Cấm phân lô bán nền mà bắt buộc xây dựng đô thị hiện đại cao tầng là hết sốt đất, tiết kiệm đất cho nông nghiệp công nghiệp ngay thôi.


01/05/2018 - Vinh

Trong bài này có câu hay nhất là “hiệu ứng đám đông”, bài học ngắn dễ nhớ.


30/04/2018 - Tran

Nếu người có chất xám có tầm nhìn mua đất đã được TTg ký quy hoạch sử dụng đất và 5 năm sau người khác mới thấy là tầm nhìn đó đúng, thì chất xám cũng có giá trị chứ!


29/04/2018 - Chất xám bằng chất trắng