BÌNH LUẬN

Sao báo không đăng clip cho dễ hình dung?

------------------------

Tòa soạn: Cám ơn bạn đã gợi ý, vì lý do bản quyền nên tòa soạn đang liên lạc chủ nhân video clip này để được phép đăng trên báo.


09/07/2018 - Vũ Trần