BÌNH LUẬN

Vấn đề là tiền, con người hiểu biết về công nghệ. Cả 2 vấn đề này đều nan giải với doanh nghiệp nhỏ.


16/04/2018 - kiên giang
Thời đại công nghệ, không ứng dụng không được, chỗ tôi nhờ công nghệ, lượng nhân viên hành chính giảm đáng kể, thời gian họp hành cũng ngắn hơn rất nhiều, thậm chí làm việc qua mạng.
14/04/2018 - Hương Lê THu
Công nghệ luôn là bài toán hóc búa của doanh nghiệp. Chỗ tôi ứng dụng ít thì anh em nhân viên than phiền, so sánh các doanh nghiệp khác nhưng nhiều chưa hẳn đã hiệu quả.
14/04/2018 - Lê Hữu
Tôi nghĩ chỉ có ứng dụng công nghệ mới giúp doanh nghiệp nhỏ, các startup đi tắt đón đầu với thế giới mà thôi.
14/04/2018 - Hà Lý