môn thì chủ trương này, chưa chắc được thực hiện trong thực tế, chỉ nhằm ve vãn khối doanh nghiệp sản xuất và công nhân viên của ngành này, đặc biệt đang có cuộc bầu cử các chức danh đại biểu chính phủ giữa nhiệm kỳ ở các tiểu bang ấy.  Điều ai cũng thấy được là nếu Trump thực hiện chủ trương này sẽ chắc chắn mở màn một cuộc chiến thương mại giữa Canada, Mexico, Liên hiệp châu Âu, Nhật, Hàn... với Mỹ. Nó không có lợi cho ai,mà chỉ có lợi cho Trung Quốc.


11/03/2018 - Sa Mai