Nói cho nhiều cũng vậy thôi. Làm gì có gỡ vướng nhiều. Ví dụ một doanh nghiệp có sở hữu vốn nhà nước muốn xây dựng một cơ sở làm việc khoảng trên dưới 10 tỉ đồng cũng phải vác hồ sơ trình duyệt ra Bộ Xây dựng bao nhiêu lần mới thông qua được. Thử hỏi cả nước này phải đi trình duyệt kiểu này thì bao giờ mới cắt giảm thủ tục hành chính được?


18/05/2018 - phuong
Nếu các văn bản luật đưa ra có tính thiết thực giúp "dân giàu nước mạnh", làm cho doanh nghiệp và người dân tin tưởng thì các cơ quan quản lý cũng đâu cần mất công cho việc đánh giá, rà soát để rồi cắt giảm các thủ tục không cần thiết, không hợp lý.
16/05/2018 - Hoàng Minh
Trước khi ra một văn bản luật mới nào đó thì phải lường trước hết mọi tình huống xảy ra cũng như có giải pháp tháo gỡ khó khăn, cần phải liên kết các bộ ngành liên quan trước đó để tránh việc đùn đẩy trách nhiệm. Hạn chế và dần dần đi đến việc chấm dứt tình trạng các bộ ngành đưa ra nhưng văn bản luật không có tính thiết thực làm mất lòng tin nhân dân, để rồi sau đó lại phải cắt giảm.
16/05/2018 - ola ola ola
Doanh nghiệp đang phải vật lộn để tồn tại trong tình hình cạnh tranh gay gắt, vì thế chính sách ban hành cần hỗ trợ chứ đừng gây thêm thiệt hại về thời gian, tiền bạc, nhân công... Chính những quy định không rõ ràng, chồng chéo, gây tăng chi phí cho doanh nghiệp, từ đó làm tăng chí phí đầu vào, khiến giá cả hàng hóa tăng cao, rồi người dân (người tiêu dùng) lại phải gánh đủ.
16/05/2018 - Trân Lan Võ
Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục là nhằm giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí, từ đó giúp nâng cao sức cạnh trạnh cho doanh nghiệp, thu hút ngoại tệ về cho đất nước. Chính vì vậy, khi xây dựng chính sách, mong các nhà quản lý luôn tâm niệm rằng chính sách phải chặt chẽ phải thông thoáng, phải thiết thực và có sức thuyết phục. Nghĩ cho doanh nghiệp là nghĩ cho ngân sách nước nhà.
16/05/2018 - Minh Triệu