BÌNH LUẬN

Giờ phải xem các nước trong CPTPP cần Mỹ hay Mỹ cần nước nào hơn? Hỏi đã là trả lời.


18/04/2018 - Minh Giang

Giờ vào thì chỉ còn cách chấp thuận cuộc chơi của nhóm, mất hẳn thế kẻ mạnh ngày xưa.


16/04/2018 - anh

Tôi chưa từng thấy tổng thống Mỹ nào mà thất thường như Trump, các quyết định của ông ta cứ như cách trẻ con vậy.


16/04/2018 - anh

Bạn Ca Nguyên nói quá đúng, phải để cho những người đã bầu chọn tổng thống Mỹ thấy được sai lầm của họ, để nhiệm kỳ này mau kết thúc. Tổng thống Mỹ hiện nay chỉ làm các nước khác và dân của chính ông ta lúng túng, căng thẳng chứ không hề có vai trò lãnh đạo gì cả. Có lẽ chỉ có Trung Quốc là rất thích điều này.


15/04/2018 - Hien

Khôn ngoan nhất là các thành viên của CPTPP cứ để Mỹ ở ngoài, để dân Mỹ nguyền rủa đầu ốc thiển cận của ông Trump. Nếu để Mỹ tái trở lại TPP, thì sẽ phá hỏng CPTPP. Vì ông Trump tính tình bất ổn, ông xem các Hiệp Thương mại của người tiền nhiệm đã ký với các nước như là trò đùa, nay ông đang muốn phá hết với cái cớ để nước Mỹ vĩ đại hơn, chẳng khác nào các quốc gia khác phải chịu thiệt và hy sinh vì nước Mỹ hay sao?


15/04/2018 - Ca Nguyễn