BÌNH LUẬN

Họ muốn giảm tuổi về hưu, ta muốn tăng, tại sao?


16/07/2018 - Giàu

Nếu đúng như bài viết thì lao động và doanh nghiệp Thái đóng phí thấp, người lao động 5%, doanh nghiệp 5% và nhà nước 2,75% theo mức lương. Tôi thắc mắc là nhà nước cũng đóng cho người lao động sao? Nếu vậy ngay chuyện phúc lợi, bảo hiểm, họ hơn ta thấy rõ.


12/07/2018 - Giang