BÌNH LUẬN

Thủng mốc 900 ăn thua gì, sẽ thủng mốc mà không ai muốn. Một khi thị trường rơi vào hôn mê, sẽ trôi về 600.


11/07/2018 - NGuyễn lê Minh