BÌNH LUẬN

Rất đồng ý! Tôi nghĩ UBND Quảng Nam sẽ phải chú ý đến Luật Di Sản và Quy định của UNESCO về cái gọi là "Vùng di sản" để đưa ra quy hoạch và cấp phép các dự án đúng nơi đúng chỗ. Tôi hoan nghênh việc đầu tư chất lượng và không xâm phạm di sản.


12/07/2018 - Nhân Tâm

Coi chừng việc xây dựng các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ quá gần khu vực bảo tồn sẽ làm mất đi không gian văn hóa cổ kính và linh thiêng của người Chăm. Đây là một việc rất tế nhị, vừa là vấn đề bảo tồn di sản, vừa là bảo tồn môi trường kinh doanh bền vững cho chính ngành du lịch.


12/07/2018 - kiên giang