Luật Doanh nghiệp, Điều lệ mẫu của công ty đại chúng là cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng, chúng chỉ mang tính chung nhất. Đặc biệt, Điều lệ mẫu chỉ là Bộ khung, muốn đưa vào áp dụng cho từng doanh nghiệp phải bổ sung nhiều chi tiết cho phù hợp với doanh nghiệp đó.

Thực trạng, các doanh nghiệp khi soạn thảo Điều lệ cho Công ty mình thường copy nguyên bản Điều lệ mẫu nên dẫn đến hệ luỵ như bài viết.

Điều lệ công ty (đã được cơ quan có thẩm quyền Nhà nước phê chuẩn) là cơ sở pháp lý cao nhất chi phối toàn bộ hoạt động của Công ty. Để tránh gặp những khó khăn như nội dung bài viết, Điều lệ Công ty có thể thêm những điều khoản, nội dung mà Pháp luật không cấm như: Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT xin từ nhiệm, bị miễn nhiệm; Hiệu lực của đơn xin từ nhiệm, quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT.


16/06/2018 - Thế Hưng

Gửi Long Nguyễn: Bình luận mà câu mở đầu đã công kích cá nhân rồi anh? Anh có đọc hết bài không vậy? Trong bài phân tích rất kỹ vấn đề anh nói rồi: "Người viết cho rằng nếu thành viên HĐQT đã có ý chí, nguyện vọng từ chức, không muốn hoặc không có điều kiện tiếp tục gắn bó, cống hiến cho công ty với tư cách thành viên HĐQT thì không nên miễn cưỡng, buộc họ phải tiếp tục thực hiện công việc mà họ không muốn làm. Tuy nhiên, nếu chỉ vì có thành viên HĐQT từ chức mà phải tổ chức ngay cuộc họp ĐHĐCĐ để miễn nhiệm thì cũng rất bất tiện cho công ty bởi lẽ việc triệu tập một cuộc họp ĐHĐCĐ không phải dễ dàng, đặc biệt là đối với các công ty đại chúng. Còn về Điều lệ mẫu, nó chỉ ban hành kèm theo Thông tư của Bộ Tài chính, Điều lệ mẫu không phải là văn bản luật, chỉ tham khảo thôi và giá trị pháp lý của Thông tư vẫn thấp hơn Luật Doanh nghiệp. Chính vì những bất cập này mà có những hệ lụy phát sinh được phân tích trong bài viết.


15/06/2018 - Như Ngọc

"Một là, quy định theo hướng thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên (không còn thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT) kể từ ngày công ty nhận được đơn từ chức hợp lệ. HĐQT không cần họp, xem xét chấp thuận, thông qua đơn từ chức của thành viên HĐQT. Việc từ chức của thành viên HĐQT sẽ được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua việc miễn nhiệm.

Trường hợp ĐHĐCĐ không thông qua việc miễn nhiệm thì thành viên đã có đơn từ chức được khôi phục tư cách và vẫn phải thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT đến hết nhiệm kỳ và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ".

Như vậy trong khoảng thời gian từ lúc nhận được đơn từ nhiệm đến lúc ĐHCĐ gần nhất ai sẽ là người thay thế để tiếp tục công việc của thành viên HĐQT có đơn từ chức kia? Chưa kể bẵng đi thời gian từ lúc nộp đơn là họ đã thôi chức và ra nước ngoài làm việc rồi, đến lúc ĐHCĐ không thông qua đơn từ chức đó làm sao kêu họ phải về làm thành viên HĐQT lại?


14/06/2018 - Duy Thanh

Người viết cần bổ sung kiến thức nghiệp vụ cơ bản để bàn luận chính xác, tránh gây hoang mang không cần thiết.

Trong lĩnh vực kinh doanh, Luật Doanh nghiệp là luật khung, có quy định rõ là trong trường hợp pháp luật chuyên ngành chứng khoán có quy định khác thì áp dụng pháp luật chuyên ngành. Vì vậy, các quy định về quản trị công ty, Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng và công ty niêm yết là các văn bản thuộc lĩnh vực pháp luật chứng khoán nên sẽ được áp dụng. Vì vậy trường hợp này áp dụng theo điều lệ mẫu và hoàn toàn không có mâu thuẫn gì ở đây.

Chắc sẽ có người sẽ phản bác là phải chờ ĐHĐCĐ thông qua mới được. Lý thuyết hoàn hảo là vậy. Thực tế thì khác đấy. Khi một người đã muốn ra đi không làm nữa, có đơn từ nhiệm rồi thì việc ép buộc công việc của họ có ý nghĩa gì ngoài việc tự làm khó cho công ty: đơn giản là nếu tôi có đơn rồi, công ty hay pháp luật bắt chờ thì tôi chờ, nhưng bảo tôi biểu quyết thì tôi bỏ phiếu trắng/không biểu quyết, mời họp tôi cáo bận v.v. vậy ai thiệt đây?

Công ty và cổ đông thiệt chứ ai. Vì vậy, việc xác định thời điểm miễn nhiệm là thời điểm nộp đơn là hoàn toàn phù hợp cho tất cả các bên.


14/06/2018 - Long Nguyễn

"Điều này làm phát sinh một vấn đề pháp lý rất lớn là tư cách thành viên HĐQT chấm dứt kể từ thời điểm “có đơn từ chức” hay kể từ thời điểm bị đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) miễn nhiệm?" Vấn đề là ở đó! Sẽ bị ĐHĐCĐ miễn nhiệm nhưng trước khi bị ĐHĐCĐ miễn nhiệm thì tư cách thành viên HĐQT có đơn từ chức có còn hay không?


13/06/2018 - Sinh viên luật

Cần nghiên cứu trước khi comment Thông tư 121/2012/TT-BTC hết hiệu lực rồi! Và cái quy định "bổ nhiệm tạm thời" theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư này có phù hợp Luật Doanh nghiệp không? Chưa kể Điều lệ mẫu chỉ tham khảo chứ không áp dụng như quy định của luật (hiện nay đã bỏ quy định này). Kỳ Anh


13/06/2018 - Kỳ Anh
Trong 1 công ty cổ phần chuyển đổi từ công ty nhà nước, có 01 thành viên HĐQT (Hội đồng Quản trị) vừa kiêm PTGĐ (Phó tổng giám đốc) của Công ty. Ông này sẽ đến tuổi nghỉ hưu nhưng nhiệm kỳ của ông trong HĐQT còn nửa năm nửa. Như vậy, theo luật lao động và luật doanh nghiệp thì chúng tôi lúng túng để giải quyết. Là có thể cho nghỉ hưu vào đúng quy định nhưng sau đó ký tiếp hợp đồng lao động với cương vị cũ. Nếu vậy, thủ tục phải làm thế nào vì PTGĐ do HĐQT bổ nhiệm. Hay tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ hưu cho trùng với nhiệm kỳ?
13/06/2018 - Thu Minh

Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.


13/06/2018 - Luật gia
Điều 156-Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp: Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này; không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; có đơn từ chức …”. Về bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Điều 11, Thông tư 121-2012/TT-BTC quy định, trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm, hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế phải được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
13/06/2018 - Luật quy định rõ rồi