Vụ "cà phê bột trộn pin" là sản phẩm của báo chí chứ không phải của cư dân mạng.


15/05/2018 - Kha