Mobile

Tổng cục Thống kê dự báo kinh doanh khả quan hơn vào quý tới
Chủ Nhật,  26/6/2016, 14:06 
Hùng Lê

Tổng cục Thống kê dự báo kinh doanh khả quan hơn vào quý tới

Hùng Lê

Sản xuất của một doanh nghiệp trong nước tại TPHCM. Ảnh minh họa: Hùng Lê

(TBKTSG Online) - Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố kết quả khảo sát dự báo sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II, quý III và 6 tháng cuối năm 2016, cho thấy có xu hướng ổn định và phát triển khả quan hơn so với quý I-2016.

Cụ thể, theo cơ quan thống kê, tiếp theo xu thế tăng lên của quý II, có 87,8% doanh nghiệp dự báo quý III-2016 khối lượng sản xuất tăng lên hoặc giữ ổn định, trong đó có 49,5% doanh nghiệp dự báo tăng và 38,3% giữ ổn định.

Dự báo 6 tháng cuối năm nay, có 55,4% số doanh nghiệp cho rằng khối lượng sản xuất tăng lên và 35,4% cho rằng sẽ giữ ổn định, 12,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm đi ở quý III nhưng 6 tháng cuối năm tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm là 9,3%.

Đáng chú ý là có 53,3% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài quý III tới tăng so với quý II, và 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm thì tỷ lệ cao hơn, ở mức 58%. Tỷ lệ tương ứng của khu vực doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 50,5% và 54,2%, trong khi khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt  tỷ lệ thấp nhất nhưng vẫn khá cao, tương ứng với 47,7% và 54,4%.

Dự kiến quý III so với quý II, có 55,6% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định khối lượng thành phẩm tồn kho; 29,7% doanh nghiệp dự báo giảm, 14,7% doanh nghiệp dự báo tăng khối lượng tồn kho.

Nhiều ngành có dự báo khả quan về khối lượng sản xuất trong quý III tăng so với quý II, cao nhất là ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu với tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tăng là 70%; đồ uống 63,8%; trang phục 62,4%; xe có động cơ 61,9%, điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 61.2%;...

Về đơn đặt hàng, theo GSO, nhiều doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới tiếp tục khả quan ở quý III và 6 tháng cuối năm 2016; có 88% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới quý III so với quý II tăng lên và giữ ổn định; tỷ lệ tăng lên và giữ ổn định 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm là 90,5%. Trong khi đó, chỉ có 12% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới quý III giảm đi so với quý II; và 9,5% doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới 6 tháng cuối năm giảm so với 6 tháng đầu năm.

Những ngành có tỷ lệ dự báo về triển vọng đơn hàng 6 tháng cuối năm tăng so với 6 tháng đầu năm gồm: sản xuất thuốc lá 72,7%; thuốc, hóa dược và dược liệu 69,2%; điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 67,7%;…

Về đơn đặt hàng xuất khẩu: các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý III khả quan hơn với 38,2% doanh nghiệp dự báo tăng, 49,7% dự báo giữ ổn định và 12,1% doanh nghiệp dự báo giảm so với quý II. Các doanh nghiệp dự báo lạc quan hơn về số lượng đơn hàng xuất khẩu mới 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm với 42,1% dự báo tăng, 48,5% doanh nghiệp dự báo ổn định và 9.4% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Về sử dụng lao động: xu hướng biến động lao động có chiều hướng tăng lên ở quý III so với quý II với 18,2% doanh nghiệp khẳng định quy mô lao động tăng lên, 73,8% dự kiến ổn định và 8% doanh nghiệp dự kiến giảm. Có 93% số doanh nghiệp dự kiến qui mô lao động 6 tháng cuối năm tăng hoặc giữ ổn định so với 6 tháng đầu năm, chỉ có 7% doanh nghiệp dự báo giảm đi.

Mời đọc thêm:

>>> Thủ tướng: Không để giấy phép con cản trở kinh doanh

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thứ Ba,  22/1/2019, 01:57 
Đặt báo in

Tổng cục Thống kê dự báo kinh doanh khả quan hơn vào quý tới

Hùng Lê
Chủ Nhật,  26/6/2016, 14:06 

Tổng cục Thống kê dự báo kinh doanh khả quan hơn vào quý tới

Hùng Lê

Sản xuất của một doanh nghiệp trong nước tại TPHCM. Ảnh minh họa: Hùng Lê

(TBKTSG Online) - Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố kết quả khảo sát dự báo sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II, quý III và 6 tháng cuối năm 2016, cho thấy có xu hướng ổn định và phát triển khả quan hơn so với quý I-2016.

Cụ thể, theo cơ quan thống kê, tiếp theo xu thế tăng lên của quý II, có 87,8% doanh nghiệp dự báo quý III-2016 khối lượng sản xuất tăng lên hoặc giữ ổn định, trong đó có 49,5% doanh nghiệp dự báo tăng và 38,3% giữ ổn định.

Dự báo 6 tháng cuối năm nay, có 55,4% số doanh nghiệp cho rằng khối lượng sản xuất tăng lên và 35,4% cho rằng sẽ giữ ổn định, 12,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm đi ở quý III nhưng 6 tháng cuối năm tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm là 9,3%.

Đáng chú ý là có 53,3% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài quý III tới tăng so với quý II, và 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm thì tỷ lệ cao hơn, ở mức 58%. Tỷ lệ tương ứng của khu vực doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 50,5% và 54,2%, trong khi khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt  tỷ lệ thấp nhất nhưng vẫn khá cao, tương ứng với 47,7% và 54,4%.

Dự kiến quý III so với quý II, có 55,6% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định khối lượng thành phẩm tồn kho; 29,7% doanh nghiệp dự báo giảm, 14,7% doanh nghiệp dự báo tăng khối lượng tồn kho.

Nhiều ngành có dự báo khả quan về khối lượng sản xuất trong quý III tăng so với quý II, cao nhất là ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu với tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tăng là 70%; đồ uống 63,8%; trang phục 62,4%; xe có động cơ 61,9%, điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 61.2%;...

Về đơn đặt hàng, theo GSO, nhiều doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới tiếp tục khả quan ở quý III và 6 tháng cuối năm 2016; có 88% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới quý III so với quý II tăng lên và giữ ổn định; tỷ lệ tăng lên và giữ ổn định 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm là 90,5%. Trong khi đó, chỉ có 12% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới quý III giảm đi so với quý II; và 9,5% doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới 6 tháng cuối năm giảm so với 6 tháng đầu năm.

Những ngành có tỷ lệ dự báo về triển vọng đơn hàng 6 tháng cuối năm tăng so với 6 tháng đầu năm gồm: sản xuất thuốc lá 72,7%; thuốc, hóa dược và dược liệu 69,2%; điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 67,7%;…

Về đơn đặt hàng xuất khẩu: các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý III khả quan hơn với 38,2% doanh nghiệp dự báo tăng, 49,7% dự báo giữ ổn định và 12,1% doanh nghiệp dự báo giảm so với quý II. Các doanh nghiệp dự báo lạc quan hơn về số lượng đơn hàng xuất khẩu mới 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm với 42,1% dự báo tăng, 48,5% doanh nghiệp dự báo ổn định và 9.4% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Về sử dụng lao động: xu hướng biến động lao động có chiều hướng tăng lên ở quý III so với quý II với 18,2% doanh nghiệp khẳng định quy mô lao động tăng lên, 73,8% dự kiến ổn định và 8% doanh nghiệp dự kiến giảm. Có 93% số doanh nghiệp dự kiến qui mô lao động 6 tháng cuối năm tăng hoặc giữ ổn định so với 6 tháng đầu năm, chỉ có 7% doanh nghiệp dự báo giảm đi.

Mời đọc thêm:

>>> Thủ tướng: Không để giấy phép con cản trở kinh doanh

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.