Mobile

Nhiều điều kiện kinh doanh vô lý trong ngành tài chính được bãi bỏ
Thứ Ba,  14/8/2018, 18:34 
Lan Nhi

Nhiều điều kiện kinh doanh vô lý trong ngành tài chính được bãi bỏ

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Doanh nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán không cần phải kiểm toán tối thiểu từ 20 đơn vị có lợi ích công chúng hàng năm trở lên mới được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp, công ty chứng khoán không nhất thiết phải có vốn tự doanh tối thiểu 100 tỉ đồng mới được hoạt đông… Đó là một vài điều kiện kinh doanh trong số 51,5% số điều kiện kinh doanh được Bộ Tài chính cắt bỏ.

Các công ty chứng khoán không cần vốn tự doanh 100 tỉ mới được hoạt động. Ảnh: TL

Theo thông báo của Bộ Tài chính hôm 14-8, đối với lĩnh vực kế toán, sẽ bải bỏ 3 điều kiện khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới (tại điều 30, nghị định 174/2016/CP) như điều kiện không vi phạm về hoạt động kinh doanh kế toán tại nơi doanh nghiệp nước ngoài đóng trụ sở chính, điều kiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề tại Việt Nam; điều kiện không bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam trong thời gian 12 tháng vì các điều kiện này thực tế hoàn toàn không có giá trị gì.

Đối với kinh doanh dịch vụ kiểm toán: bãi bỏ điều kiện người đại diện phần vốn góp của tổ chức tại công ty TNHH kiểm toán là kiểm toán viên hành nghề.

Và bãi bỏ nhiều điều kiện của tổ chức kiếm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Giảm điều kiện về thời gian hoạt động kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán tối thiểu từ 36 tháng còn 24 tháng; bỏ điều kiện yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm toán được tối thiểu 20 đơn vị có lợi ích công chúng hàng năm; bỏ các quy định yêu cầu về hệ thống kiểm soát chất lượng, thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi cấp phép, chuyển sang hậu kiểm.

Các điều kiện trước dành cho doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ không còn. Như quy định về việc doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khi thành lập phải có điều lệ công ty, có quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định.

Đối với tổ chức Việt Nam thành lập công ty TNHH bảo hiểm, dự thảo nghị định bãi bỏ điều kiện là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm để mở rộng sang đối tượng là các doanh nghiệp thuộc ngành nghề khác cũng có thể tham gia thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Nhiều điều kiện về kinh nghiệm đối với đại lý bảo hiểm cũng được bỏ.

Ở các công ty chứng khoán, điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu trước yêu cầu đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán tối thiểu là 100 tỉ đồng nay sẽ xuống còn 50 tỉ đồng; giảm điều kiện về số năm kinh nghiệm đối với tổng
giám đốc tổ chức kinh doanh chứng khoán…

Tính tổng số, theo thống kê của Bộ Tài chính, bộ sẽ đề xuất cắt giảm 51,4% điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc bộ này quản lý. Đồng thời sửa đổi bổ sung 16 nghị định thuộc nhiều lĩnh vực gồm kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, thẩm định giá, hải quan, kế toán, kiểm toán, kinh doanh xổ số, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm… Các điều kiện này sẽ được áp dụng theo hướng rút gọn thủ tục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được áp dụng các quy định thuận lợi hơn về điều kiện đầu tư kinh doanh nhanh chóng.

Đợt cắt giảm của Bộ Tài chính thực hiện theo yêu cầu tại Nghị quyết 01/2018 và Nghị quyết 19/2018 của Chính phủ đề ra: “Cắt giảm, đơn giản hóa hơn 50% điều kiện đầu tư kinh doanh”.

Theo thống kê của Phòng thương mại và công nghiệp (VCCI), 9 bộ đã đăng ký cắt giảm và đơn giản hóa điêu kiện kinh doanh. Như Bộ Giao thông Vận tải đăng ký 67,36%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký 77,3%, Bộ Công Thương 55,5%, Bộ Xây dựng đến 89,4%...

Mời xem thêm:

Bộ Công thương quyết định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhiều điều kiện kinh doanh vô lý trong ngành tài chính được bãi bỏ

Lan Nhi
Thứ Ba,  14/8/2018, 18:34 

Nhiều điều kiện kinh doanh vô lý trong ngành tài chính được bãi bỏ

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Doanh nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán không cần phải kiểm toán tối thiểu từ 20 đơn vị có lợi ích công chúng hàng năm trở lên mới được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp, công ty chứng khoán không nhất thiết phải có vốn tự doanh tối thiểu 100 tỉ đồng mới được hoạt đông… Đó là một vài điều kiện kinh doanh trong số 51,5% số điều kiện kinh doanh được Bộ Tài chính cắt bỏ.

Các công ty chứng khoán không cần vốn tự doanh 100 tỉ mới được hoạt động. Ảnh: TL

Theo thông báo của Bộ Tài chính hôm 14-8, đối với lĩnh vực kế toán, sẽ bải bỏ 3 điều kiện khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới (tại điều 30, nghị định 174/2016/CP) như điều kiện không vi phạm về hoạt động kinh doanh kế toán tại nơi doanh nghiệp nước ngoài đóng trụ sở chính, điều kiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề tại Việt Nam; điều kiện không bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam trong thời gian 12 tháng vì các điều kiện này thực tế hoàn toàn không có giá trị gì.

Đối với kinh doanh dịch vụ kiểm toán: bãi bỏ điều kiện người đại diện phần vốn góp của tổ chức tại công ty TNHH kiểm toán là kiểm toán viên hành nghề.

Và bãi bỏ nhiều điều kiện của tổ chức kiếm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Giảm điều kiện về thời gian hoạt động kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán tối thiểu từ 36 tháng còn 24 tháng; bỏ điều kiện yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm toán được tối thiểu 20 đơn vị có lợi ích công chúng hàng năm; bỏ các quy định yêu cầu về hệ thống kiểm soát chất lượng, thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi cấp phép, chuyển sang hậu kiểm.

Các điều kiện trước dành cho doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ không còn. Như quy định về việc doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khi thành lập phải có điều lệ công ty, có quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định.

Đối với tổ chức Việt Nam thành lập công ty TNHH bảo hiểm, dự thảo nghị định bãi bỏ điều kiện là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm để mở rộng sang đối tượng là các doanh nghiệp thuộc ngành nghề khác cũng có thể tham gia thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Nhiều điều kiện về kinh nghiệm đối với đại lý bảo hiểm cũng được bỏ.

Ở các công ty chứng khoán, điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu trước yêu cầu đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán tối thiểu là 100 tỉ đồng nay sẽ xuống còn 50 tỉ đồng; giảm điều kiện về số năm kinh nghiệm đối với tổng
giám đốc tổ chức kinh doanh chứng khoán…

Tính tổng số, theo thống kê của Bộ Tài chính, bộ sẽ đề xuất cắt giảm 51,4% điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc bộ này quản lý. Đồng thời sửa đổi bổ sung 16 nghị định thuộc nhiều lĩnh vực gồm kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, thẩm định giá, hải quan, kế toán, kiểm toán, kinh doanh xổ số, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm… Các điều kiện này sẽ được áp dụng theo hướng rút gọn thủ tục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được áp dụng các quy định thuận lợi hơn về điều kiện đầu tư kinh doanh nhanh chóng.

Đợt cắt giảm của Bộ Tài chính thực hiện theo yêu cầu tại Nghị quyết 01/2018 và Nghị quyết 19/2018 của Chính phủ đề ra: “Cắt giảm, đơn giản hóa hơn 50% điều kiện đầu tư kinh doanh”.

Theo thống kê của Phòng thương mại và công nghiệp (VCCI), 9 bộ đã đăng ký cắt giảm và đơn giản hóa điêu kiện kinh doanh. Như Bộ Giao thông Vận tải đăng ký 67,36%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký 77,3%, Bộ Công Thương 55,5%, Bộ Xây dựng đến 89,4%...

Mời xem thêm:

Bộ Công thương quyết định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.