Mobile

Quy định cấm bán bia trên mạng tạo mâu thuẫn trong luật
Thứ Sáu,  16/11/2018, 18:55 
Lan Nhi

Quy định cấm bán bia trên mạng tạo mâu thuẫn trong luật

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia được thảo luận rất sôi nổi tại nghị trường Quốc hội hôm 16-11 xoay quanh vấn đề tại sao dự luật lại cấm bán bia trên mạng Internet?

Dự luật hạn chế rượu bia liệu có khả thi?

Liên quan đến vấn đề rất thiết thực trong đời sống là các quy định quản lý về rượu, bia, khi Chính phủ trình dự luật phòng chống tác hại của rượu, bia ra Quốc hội để thảo luận, rất nhiều ý kiến đại biểu đã tranh luận sôi nổi quanh vấn đề quản lý quảng cáo đối với rượu và bia phân biệt thế nào để không mâu thuẫn với các quy định pháp luật hiện có.

Theo đại biểu Trần Quang Chiểu (Nam Định), tại khoản 3, điều 20 dự thảo luật quy định “không được bán rượu, bia trên mạng Internet” là không phù hợp vì chỉ nên áp dụng đối với rượu (có nồng độ cồn theo quy định) vì rượu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Còn bia mà quy định không được bán trên mạng là trái pháp luật hiện hành. Vì theo Luật đầu tư năm 2014, bia không phải là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do vậy không bị phân biệt đối xử là cấm bán trên mạng hay không. Vì nếu theo dự thảo Luật là trái với điều 5 (khoản 4) Luật đầu tư, trái với điều 10 Luật Thương mại.

Đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) cũng chỉ ra mâu thuẫn của quy định cấm bán bia trên mạng. Theo ông, sẽ tạo ra những mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật. Ông cũng đồng quan điểm như ông Chiều và giải thích thêm rằng: bia và rượu khác nhau về nồng độ cồn. Đưa bia vào đối tượng điều chỉnh như rượu là không bình đẳng và không phù hợp với các quy định. Như tại điều 7, Nghị định 105/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu đã quy định không được bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet. Quy định này nhất quán với Luật đầu tư. Nhưng viện dẫn cả sản phẩm bia không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện để điều chỉnh là không phù hợp.

Luật Thương mại chỉ quy định cấm quảng cáo rượu từ 30 độ cồn trở lên, còn Luật Quảng cáo cấm quảng cáo rượu từ 15 độ cồn trở lên, doanh nghiệp không biết làm theo luật nào.

Với quy định về các hành vi bị nghiêm cấm và kiểm soát trong việc quảng cáo rượu, bia dưới 15 độ cồn, ông Bình đề nghị ban soạn thảo phải nghiên cứu và cân nhắc vì hoạt động quảng cáo được chi phối bởi Luật Quảng cáo. Hiện Luật Quảng cáo quy định cấm quảng cáo rượu từ 15 độ cồn trở lên, không cấm quảng cáo đôi với bia. Dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia cho phép quảng cáo rượu dưới 15 độ cồn và cho phép quảng cáo bia đối với bia từ 5,5 đến dưới 15 độ cồn. Nên một trong hai luật phải thống nhất, tránh luật này cấm còn luật kia lại cho phép. Như Luật Thương mại chỉ quy định cấm quảng cáo rượu từ 30 độ cồn trở lên, còn Luật Quảng cáo cấm quảng cáo rượu từ 15 độ cồn trở lên, doanh nghiệp không biết làm theo luật nào.

Ông còn đề nghị điều kiện kinh doanh rượu theo dự thảo là giao cho Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp phép là chưa phù hợp vì cần quy định minh bạch, cụ thể về điều kiện kinh doanh ngay trong dự luật và quy định nguyên tắc về trình tự, thủ tục cấp phép kinh doanh rượu.

Theo Báo cáo của Bộ Y tế trình trước Quốc hội, tình trạng sử dụng rượu bia ở Việt Nam đang ở mức cao. Mức tiêu thụ bình quân của người Việt Nam (trên 15 tuổi) hàng năm ước tính là 8,3 lít, ở vị trí 64/194 quốc gia (thống kê của WHO). Nếu tính riêng nam giới trên 15 tuổi vào năm 2010 thì trung bình một nam giới Việt Nam tiêu thụ 27,4 lít cồn/năm.

Việt nam cũng thuộc nhóm các quốc gia có tỉ lệ nam giới uống rượu, bia cao và tỉ lệ này ở cả hai giới đang gia tăng. Năm 2015 có 80,3% nam và 11% nữ giới trên 15 tuôiỉ có uống rượu, bia.

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Quy định cấm bán bia trên mạng tạo mâu thuẫn trong luật

Lan Nhi
Thứ Sáu,  16/11/2018, 18:55 

Quy định cấm bán bia trên mạng tạo mâu thuẫn trong luật

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia được thảo luận rất sôi nổi tại nghị trường Quốc hội hôm 16-11 xoay quanh vấn đề tại sao dự luật lại cấm bán bia trên mạng Internet?

Dự luật hạn chế rượu bia liệu có khả thi?

Liên quan đến vấn đề rất thiết thực trong đời sống là các quy định quản lý về rượu, bia, khi Chính phủ trình dự luật phòng chống tác hại của rượu, bia ra Quốc hội để thảo luận, rất nhiều ý kiến đại biểu đã tranh luận sôi nổi quanh vấn đề quản lý quảng cáo đối với rượu và bia phân biệt thế nào để không mâu thuẫn với các quy định pháp luật hiện có.

Theo đại biểu Trần Quang Chiểu (Nam Định), tại khoản 3, điều 20 dự thảo luật quy định “không được bán rượu, bia trên mạng Internet” là không phù hợp vì chỉ nên áp dụng đối với rượu (có nồng độ cồn theo quy định) vì rượu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Còn bia mà quy định không được bán trên mạng là trái pháp luật hiện hành. Vì theo Luật đầu tư năm 2014, bia không phải là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do vậy không bị phân biệt đối xử là cấm bán trên mạng hay không. Vì nếu theo dự thảo Luật là trái với điều 5 (khoản 4) Luật đầu tư, trái với điều 10 Luật Thương mại.

Đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) cũng chỉ ra mâu thuẫn của quy định cấm bán bia trên mạng. Theo ông, sẽ tạo ra những mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật. Ông cũng đồng quan điểm như ông Chiều và giải thích thêm rằng: bia và rượu khác nhau về nồng độ cồn. Đưa bia vào đối tượng điều chỉnh như rượu là không bình đẳng và không phù hợp với các quy định. Như tại điều 7, Nghị định 105/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu đã quy định không được bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet. Quy định này nhất quán với Luật đầu tư. Nhưng viện dẫn cả sản phẩm bia không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện để điều chỉnh là không phù hợp.

Luật Thương mại chỉ quy định cấm quảng cáo rượu từ 30 độ cồn trở lên, còn Luật Quảng cáo cấm quảng cáo rượu từ 15 độ cồn trở lên, doanh nghiệp không biết làm theo luật nào.

Với quy định về các hành vi bị nghiêm cấm và kiểm soát trong việc quảng cáo rượu, bia dưới 15 độ cồn, ông Bình đề nghị ban soạn thảo phải nghiên cứu và cân nhắc vì hoạt động quảng cáo được chi phối bởi Luật Quảng cáo. Hiện Luật Quảng cáo quy định cấm quảng cáo rượu từ 15 độ cồn trở lên, không cấm quảng cáo đôi với bia. Dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia cho phép quảng cáo rượu dưới 15 độ cồn và cho phép quảng cáo bia đối với bia từ 5,5 đến dưới 15 độ cồn. Nên một trong hai luật phải thống nhất, tránh luật này cấm còn luật kia lại cho phép. Như Luật Thương mại chỉ quy định cấm quảng cáo rượu từ 30 độ cồn trở lên, còn Luật Quảng cáo cấm quảng cáo rượu từ 15 độ cồn trở lên, doanh nghiệp không biết làm theo luật nào.

Ông còn đề nghị điều kiện kinh doanh rượu theo dự thảo là giao cho Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp phép là chưa phù hợp vì cần quy định minh bạch, cụ thể về điều kiện kinh doanh ngay trong dự luật và quy định nguyên tắc về trình tự, thủ tục cấp phép kinh doanh rượu.

Theo Báo cáo của Bộ Y tế trình trước Quốc hội, tình trạng sử dụng rượu bia ở Việt Nam đang ở mức cao. Mức tiêu thụ bình quân của người Việt Nam (trên 15 tuổi) hàng năm ước tính là 8,3 lít, ở vị trí 64/194 quốc gia (thống kê của WHO). Nếu tính riêng nam giới trên 15 tuổi vào năm 2010 thì trung bình một nam giới Việt Nam tiêu thụ 27,4 lít cồn/năm.

Việt nam cũng thuộc nhóm các quốc gia có tỉ lệ nam giới uống rượu, bia cao và tỉ lệ này ở cả hai giới đang gia tăng. Năm 2015 có 80,3% nam và 11% nữ giới trên 15 tuôiỉ có uống rượu, bia.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.