Mobile Area

Quản lý công nợ Kỳ 1: Kỹ năng thu hồi nợ

Thứ Ba,  20/10/2015, 08:19 
Trần Khắc Điền

Quản lý công nợ Kỳ 1: Kỹ năng thu hồi nợ

Trần Khắc Điền

(TBKTSG) - LTS: Mỗi năm có hàng ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc phá sản. Rất nhiều trong số đó tuy vẫn có lợi nhuận nhưng lại bị nhiều khoản nợ đọng kéo dài khiến họ không còn khả năng thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp, và do đó, các nhà cung cấp cũng không thể tiếp tục bán hàng cho họ. Tối đa hóa các luồng tiền mặt và tránh những khoản nợ xấu là hai mục tiêu chủ chốt cho bất kỳ doanh nghiệp nào. TBKTSG xin giới thiệu bài viết dưới đây của tác giả TRẦN KHẮC ĐIỀN - chuyên gia tư vấn của Strategic Foresight về quản lý công nợ.

Trong lĩnh vực tín dụng, thương mại, dù các chuyên gia đã nhấn mạnh tới tác dụng to lớn của việc thu hồi nợ nhưng trong thực tế, nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm bán hàng mà xem nhẹ việc thu hồi nợ. Một giao dịch hoàn chỉnh và hiệu quả phải bao gồm cả bán hàng và thu hồi nợ. Doanh nghiệp cần tìm ra những biện pháp cụ thể trong quản lý công nợ, như xây dựng một hệ thống quản lý tín dụng, thường xuyên tập huấn kỹ năng thu hồi nợ cho nhân viên... Khi đã nắm được cách thức quản lý và kỹ năng thu hồi nợ, nhân viên sẽ có cách nhìn khác về các khoản nợ, và có thể, họ sẽ lạc quan hơn với những khoản nợ khó đòi.

Chính sách tín dụng và thu hồi công nợ

Kỹ năng thu hồi nợ của nhân viên chỉ có thể phát triển tốt trên nền tảng các chính sách liên quan đến quản lý tín dụng, quản lý công nợ và thu hồi công nợ luôn được coi trọng.

Chính sách tín dụng vạch ra những đường hướng cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp, nó hướng đến việc làm cách nào tạo ra nhiều giá trị hơn cho các cổ đông, quản lý những khoản đầu tư vào công nợ phải thu sao cho sinh lợi nhất so với những mục tiêu đã định. Chính sách tín dụng cũng bao gồm các quy định, quy trình, thủ tục, những hành xử có trách nhiệm trong quản lý tín dụng và thu hồi nợ nhằm:

- Đánh giá “mức độ tín nhiệm” của khách hàng và cách thức ứng dụng chúng vào thực tiễn để tối đa hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận tín dụng, giúp định rõ những phương cách tiếp cận phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng, những cơ hội kinh doanh tiềm năng, những mục tiêu đầu tư và chiến lược kinh doanh lâu dài.

- Cung cấp những chỉ dẫn hữu ích liên quan đến chi phí, lợi nhuận, chiết khấu, kỳ hạn tín dụng và vốn lưu động kinh doanh của doanh nghiệp và khách hàng.

- Xác định năng lực tín dụng của những khách hàng mới, liên tục rà soát và đánh giá năng lực tín dụng những khách hàng hiện hữu.

- Phát triển và đẩy mạnh những phương cách thu hồi công nợ phù hợp với thực tiễn kinh doanh, hướng tới công nợ phải thu được thu trong kỳ hạn.

Để tối ưu hóa hoạt động thu hồi nợ trước những hạn chế về nguồn lực, phù hợp với mức độ rủi ro của từng phân khúc khách hàng..., doanh nghiệp nên cân nhắc, tính toán những phương cách thu hồi nợ phù hợp với đặc thù ngành kinh doanh và những thông tin xác thực mà bộ phận tín dụng có được, đảm bảo các khoản nợ phải thu được thu trong kỳ hạn.

Tính lãi phạt cho những hóa đơn thanh toán trễ hạn nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán đúng kỳ hạn nợ nếu việc này thích hợp với thông lệ kinh doanh của quốc gia hoặc địa phương đó và việc này phải được tuân thủ một cách chặt chẽ. Có thể tham vấn bộ phận tài chính về mức lãi suất thanh toán trễ hạn ở mức cao nhất nhằm gia tăng tính hiệu quả cho công tác thu hồi nợ.

Bộ phận dịch vụ khách hàng có trách nhiệm tổng thể. Sự hỗ trợ của bộ phận này trong việc thu nợ hay theo dõi những vấn đề phát sinh có liên quan đến tín dụng là phù hợp và nên được khuyến khích càng nhiều càng tốt.

Chuyên viên tín dụng được phép chuẩn y trong giới hạn đã được ủy quyền, và cần có đủ chứng cứ cho những trường hợp xét duyệt đặc biệt khi xóa bỏ lãi phạt thanh toán trễ hạn hoặc cho phép những khoản chiết khấu bất thường.

Kỹ năng thu nợ

Đối với nhiều người, đòi nợ là công việc “không lấy gì làm thú vị”. Kỹ thuật thu hồi nợ sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm được tiền bạc, thời gian, hạn chế căng thẳng. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có những khoản nợ khó đòi khác nhau nên sẽ phải tự quyết định sử dụng kỹ thuật thu hồi nợ nào phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp mình. Sau đây là các kỹ năng thu hồi nợ cơ bản:

Chuẩn bị trước

Biết rõ mình!

Không có cách nào để không tốn thời gian gọi điện đòi nợ. Bạn cần chuẩn bị trước về mặt tinh thần khi thực hiện một cuộc gọi. Xúc cảm (của bạn hay của khách hàng) có thể dễ dàng được nhận biết qua điện thoại, vì vậy hãy thật hăm hở khi gọi điện đòi nợ vì sau tất cả, đó là tiền của bạn. Nên nhớ nếu như bạn không phải là người hăm hở đòi tiền thì đó chính là lý do tại sao các khoản nợ quá hạn sẽ ngày càng quá hạn.

Một cuộc gọi nên thể hiện một sự khẩn trương. Nói rõ mức độ khẩn trương của bạn có liên quan đến những khoản nợ quá hạn bị ngâm lại. Sự tích cực và rõ ràng sẽ khiến cho người đối thoại thấy được mặt tích cực của việc thanh toán đúng hạn, và bạn cũng nên giải thích về hậu quả của việc thanh toán trễ hạn.

Hãy duy trì tác phong chuyên nghiệp và tinh thần của bạn trong suốt cuộc gọi.

Hiểu rõ khách hàng!

Bạn cần hiểu rõ khách hàng ở cả hai khía cạnh quy mô doanh nghiệp và dòng tiền mặt; nghiên cứu lịch sử và khuynh hướng thanh toán của khách hàng; biết chính xác số tiền và lý do mà khách hàng còn nợ. Khi thực hiện cuộc gọi, bạn cần nhớ yêu cầu thanh toán hết số nợ và đừng cho rằng đó là vấn đề. Nhiều người thu nợ hay mắc lỗi này khi hỏi: “Có vấn đề gì không ạ?”!

Bạn biết ai là người ra quyết định và nói chuyện trực tiếp với anh ta. Thông thường, quy mô công ty càng nhỏ thì người ra quyết định ở cấp càng cao. Làm cho người ra quyết định dính líu nhiều hơn vào những nỗ lực của bạn bởi vì bạn đang mong chờ những quyết định nhanh chóng và nhận được cam kết hóa đơn của bạn sẽ được thanh toán đúng hạn trong tương lai.

Nếu hệ thống thanh toán của họ thay đổi, hiệu chỉnh ngay cách xử trí. Bạn cần điều tra ngay lý do bởi đó có thể là dấu hiệu bắt đầu những mối lo về dòng tiền mặt. Nêu những mối lo này với tư cách là đối tác kinh doanh nhưng khẳng định rằng số nợ đã đến hạn và bạn đang chờ được thanh toán đúng hạn.

Hỏi nhiều câu hỏi

Hỏi nhiều câu hỏi với khách hàng chứng tỏ bạn quan tâm đến họ. Những câu hỏi như thế cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng trong việc dẫn dắt và kiểm soát cuộc thảo luận. Những câu hỏi cũng mang lại thông tin hay là tư liệu tham khảo có ích trong tương lai. Nếu bạn nhận thấy cuộc đối thoại có vẻ mất thời gian, hãy dùng đến những câu hỏi để kết thúc, và bạn cần nhớ phải kiểm soát được diễn biến cuộc đối thoại.

Biết lắng nghe

Nếu bạn đang chăm chú với những câu hỏi thì rất dễ có khuynh hướng quên mất việc lắng nghe khách hàng. Không chỉ nghe những gì khách hàng nói mà còn cần phải lắng nghe cả những gì đang diễn ra: giọng nói của họ, tính chân thật của câu chuyện... Lắng nghe chủ động đòi hỏi giàu trí tưởng tượng hơn là lắng nghe một cách hững hờ. Bạn sẽ phải diễn giải và tóm tắt lại cuộc đối thoại, nói rõ mong đợi của bạn. Điều này nói lên rằng bạn quan tâm và lắng nghe khách hàng, và rằng suy nghĩ của bạn cũng được sáng tỏ.

Ghi chú lại

Trí nhớ thì rất hạn chế! Vì vậy cần nói chuyện cùng với viết và giấy. Những ghi chú của bạn thậm chí có thể sẽ giúp bạn một khi bạn lại cần đến chúng. Kể từ đây, hãy lưu trữ chúng như một cơ sở dữ liệu trên máy tính và là một phần trong lịch sử thanh toán của khách hàng. Hãy để cho những người khác, đặc biệt là nhân viên bán hàng được quyền vào xem những ghi chú của bạn.

Đừng thất hứa

Thất hứa sẽ dẫn đến một chuỗi vấn đề nghiêm trọng. Lời hứa được thực hiện khi có cả hai bên - công ty bạn và khách hàng. Nếu bạn thực hiện một lời hứa như là “gọi vào một thời gian đặc biệt nào đó”, hay “điều tra một vấn đề trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó” thì hãy giữ lời hứa. Không có gì tệ hơn là mất đi sự tín nhiệm. Hãy nói những gì mà bạn có thể làm được và những gì khách hàng cần nghe. Sự tín nhiệm là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong những cuộc đòi nợ. Hãy chắc chắn rằng công ty sẽ ủng hộ những gì bạn thực hiện trước khi bạn nói với khách hàng về những gì bạn có thể làm cho khách hàng.

Tránh những tranh cãi hay đe dọa

Con nợ có thể dễ dàng thúc bạn lao vào một cuộc tranh cãi và lèo lái sự chú ý của bạn ra khỏi mục tiêu chính của bạn là “nhận ngay khoản thanh toán”. Hãy kiềm chế bản thân và thật tập trung. Trong nghề đòi nợ, bạn rất dễ bị làm cho phát cáu, bị xúc động, bối rối và bị lôi cuốn vào những tranh cãi. Đừng cho phép khách hàng dẫn dụ bạn, hãy vững vàng và biết cách tự chỉ dẫn đến mục tiêu lấy cho được cam kết thanh toán của khách hàng.

Làm việc thông minh

Hãy sử dụng những nguồn lực sẵn có để làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn. Hãy đưa nhân viên phụ trách kinh doanh vào việc. Nên nhớ là bạn đang giao dịch với một đối tác kinh doanh. Dịch vụ khách hàng tốt là một phần của công việc thu hồi nợ. Hãy yêu thích những gì bạn đang làm và tiền từ những khoản nợ quá hạn sẽ theo về ngay sau đấy!

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Doanh thu lữ hành cả nước trong tháng tết giảm hơn 40%
Người lao động nghỉ việc nhiều hơn sau tết vì du lịch khó 'rã băng'
Công ty năng lượng của Ý thăm dò đầu tư ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị
Aeon Nhật Bản, Vietravel đầu tư lớn vào Huế
Covid-19 mang đến cơ hội trỗi dậy cho nhà điều hành tour Việt Nam
Quản lý công nợ Kỳ 1: Kỹ năng thu hồi nợ
Trần Khắc Điền
Thứ Ba,  20/10/2015, 08:19 

Quản lý công nợ Kỳ 1: Kỹ năng thu hồi nợ

Trần Khắc Điền

(TBKTSG) - LTS: Mỗi năm có hàng ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc phá sản. Rất nhiều trong số đó tuy vẫn có lợi nhuận nhưng lại bị nhiều khoản nợ đọng kéo dài khiến họ không còn khả năng thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp, và do đó, các nhà cung cấp cũng không thể tiếp tục bán hàng cho họ. Tối đa hóa các luồng tiền mặt và tránh những khoản nợ xấu là hai mục tiêu chủ chốt cho bất kỳ doanh nghiệp nào. TBKTSG xin giới thiệu bài viết dưới đây của tác giả TRẦN KHẮC ĐIỀN - chuyên gia tư vấn của Strategic Foresight về quản lý công nợ.

Trong lĩnh vực tín dụng, thương mại, dù các chuyên gia đã nhấn mạnh tới tác dụng to lớn của việc thu hồi nợ nhưng trong thực tế, nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm bán hàng mà xem nhẹ việc thu hồi nợ. Một giao dịch hoàn chỉnh và hiệu quả phải bao gồm cả bán hàng và thu hồi nợ. Doanh nghiệp cần tìm ra những biện pháp cụ thể trong quản lý công nợ, như xây dựng một hệ thống quản lý tín dụng, thường xuyên tập huấn kỹ năng thu hồi nợ cho nhân viên... Khi đã nắm được cách thức quản lý và kỹ năng thu hồi nợ, nhân viên sẽ có cách nhìn khác về các khoản nợ, và có thể, họ sẽ lạc quan hơn với những khoản nợ khó đòi.

Chính sách tín dụng và thu hồi công nợ

Kỹ năng thu hồi nợ của nhân viên chỉ có thể phát triển tốt trên nền tảng các chính sách liên quan đến quản lý tín dụng, quản lý công nợ và thu hồi công nợ luôn được coi trọng.

Chính sách tín dụng vạch ra những đường hướng cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp, nó hướng đến việc làm cách nào tạo ra nhiều giá trị hơn cho các cổ đông, quản lý những khoản đầu tư vào công nợ phải thu sao cho sinh lợi nhất so với những mục tiêu đã định. Chính sách tín dụng cũng bao gồm các quy định, quy trình, thủ tục, những hành xử có trách nhiệm trong quản lý tín dụng và thu hồi nợ nhằm:

- Đánh giá “mức độ tín nhiệm” của khách hàng và cách thức ứng dụng chúng vào thực tiễn để tối đa hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận tín dụng, giúp định rõ những phương cách tiếp cận phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng, những cơ hội kinh doanh tiềm năng, những mục tiêu đầu tư và chiến lược kinh doanh lâu dài.

- Cung cấp những chỉ dẫn hữu ích liên quan đến chi phí, lợi nhuận, chiết khấu, kỳ hạn tín dụng và vốn lưu động kinh doanh của doanh nghiệp và khách hàng.

- Xác định năng lực tín dụng của những khách hàng mới, liên tục rà soát và đánh giá năng lực tín dụng những khách hàng hiện hữu.

- Phát triển và đẩy mạnh những phương cách thu hồi công nợ phù hợp với thực tiễn kinh doanh, hướng tới công nợ phải thu được thu trong kỳ hạn.

Để tối ưu hóa hoạt động thu hồi nợ trước những hạn chế về nguồn lực, phù hợp với mức độ rủi ro của từng phân khúc khách hàng..., doanh nghiệp nên cân nhắc, tính toán những phương cách thu hồi nợ phù hợp với đặc thù ngành kinh doanh và những thông tin xác thực mà bộ phận tín dụng có được, đảm bảo các khoản nợ phải thu được thu trong kỳ hạn.

Tính lãi phạt cho những hóa đơn thanh toán trễ hạn nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán đúng kỳ hạn nợ nếu việc này thích hợp với thông lệ kinh doanh của quốc gia hoặc địa phương đó và việc này phải được tuân thủ một cách chặt chẽ. Có thể tham vấn bộ phận tài chính về mức lãi suất thanh toán trễ hạn ở mức cao nhất nhằm gia tăng tính hiệu quả cho công tác thu hồi nợ.

Bộ phận dịch vụ khách hàng có trách nhiệm tổng thể. Sự hỗ trợ của bộ phận này trong việc thu nợ hay theo dõi những vấn đề phát sinh có liên quan đến tín dụng là phù hợp và nên được khuyến khích càng nhiều càng tốt.

Chuyên viên tín dụng được phép chuẩn y trong giới hạn đã được ủy quyền, và cần có đủ chứng cứ cho những trường hợp xét duyệt đặc biệt khi xóa bỏ lãi phạt thanh toán trễ hạn hoặc cho phép những khoản chiết khấu bất thường.

Kỹ năng thu nợ

Đối với nhiều người, đòi nợ là công việc “không lấy gì làm thú vị”. Kỹ thuật thu hồi nợ sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm được tiền bạc, thời gian, hạn chế căng thẳng. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có những khoản nợ khó đòi khác nhau nên sẽ phải tự quyết định sử dụng kỹ thuật thu hồi nợ nào phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp mình. Sau đây là các kỹ năng thu hồi nợ cơ bản:

Chuẩn bị trước

Biết rõ mình!

Không có cách nào để không tốn thời gian gọi điện đòi nợ. Bạn cần chuẩn bị trước về mặt tinh thần khi thực hiện một cuộc gọi. Xúc cảm (của bạn hay của khách hàng) có thể dễ dàng được nhận biết qua điện thoại, vì vậy hãy thật hăm hở khi gọi điện đòi nợ vì sau tất cả, đó là tiền của bạn. Nên nhớ nếu như bạn không phải là người hăm hở đòi tiền thì đó chính là lý do tại sao các khoản nợ quá hạn sẽ ngày càng quá hạn.

Một cuộc gọi nên thể hiện một sự khẩn trương. Nói rõ mức độ khẩn trương của bạn có liên quan đến những khoản nợ quá hạn bị ngâm lại. Sự tích cực và rõ ràng sẽ khiến cho người đối thoại thấy được mặt tích cực của việc thanh toán đúng hạn, và bạn cũng nên giải thích về hậu quả của việc thanh toán trễ hạn.

Hãy duy trì tác phong chuyên nghiệp và tinh thần của bạn trong suốt cuộc gọi.

Hiểu rõ khách hàng!

Bạn cần hiểu rõ khách hàng ở cả hai khía cạnh quy mô doanh nghiệp và dòng tiền mặt; nghiên cứu lịch sử và khuynh hướng thanh toán của khách hàng; biết chính xác số tiền và lý do mà khách hàng còn nợ. Khi thực hiện cuộc gọi, bạn cần nhớ yêu cầu thanh toán hết số nợ và đừng cho rằng đó là vấn đề. Nhiều người thu nợ hay mắc lỗi này khi hỏi: “Có vấn đề gì không ạ?”!

Bạn biết ai là người ra quyết định và nói chuyện trực tiếp với anh ta. Thông thường, quy mô công ty càng nhỏ thì người ra quyết định ở cấp càng cao. Làm cho người ra quyết định dính líu nhiều hơn vào những nỗ lực của bạn bởi vì bạn đang mong chờ những quyết định nhanh chóng và nhận được cam kết hóa đơn của bạn sẽ được thanh toán đúng hạn trong tương lai.

Nếu hệ thống thanh toán của họ thay đổi, hiệu chỉnh ngay cách xử trí. Bạn cần điều tra ngay lý do bởi đó có thể là dấu hiệu bắt đầu những mối lo về dòng tiền mặt. Nêu những mối lo này với tư cách là đối tác kinh doanh nhưng khẳng định rằng số nợ đã đến hạn và bạn đang chờ được thanh toán đúng hạn.

Hỏi nhiều câu hỏi

Hỏi nhiều câu hỏi với khách hàng chứng tỏ bạn quan tâm đến họ. Những câu hỏi như thế cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng trong việc dẫn dắt và kiểm soát cuộc thảo luận. Những câu hỏi cũng mang lại thông tin hay là tư liệu tham khảo có ích trong tương lai. Nếu bạn nhận thấy cuộc đối thoại có vẻ mất thời gian, hãy dùng đến những câu hỏi để kết thúc, và bạn cần nhớ phải kiểm soát được diễn biến cuộc đối thoại.

Biết lắng nghe

Nếu bạn đang chăm chú với những câu hỏi thì rất dễ có khuynh hướng quên mất việc lắng nghe khách hàng. Không chỉ nghe những gì khách hàng nói mà còn cần phải lắng nghe cả những gì đang diễn ra: giọng nói của họ, tính chân thật của câu chuyện... Lắng nghe chủ động đòi hỏi giàu trí tưởng tượng hơn là lắng nghe một cách hững hờ. Bạn sẽ phải diễn giải và tóm tắt lại cuộc đối thoại, nói rõ mong đợi của bạn. Điều này nói lên rằng bạn quan tâm và lắng nghe khách hàng, và rằng suy nghĩ của bạn cũng được sáng tỏ.

Ghi chú lại

Trí nhớ thì rất hạn chế! Vì vậy cần nói chuyện cùng với viết và giấy. Những ghi chú của bạn thậm chí có thể sẽ giúp bạn một khi bạn lại cần đến chúng. Kể từ đây, hãy lưu trữ chúng như một cơ sở dữ liệu trên máy tính và là một phần trong lịch sử thanh toán của khách hàng. Hãy để cho những người khác, đặc biệt là nhân viên bán hàng được quyền vào xem những ghi chú của bạn.

Đừng thất hứa

Thất hứa sẽ dẫn đến một chuỗi vấn đề nghiêm trọng. Lời hứa được thực hiện khi có cả hai bên - công ty bạn và khách hàng. Nếu bạn thực hiện một lời hứa như là “gọi vào một thời gian đặc biệt nào đó”, hay “điều tra một vấn đề trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó” thì hãy giữ lời hứa. Không có gì tệ hơn là mất đi sự tín nhiệm. Hãy nói những gì mà bạn có thể làm được và những gì khách hàng cần nghe. Sự tín nhiệm là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong những cuộc đòi nợ. Hãy chắc chắn rằng công ty sẽ ủng hộ những gì bạn thực hiện trước khi bạn nói với khách hàng về những gì bạn có thể làm cho khách hàng.

Tránh những tranh cãi hay đe dọa

Con nợ có thể dễ dàng thúc bạn lao vào một cuộc tranh cãi và lèo lái sự chú ý của bạn ra khỏi mục tiêu chính của bạn là “nhận ngay khoản thanh toán”. Hãy kiềm chế bản thân và thật tập trung. Trong nghề đòi nợ, bạn rất dễ bị làm cho phát cáu, bị xúc động, bối rối và bị lôi cuốn vào những tranh cãi. Đừng cho phép khách hàng dẫn dụ bạn, hãy vững vàng và biết cách tự chỉ dẫn đến mục tiêu lấy cho được cam kết thanh toán của khách hàng.

Làm việc thông minh

Hãy sử dụng những nguồn lực sẵn có để làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn. Hãy đưa nhân viên phụ trách kinh doanh vào việc. Nên nhớ là bạn đang giao dịch với một đối tác kinh doanh. Dịch vụ khách hàng tốt là một phần của công việc thu hồi nợ. Hãy yêu thích những gì bạn đang làm và tiền từ những khoản nợ quá hạn sẽ theo về ngay sau đấy!

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.