BÌNH LUẬN

Có lẽ nên gọi khoản đóng này là thuế nhân lực lao động người nước ngoài cho nó phù hợp. Tất các khoản đóng góp và chi trả sau này cũng đều quy ra tiền. Đối với doanh nghiệp nước ngoài và người nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp của họ sẽ căn cứ trên hợp đồng với nhau để giải quyết vấn đề này cho nên việc quy định nhà nước ta thu bảo hiểm xã hội như vậy là không hợp lý, vì nhiều người làm việc ngắn hạn rồi về nước... Cho nên chẳng có hưởng cái gì từ loại phí này mang lại cho họ.


14/07/2018 - Lê Hùng

Khi người lao động không làm việc ở VN nữa, họ về nước, thì: 1. hoặc làm thế nào để di chuyển các khoản đóng BHXH này và các quyền lợi đi kèm về nước họ; 2. hoặc làm thế nào để họ có thể rút lại (hưởng BHXH 1 lần) đem về nước? Vì họ có rất ít thời gian ở lại VN để lo thủ tục, trong khi đó thủ tục BHXH ở VN thì rất nhiêu khê.


10/07/2018 - kiên giang
Tôi làm kế toán trung tâm ngoại ngữ, có nhiều giáo viên ngoại quốc. Đặc thù giảng dạy của giáo viên ngoại là theo giờ làm việc, hưởng lương theo giờ, không hưởng lương theo ca, theo ngày, không làm đủ tháng, vậy sẽ đóng BHXH ra sao?
10/07/2018 - Ngoại ngữ
Lao động nước ngoài làm trong công ty tôi chủ yếu di chuyển nội bộ từ công ty mẹ ở nước ngoài sang công ty con ở Việt Nam, làm gì có hợp đồng lao động? Họ chỉ làm ở Việt Nam khoảng 2 năm rồi trở về nước. Vậy khi đóng BHXH ở Việt Nam thì họ sẽ hưởng các chế độ thế nào?
10/07/2018 - Rất khó
Theo tôi biết tại TP HCM, bình quân mỗi năm cấp giấy phép lao động cho trên 10.000 lao động nước ngoài. Nếu quy định lao động nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc (LĐNNN đóng 8%, DN đóng tối đa 18%), một khoản thu không nhỏ cho BHXH.
10/07/2018 - Dũng Nhân