Mong muốn của các nhà lãnh đạo là các đặc khu sẽ trở thành nơi thử nghiệm thể chế, sau đó là tạo ra các cực phát triển. Thể chế thì nói quá nhiều rồi, nhưng hiệu quả cụ thể thì chưa thấy đâu, nó nằm ở vấn đề chủ chốt là xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhưng ta mới chỉ làm được vế đầu, hai vế sau còn rất mơ hồ. Các cực phát triển cũng triển khai trong rất nhiều năm qua như vùng kinh tế, vùng kinh tế động lực, cơ chế đặc thù... nhưng tất cả đều thất bại, mạnh ai nấy chạy, lãng phí nguồn lực vô cùng.


11/06/2018 - khanh van

Không đồng ý Luật đặc khu, nhưng tôi cũng không tư tưởng ích kỷ của các chuyên gia Hà Nội và sài Gòn, mà chỉ ru rú chỉ muốn 99 triệu dân này cày cục làm ăn chiến đấu để tập trung cho SG & HN phát triển để rồi họ hư đốn vì VN quá ít cực cạnh tranh. Thậm chí họ từng xóa cực tăng trưởng miền Trung khi đã cho xóa sổ các tổng công ty 3 miền Trung, sát nhập vào TCty 2 TPHCM trước đây.

Trong thời gian hoãn Luật đặc khu, VN cần ban hành Luật phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm với các hạt nhân là 3 TP trực thuộc TW còn lại là Hải Phòng, Đà nẵng, Cần Thơ. Cần thêm cực cạnh tranh để phát triển & giải phóng sức lao động của đội ngũ trí thức & nhân dân tất cả vùng miền trên đất nước, chứ không riêng chi SG & HN mà quá lãng phí nơi khác.

Tôi cho rằng các chuyên gia HN và SG không muốn các cực khác phát triển là sợ hãi với cạnh tranh thị trường. Mà sợ hãi cạnh tranh thị trường thì chỉ làm được bất động sản thôi chứ làm sao vươn ra biển lớn?


11/06/2018 - Dân Việt