Hay! Có cái nhìn mới! Trong kinh hoa nghiêm của Đức Phật có nói mỗi người mỗi sự vật mỗi hành tinh trong vũ trụ này kết nối với nhau như là một mạng lưới, mỗi mắt xích là một viên kim cương. Chỉ cần một mắt xích rung động sẽ phản chiếu cả vũ trụ


14/05/2018 - Tinh