Mobile Area

Cần đầu tư cho an ninh mạng khi xây dựng đô thị thông minh

Thứ Sáu,  30/6/2017, 14:47 
Chí Thịnh

Cần đầu tư cho an ninh mạng khi xây dựng đô thị thông minh

Chí Thịnh

Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức xây dựng và đảm bảo an toàn cho đô thị thông minh. Ảnh: Chí Thịnh

(TBKTSG Online) - Sáng 30-6-2017, hội thảo An ninh mạng, Internet vạn vật (Internet of Things–IoT), dịch vụ kết nối hướng đến thành phố thông minh” do Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) và tiểu ban Công nghệ thông tin và truyền thông (thuộc EuroCham) tổ chức đã diễn ra tại TPHCM.

Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày về định hướng phát triển thành phố thông minh (Smart City), an ninh mạng cho thành phố thông minh, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh…

Ông Cao Hùng, kiến trúc sư giải pháp của Công ty bảo mật Palo Alto Networks cho biết: có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn về bảo mật đối với thành phố thông minh khi xuất hiện ngày càng nhiều các kết nối thông qua Internet ở các ngành khác nhau. Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý đô thị cần tổ chức mạng lưới ứng cứu, ngăn chặn thích hợp…, xây dựng chiến lược an toàn mạng cho thành phố thông minh.

Ông Guru Mallikarjuna, Phó chủ tịch tiểu ban Công nghệ thông tin và truyền thông của EuroCham, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ và phần mềm Bosch Việt Nam, nói: các trụ cột của thành phố thông minh sẽ bao gồm các thành phần như chính quyền địa phương, con người, hệ thống hạ tầng, môi trường và tài nguyên… Các hệ thống dịch vụ đô thị, các ngành vận tải, môi trường, năng lượng… sẽ phải kết nối để hình thành mạng lưới tổng thể cho đô thị thông minh và điều này sẽ cần tới Internet of Things (IoT).

Ông Guru Mallikarjuna nhấn mạnh: IoT sẽ là nền tảng tăng cường năng lực cho các thành phố thông minh.

Được hỏi về vấn đề đảm bảo an toàn thông tin khi TPHCM thực hiện việc chia sẻ dữ liệu mở, ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết: khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ thông tin trên nền tảng mở, thành phố sẽ phải đưa ra các tiêu chuẩn, quy định… nhằm đảm bảo an toàn cho việc thu thập và chia sẻ dữ liệu. Các bộ phận quản lý đô thị sẽ kết nối dữ liệu với nhau thông suốt nhưng phải đảm bảo phân cấp quyền truy cập dữ liệu, tăng cường bảo mật thông tin trên hệ thống…; phòng ngừa các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Ông Cường chia sẻ thêm: Trong kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án đô thị thông minh, thành phố đã vạch ra phương án tổ chức Trung tâm an ninh mạng, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống cũng như các đầu mối kết nối.

Ở góc độ xây dựng khung quản trị cho đô thị thông minh, tiến sĩ Nguyễn Việt Hải, Phó viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ thuộc Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (VINASA) cho rằng: Chúng ta cần xây dựng khung thiết kế chuẩn cho đô thị thông minh. Một đô thị thông minh sẽ hướng tới các mục tiêu như hoạt động hiệu quả, mang lại sự an toàn, vận hành ổn định với chi phí thấp, đảm bảo phát triển đô thị mang tính bền vững…

Ông Hải nói: "Hiện tại, chúng tôi đang làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) để tiêu chuẩn hóa khái niệm thành phố thông minh ở Việt Nam. Trong quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống áp dụng cho đô thị thông minh, cần phối hợp các chỉ số và công cụ khác nhau từ các tổ chức quốc tế để đánh giá mức độ thành công.

Công ty Bosch Việt Nam cho rằng một đô thị thông minh sẽ cần đến các yếu tố quan trọng như năng lượng, giao thông, quản trị, y tế thông minh… Kể cả ngành công nghiệp trong các thành phố này cũng phải chuyển đổi cách thức sản xuất để trở nên thông minh hơn.

Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh là đề án mở nên thành phố có nhu cầu xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu dùng chung (dữ liệu mở). Trung tâm này đòi hỏi phải có giải pháp an toàn thông tin, đồng bộ thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để phát triển đô thị thông minh. Cơ sở dữ liệu này sẽ được tập hợp từ các kho dữ liệu của các sở ngành để sử dụng chung giữa các sở ngành với nhau nhằm phát triển thành hệ sinh thái dữ liệu mở và đáp ứng nhu cầu truy cập dữ liệu từ người dân, doanh nghiệp… Cơ bản, dữ liêu thuộc các lĩnh vực nằm trong trung tâm cơ sở dữ liệu  này được miễn phí nhưng có một số lĩnh vực sẽ được tính phí để phục vụ cho công tác vận hành, quản lý của đề án.

Mời đọc thêm

Đô thị thông minh cần sự kết nối ba bên

Đô thị thông minh đòi hỏi quản lý cũng phải thông minh

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Cần đầu tư cho an ninh mạng khi xây dựng đô thị thông minh
Chí Thịnh
Thứ Sáu,  30/6/2017, 14:47 

Cần đầu tư cho an ninh mạng khi xây dựng đô thị thông minh

Chí Thịnh

Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức xây dựng và đảm bảo an toàn cho đô thị thông minh. Ảnh: Chí Thịnh

(TBKTSG Online) - Sáng 30-6-2017, hội thảo An ninh mạng, Internet vạn vật (Internet of Things–IoT), dịch vụ kết nối hướng đến thành phố thông minh” do Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) và tiểu ban Công nghệ thông tin và truyền thông (thuộc EuroCham) tổ chức đã diễn ra tại TPHCM.

Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày về định hướng phát triển thành phố thông minh (Smart City), an ninh mạng cho thành phố thông minh, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh…

Ông Cao Hùng, kiến trúc sư giải pháp của Công ty bảo mật Palo Alto Networks cho biết: có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn về bảo mật đối với thành phố thông minh khi xuất hiện ngày càng nhiều các kết nối thông qua Internet ở các ngành khác nhau. Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý đô thị cần tổ chức mạng lưới ứng cứu, ngăn chặn thích hợp…, xây dựng chiến lược an toàn mạng cho thành phố thông minh.

Ông Guru Mallikarjuna, Phó chủ tịch tiểu ban Công nghệ thông tin và truyền thông của EuroCham, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ và phần mềm Bosch Việt Nam, nói: các trụ cột của thành phố thông minh sẽ bao gồm các thành phần như chính quyền địa phương, con người, hệ thống hạ tầng, môi trường và tài nguyên… Các hệ thống dịch vụ đô thị, các ngành vận tải, môi trường, năng lượng… sẽ phải kết nối để hình thành mạng lưới tổng thể cho đô thị thông minh và điều này sẽ cần tới Internet of Things (IoT).

Ông Guru Mallikarjuna nhấn mạnh: IoT sẽ là nền tảng tăng cường năng lực cho các thành phố thông minh.

Được hỏi về vấn đề đảm bảo an toàn thông tin khi TPHCM thực hiện việc chia sẻ dữ liệu mở, ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết: khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ thông tin trên nền tảng mở, thành phố sẽ phải đưa ra các tiêu chuẩn, quy định… nhằm đảm bảo an toàn cho việc thu thập và chia sẻ dữ liệu. Các bộ phận quản lý đô thị sẽ kết nối dữ liệu với nhau thông suốt nhưng phải đảm bảo phân cấp quyền truy cập dữ liệu, tăng cường bảo mật thông tin trên hệ thống…; phòng ngừa các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Ông Cường chia sẻ thêm: Trong kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án đô thị thông minh, thành phố đã vạch ra phương án tổ chức Trung tâm an ninh mạng, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống cũng như các đầu mối kết nối.

Ở góc độ xây dựng khung quản trị cho đô thị thông minh, tiến sĩ Nguyễn Việt Hải, Phó viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ thuộc Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (VINASA) cho rằng: Chúng ta cần xây dựng khung thiết kế chuẩn cho đô thị thông minh. Một đô thị thông minh sẽ hướng tới các mục tiêu như hoạt động hiệu quả, mang lại sự an toàn, vận hành ổn định với chi phí thấp, đảm bảo phát triển đô thị mang tính bền vững…

Ông Hải nói: "Hiện tại, chúng tôi đang làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) để tiêu chuẩn hóa khái niệm thành phố thông minh ở Việt Nam. Trong quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống áp dụng cho đô thị thông minh, cần phối hợp các chỉ số và công cụ khác nhau từ các tổ chức quốc tế để đánh giá mức độ thành công.

Công ty Bosch Việt Nam cho rằng một đô thị thông minh sẽ cần đến các yếu tố quan trọng như năng lượng, giao thông, quản trị, y tế thông minh… Kể cả ngành công nghiệp trong các thành phố này cũng phải chuyển đổi cách thức sản xuất để trở nên thông minh hơn.

Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh là đề án mở nên thành phố có nhu cầu xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu dùng chung (dữ liệu mở). Trung tâm này đòi hỏi phải có giải pháp an toàn thông tin, đồng bộ thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để phát triển đô thị thông minh. Cơ sở dữ liệu này sẽ được tập hợp từ các kho dữ liệu của các sở ngành để sử dụng chung giữa các sở ngành với nhau nhằm phát triển thành hệ sinh thái dữ liệu mở và đáp ứng nhu cầu truy cập dữ liệu từ người dân, doanh nghiệp… Cơ bản, dữ liêu thuộc các lĩnh vực nằm trong trung tâm cơ sở dữ liệu  này được miễn phí nhưng có một số lĩnh vực sẽ được tính phí để phục vụ cho công tác vận hành, quản lý của đề án.

Mời đọc thêm

Đô thị thông minh cần sự kết nối ba bên

Đô thị thông minh đòi hỏi quản lý cũng phải thông minh

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Yến Dung. Phó thư ký tòa soạn: Nam Hưng.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.