Mobile Area

Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Thứ Tư,  14/11/2018, 08:26 
Vũ Tuấn Anh (*)

Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Vũ Tuấn Anh (*)

(TBKTSG) - Chuyển đổi số ngày càng trở nên quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Sáu tháng cuối của năm 2018, hàng loạt hội thảo và sự kiện kinh doanh từ cấp độ chính phủ cho tới các sở ban ngành các địa phương, từ doanh nghiệp nhà nước tới tư nhân đều ít nhiều liên quan tới chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trái ngược với các tập đoàn và doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước rất khó khăn trong việc xác định lộ trình chuyển đổi số khi không có các nguồn lực để thuê tư vấn hoặc triển khai các dự án chuyển đổi số của chính mình.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng lộ trình chuyển đổi số đơn giản dựa trên hai yếu tố chính gồm hướng thị trường/bên ngoài và hướng hiệu quả/bên trong cho chiến lược số. Yếu tố hướng bên ngoài chú trọng kiến tạo và đưa những giá trị mới đột phá tới khách hàng. Yếu tố hướng bên trong chú trọng tối ưu hóa quy trình cũng như chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chuyển đổi số có thể có bốn lựa chọn căn bản:

1. Hướng bên trong và hướng thị trường phạm vi nhỏ/thử nghiệm: Lựa chọn này diễn ra khi doanh nghiệp chọn một quy trình hoặc một phần công việc tạo giá trị nhỏ cho khách hàng và có một vị trí không quan trọng trong toàn bộ quy trình vận hành của doanh nghiệp. Ví dụ, một doanh nghiệp du lịch quyết định tự động hóa phần công việc gửi e-mail chăm sóc và chào mời các sản phẩm/dịch vụ mới tới khách hàng, khi đó lựa chọn chiến lược này là hệ thống chăm sóc khách hàng qua điện thoại thông minh khi khách hàng khởi động và gửi mã sản phẩm về trung tâm.

Lựa chọn chiến lược 1 rất phù hợp với các doanh nghiệp khi giúp cho lãnh đạo và cấp quản lý hiểu các giá trị của chuyển đổi số trên thực tế.

2. Hướng bên trong phạm vi lớn và hướng thị trường/bên ngoài phạm vi nhỏ/tối ưu: Lựa chọn này phù hợp với doanh nghiệp muốn tối ưu hóa quy trình vận hành bên trong của mình, đảm bảo chi phí và hiệu quả vận hành. Ví dụ của lựa chọn này là một doanh nghiệp vận tải quyết định triển khai hệ thống giám sát và vận hành toàn bộ đội xe nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ví dụ thứ hai là quá trình các khách sạn kết nối hệ thống đặt phòng với các trang web đặt phòng nhằm tối ưu hóa hệ thống bán hàng.

Lựa chọn chiến lược 2 phù hợp với các doanh nghiệp có phạm vi hoạt động lớn. Đa phần các doanh nghiệp lớn đã tiến hành lựa chọn này trong những năm qua. Các doanh nghiệp cần chú trọng lựa chọn này khi phạm vi vận hành của họ phát triển theo thời gian. Một lý do quan trọng cho lựa chọn 2 là quá trình tập trung chủ yếu trong nội bộ sẽ ít gây ra các rủi ro về thương hiệu cũng như thị trường.

3. Hướng bên trong phạm vi nhỏ và hướng thị trường phạm vi lớn/kiến tạo giá trị: Đây là lựa chọn khi doanh nghiệp hướng tới phát triển những sản phẩm/dịch vụ số nhằm tạo ra những giá trị đột phá, sáng tạo với khách hàng. Bản chất của lựa chọn này là hướng tới số hóa toàn bộ quy trình phục vụ và kiến tạo cho khách hàng. Ví dụ cho lựa chọn 3, chẳng hạn một doanh nghiệp giáo dục quyết định triển khai AI và hệ thống video đào tạo trực tuyến trong việc cung sản phẩm/dịch vụ giáo dục cho khách hàng. Ví dụ khác, chẳng hạn một doanh nghiệp du lịch sử dụng dữ liệu lớn trong việc cung cấp dịch vụ lựa chọn và đặt phòng khách sạn.

4. Hướng bên trong và hướng thị trường đều trên phạm vi lớn: Đây là lựa chọn triệt để và cũng nhiều rủi ro nhất với doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện số hóa cho các sản phẩm/dịch vụ mới theo lựa chọn 3, đồng thời số hóa toàn bộ các quy trình và sản phẩm khác trong doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp giáo dục nói trên có thể số hóa toàn bộ quá trình tiếp nhận, vận hành và kiểm soát lớp học bên cạnh sản phẩm số hóa đào tạo trực tuyến. Doanh nghiệp du lịch có thể tiến hành số hóa toàn bộ quy trình nhận, điều hành tour song song với sản phẩm số đặt khách sạn.

* * *

Lựa chọn chiến lược nào phụ thuộc vào nguồn lực, ý muốn cũng như cạnh tranh trên thị trường cho từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo người viết, các doanh nghiệp cần nhanh chóng thực hiện lựa chọn 1 và 2 vì nó mang lại rủi ro ít, khi các hoạt động tập trung vào bên trong doanh nghiệp.

Lựa chọn 3 phù hợp với các doanh nghiệp trong các ngành có mức độ cạnh tranh cao hoặc các đối thủ cạnh tranh có tỷ lệ số hóa lớn như du lịch, bán lẻ. Nói cách khác, các doanh nghiệp lớn cần nhanh chóng đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những sản phẩm/dịch vụ số bên cạnh những sản phẩm/dịch vụ truyền thống.

Lựa chọn 4 áp dụng cho những doanh nghiệp có các đối thủ cạnh tranh đã thực hiện số hóa gần như toàn bộ các hoạt động của họ. Ví dụ sinh động cho lựa chọn này chính là taxi công nghệ và ngân hàng.

Các doanh nghiệp có thể tiếp cận các lựa chọn số hóa ngắn gọn hơn thông qua ba chọn lựa: (a) số hóa một phần quy trình hoặc những sản phẩm/dịch vụ nhỏ tương ứng với lựa chọn 1 và 2 nói trên. (b) số hóa toàn bộ quy trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng tương ứng lựa chọn 3. (c) số hóa toàn bộ.

(*) Chuyên gia khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số để giao thương toàn cầu
Startup nội bỏ quên phân khúc du lịch giá rẻ
Nhà đầu tư đang làm hỏng các startup
Miền Trung tìm lợi thế cạnh tranh cho khởi nghiệp
Startup phải chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng trước khi gọi vốn
Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Vũ Tuấn Anh (*)
Thứ Tư,  14/11/2018, 08:26 

Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Vũ Tuấn Anh (*)

(TBKTSG) - Chuyển đổi số ngày càng trở nên quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Sáu tháng cuối của năm 2018, hàng loạt hội thảo và sự kiện kinh doanh từ cấp độ chính phủ cho tới các sở ban ngành các địa phương, từ doanh nghiệp nhà nước tới tư nhân đều ít nhiều liên quan tới chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trái ngược với các tập đoàn và doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước rất khó khăn trong việc xác định lộ trình chuyển đổi số khi không có các nguồn lực để thuê tư vấn hoặc triển khai các dự án chuyển đổi số của chính mình.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng lộ trình chuyển đổi số đơn giản dựa trên hai yếu tố chính gồm hướng thị trường/bên ngoài và hướng hiệu quả/bên trong cho chiến lược số. Yếu tố hướng bên ngoài chú trọng kiến tạo và đưa những giá trị mới đột phá tới khách hàng. Yếu tố hướng bên trong chú trọng tối ưu hóa quy trình cũng như chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chuyển đổi số có thể có bốn lựa chọn căn bản:

1. Hướng bên trong và hướng thị trường phạm vi nhỏ/thử nghiệm: Lựa chọn này diễn ra khi doanh nghiệp chọn một quy trình hoặc một phần công việc tạo giá trị nhỏ cho khách hàng và có một vị trí không quan trọng trong toàn bộ quy trình vận hành của doanh nghiệp. Ví dụ, một doanh nghiệp du lịch quyết định tự động hóa phần công việc gửi e-mail chăm sóc và chào mời các sản phẩm/dịch vụ mới tới khách hàng, khi đó lựa chọn chiến lược này là hệ thống chăm sóc khách hàng qua điện thoại thông minh khi khách hàng khởi động và gửi mã sản phẩm về trung tâm.

Lựa chọn chiến lược 1 rất phù hợp với các doanh nghiệp khi giúp cho lãnh đạo và cấp quản lý hiểu các giá trị của chuyển đổi số trên thực tế.

2. Hướng bên trong phạm vi lớn và hướng thị trường/bên ngoài phạm vi nhỏ/tối ưu: Lựa chọn này phù hợp với doanh nghiệp muốn tối ưu hóa quy trình vận hành bên trong của mình, đảm bảo chi phí và hiệu quả vận hành. Ví dụ của lựa chọn này là một doanh nghiệp vận tải quyết định triển khai hệ thống giám sát và vận hành toàn bộ đội xe nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ví dụ thứ hai là quá trình các khách sạn kết nối hệ thống đặt phòng với các trang web đặt phòng nhằm tối ưu hóa hệ thống bán hàng.

Lựa chọn chiến lược 2 phù hợp với các doanh nghiệp có phạm vi hoạt động lớn. Đa phần các doanh nghiệp lớn đã tiến hành lựa chọn này trong những năm qua. Các doanh nghiệp cần chú trọng lựa chọn này khi phạm vi vận hành của họ phát triển theo thời gian. Một lý do quan trọng cho lựa chọn 2 là quá trình tập trung chủ yếu trong nội bộ sẽ ít gây ra các rủi ro về thương hiệu cũng như thị trường.

3. Hướng bên trong phạm vi nhỏ và hướng thị trường phạm vi lớn/kiến tạo giá trị: Đây là lựa chọn khi doanh nghiệp hướng tới phát triển những sản phẩm/dịch vụ số nhằm tạo ra những giá trị đột phá, sáng tạo với khách hàng. Bản chất của lựa chọn này là hướng tới số hóa toàn bộ quy trình phục vụ và kiến tạo cho khách hàng. Ví dụ cho lựa chọn 3, chẳng hạn một doanh nghiệp giáo dục quyết định triển khai AI và hệ thống video đào tạo trực tuyến trong việc cung sản phẩm/dịch vụ giáo dục cho khách hàng. Ví dụ khác, chẳng hạn một doanh nghiệp du lịch sử dụng dữ liệu lớn trong việc cung cấp dịch vụ lựa chọn và đặt phòng khách sạn.

4. Hướng bên trong và hướng thị trường đều trên phạm vi lớn: Đây là lựa chọn triệt để và cũng nhiều rủi ro nhất với doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện số hóa cho các sản phẩm/dịch vụ mới theo lựa chọn 3, đồng thời số hóa toàn bộ các quy trình và sản phẩm khác trong doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp giáo dục nói trên có thể số hóa toàn bộ quá trình tiếp nhận, vận hành và kiểm soát lớp học bên cạnh sản phẩm số hóa đào tạo trực tuyến. Doanh nghiệp du lịch có thể tiến hành số hóa toàn bộ quy trình nhận, điều hành tour song song với sản phẩm số đặt khách sạn.

* * *

Lựa chọn chiến lược nào phụ thuộc vào nguồn lực, ý muốn cũng như cạnh tranh trên thị trường cho từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo người viết, các doanh nghiệp cần nhanh chóng thực hiện lựa chọn 1 và 2 vì nó mang lại rủi ro ít, khi các hoạt động tập trung vào bên trong doanh nghiệp.

Lựa chọn 3 phù hợp với các doanh nghiệp trong các ngành có mức độ cạnh tranh cao hoặc các đối thủ cạnh tranh có tỷ lệ số hóa lớn như du lịch, bán lẻ. Nói cách khác, các doanh nghiệp lớn cần nhanh chóng đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những sản phẩm/dịch vụ số bên cạnh những sản phẩm/dịch vụ truyền thống.

Lựa chọn 4 áp dụng cho những doanh nghiệp có các đối thủ cạnh tranh đã thực hiện số hóa gần như toàn bộ các hoạt động của họ. Ví dụ sinh động cho lựa chọn này chính là taxi công nghệ và ngân hàng.

Các doanh nghiệp có thể tiếp cận các lựa chọn số hóa ngắn gọn hơn thông qua ba chọn lựa: (a) số hóa một phần quy trình hoặc những sản phẩm/dịch vụ nhỏ tương ứng với lựa chọn 1 và 2 nói trên. (b) số hóa toàn bộ quy trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng tương ứng lựa chọn 3. (c) số hóa toàn bộ.

(*) Chuyên gia khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.