Mobile

Các kinh nghiệm chuyển đổi số hiệu quả
Thứ Hai,  10/12/2018, 07:09 
Vũ Tuấn Anh (*)

Các kinh nghiệm chuyển đổi số hiệu quả

Vũ Tuấn Anh (*)

(TBKTSG) - Chuyển đổi số là quá trình phát triển liên tục cách thức vận hành kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi mạnh mẽ khi công nghệ cho phép kết nối trực tiếp giữa khách hàng và doanh nghiệp, kết nối giữa các chức năng theo thời gian thực, kết nối công việc giữa nhân lực và nơi làm việc. Một số kinh nghiệm sau đây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số ít rủi ro cho doanh nghiệp.

1. Tiếp cận đồng bộ và toàn bộ: Chuyển đổi số thành công đòi hỏi đồng bộ trong toàn hệ thống. Doanh nghiệp cần chuyển đổi đồng thời cả ba thành phần gồm cơ cấu, quy trình, nhân lực khi đưa công nghệ số vào triển khai. Từ ngữ chuyển đổi số có thể tạo suy nghĩ hiểu nhầm rằng chỉ chuyển đổi công nghệ là đủ. Chuyển đổi số nhằm kiến tạo giá trị mới hoặc cải tiến những giá trị, còn công nghệ chỉ là công cụ.

Trên thực tế, nhân lực số phối hợp theo quy trình số trong mô hình kinh doanh số thành công mới là đích ngắm của CEO. Các CEO cần đảm bảo nhân lực sẵn sàng, quy trình chuẩn song hành với mô hình kinh doanh hiệu quả bên cạnh việc triển khai các công nghệ số hóa.

2. Nhóm lãnh đạo và triển khai chủ chốt: Quá trình chuyển đổi số đòi hỏi một giai đoạn trung gian - triển khai quy trình mới đồng thời vận hành quy trình cũ. Quá trình chuyển đổi nói trên đòi hỏi nhóm lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp chuyển đổi tâm thế. Những câu hỏi như lãnh đạo trong doanh nghiệp đã có tư duy quản trị và làm việc số hay chưa; lãnh đạo có sẵn sàng vượt qua khó khăn để triển khai số hóa thành công; lãnh đạo có chấp nhận những rủi ro quyền lợi của bản thân trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp; lãnh đạo có cam kết và thúc đẩy dự án chuyển đổi số thành công hay không... sẽ là thách thức cho doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp không chuẩn bị, đào tạo và thuyết phục những lãnh đạo chủ chốt cam kết với dự án chuyển đổi số, dự án chắc chắn thất bại.

3. Hạ tầng chuyển đổi: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hạ tầng cho chuyển đổi số càng sớm càng tốt. Hạ tầng bao gồm hạ tầng cứng như hệ thống máy chủ, phần mềm và ứng dụng đang sử dụng. Đặc biệt hạ tầng thông tin cần được hoàn thiện và chuẩn hóa. Trước khi số hóa, mỗi nhân viên hay một phòng ban/bộ phận là những “ốc đảo” sử dụng thông tin cho riêng họ. Các kho thông tin riêng lẻ này không tương thích và cập nhật trong toàn hệ thống. Ví dụ, cùng một khách hàng nhưng phòng bán hàng, phòng dịch vụ khách hàng và phòng kế toán lưu một mã khác nhau trên các phần mềm khác nhau. Hạ tầng thông tin rời rạc không tương thích sẽ làm quá trình chuyển đổi số vô cùng khó khăn. Hạ tầng mềm bao gồm năng lực, kỹ năng, tri thức, thái độ của nhân lực.

Doanh nghiệp cần tham vấn và có kế hoạch nâng cấp và chuẩn hóa hạ tầng như đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, đánh giá năng lực cũng như khả năng của nhân lực, đầu tư nâng cấp hệ thống và đào tạo phát triển nhân lực. Ví dụ, lãnh đạo cần nhanh chóng đào tạo các tri thức chuyển đổi số cho nhóm quản lý cốt lõi, bao gồm bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, tài chính kế toán, vận hành, kỹ thuật, nhân sự, quản lý dự án và các giám đốc, trưởng chi nhánh, trưởng nhóm...

4. Kiểm soát chất lượng dịch vụ khách hàng: Dịch vụ khách hàng là yếu tố không thể để ảnh hưởng tới trong quá trình chuyển đổi. Các công đoạn chuyển đổi cần thiết phải có hệ thống tự động sao chép để đảm bảo trong mọi sự cố đều có phương án giải quyết. Quá trình quản trị dự án cũng cần quan tâm thời điểm chuyển đổi, tránh vào mùa cao điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp nên duy trì song song hai hệ thống truyền thống và số hóa để đảm bảo khách hàng luôn luôn có được sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu. Doanh nghiệp nên có những chương trình đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng chuyển dần sang sử dụng nền tảng số hóa. Cách đơn giản nhất đó chính là các chương trình khuyến mãi trên nền tảng số hóa nhằm giúp cho khách hàng sử dụng và làm quen hệ thống.

5. Bản đồ chuyển đổi số: Đây là khớp nối giữa hệ thống kinh doanh truyền thống và hệ thống kinh doanh số mà doanh nghiệp hướng tới trong tương lai. Bản đồ chuyển đổi số cần được thực hiện đầu tiên cho giai đoạn chuyển đổi. Bản đồ chuyển đổi số cần được thực hiện từ trên xuống để chỉ rõ hệ thống chuyển đổi là như thế nào và mối quan hệ nhân quả cũng như mối quan hệ phân tầng giữa các chức năng, quy trình, cơ cấu, nhân lực trong doanh nghiệp. Bản đồ chuyển đổi số tốt nhất do nhóm lãnh đạo và triển khai chủ chốt thực hiện.

* * *

Chuyển đổi số là quá trình khó khăn với tất cả doanh nghiệp và lãnh đạo. Doanh nghiệp cần chuyển đổi toàn bộ cách thức suy nghĩ, phương thức vận hành, quy trình kinh doanh, thay đổi công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng thay đổi hoặc mới phát sinh.

Chuyển đổi thành công đòi hỏi doanh nghiệp phải trả những chi phí cho các sai hỏng trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể hạn chế những rủi ro bằng cách áp dụng những kinh nghiệm có sẵn.

(*) Chuyên gia khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Các kinh nghiệm chuyển đổi số hiệu quả

Vũ Tuấn Anh (*)
Thứ Hai,  10/12/2018, 07:09 

Các kinh nghiệm chuyển đổi số hiệu quả

Vũ Tuấn Anh (*)

(TBKTSG) - Chuyển đổi số là quá trình phát triển liên tục cách thức vận hành kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi mạnh mẽ khi công nghệ cho phép kết nối trực tiếp giữa khách hàng và doanh nghiệp, kết nối giữa các chức năng theo thời gian thực, kết nối công việc giữa nhân lực và nơi làm việc. Một số kinh nghiệm sau đây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số ít rủi ro cho doanh nghiệp.

1. Tiếp cận đồng bộ và toàn bộ: Chuyển đổi số thành công đòi hỏi đồng bộ trong toàn hệ thống. Doanh nghiệp cần chuyển đổi đồng thời cả ba thành phần gồm cơ cấu, quy trình, nhân lực khi đưa công nghệ số vào triển khai. Từ ngữ chuyển đổi số có thể tạo suy nghĩ hiểu nhầm rằng chỉ chuyển đổi công nghệ là đủ. Chuyển đổi số nhằm kiến tạo giá trị mới hoặc cải tiến những giá trị, còn công nghệ chỉ là công cụ.

Trên thực tế, nhân lực số phối hợp theo quy trình số trong mô hình kinh doanh số thành công mới là đích ngắm của CEO. Các CEO cần đảm bảo nhân lực sẵn sàng, quy trình chuẩn song hành với mô hình kinh doanh hiệu quả bên cạnh việc triển khai các công nghệ số hóa.

2. Nhóm lãnh đạo và triển khai chủ chốt: Quá trình chuyển đổi số đòi hỏi một giai đoạn trung gian - triển khai quy trình mới đồng thời vận hành quy trình cũ. Quá trình chuyển đổi nói trên đòi hỏi nhóm lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp chuyển đổi tâm thế. Những câu hỏi như lãnh đạo trong doanh nghiệp đã có tư duy quản trị và làm việc số hay chưa; lãnh đạo có sẵn sàng vượt qua khó khăn để triển khai số hóa thành công; lãnh đạo có chấp nhận những rủi ro quyền lợi của bản thân trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp; lãnh đạo có cam kết và thúc đẩy dự án chuyển đổi số thành công hay không... sẽ là thách thức cho doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp không chuẩn bị, đào tạo và thuyết phục những lãnh đạo chủ chốt cam kết với dự án chuyển đổi số, dự án chắc chắn thất bại.

3. Hạ tầng chuyển đổi: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hạ tầng cho chuyển đổi số càng sớm càng tốt. Hạ tầng bao gồm hạ tầng cứng như hệ thống máy chủ, phần mềm và ứng dụng đang sử dụng. Đặc biệt hạ tầng thông tin cần được hoàn thiện và chuẩn hóa. Trước khi số hóa, mỗi nhân viên hay một phòng ban/bộ phận là những “ốc đảo” sử dụng thông tin cho riêng họ. Các kho thông tin riêng lẻ này không tương thích và cập nhật trong toàn hệ thống. Ví dụ, cùng một khách hàng nhưng phòng bán hàng, phòng dịch vụ khách hàng và phòng kế toán lưu một mã khác nhau trên các phần mềm khác nhau. Hạ tầng thông tin rời rạc không tương thích sẽ làm quá trình chuyển đổi số vô cùng khó khăn. Hạ tầng mềm bao gồm năng lực, kỹ năng, tri thức, thái độ của nhân lực.

Doanh nghiệp cần tham vấn và có kế hoạch nâng cấp và chuẩn hóa hạ tầng như đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, đánh giá năng lực cũng như khả năng của nhân lực, đầu tư nâng cấp hệ thống và đào tạo phát triển nhân lực. Ví dụ, lãnh đạo cần nhanh chóng đào tạo các tri thức chuyển đổi số cho nhóm quản lý cốt lõi, bao gồm bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, tài chính kế toán, vận hành, kỹ thuật, nhân sự, quản lý dự án và các giám đốc, trưởng chi nhánh, trưởng nhóm...

4. Kiểm soát chất lượng dịch vụ khách hàng: Dịch vụ khách hàng là yếu tố không thể để ảnh hưởng tới trong quá trình chuyển đổi. Các công đoạn chuyển đổi cần thiết phải có hệ thống tự động sao chép để đảm bảo trong mọi sự cố đều có phương án giải quyết. Quá trình quản trị dự án cũng cần quan tâm thời điểm chuyển đổi, tránh vào mùa cao điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp nên duy trì song song hai hệ thống truyền thống và số hóa để đảm bảo khách hàng luôn luôn có được sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu. Doanh nghiệp nên có những chương trình đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng chuyển dần sang sử dụng nền tảng số hóa. Cách đơn giản nhất đó chính là các chương trình khuyến mãi trên nền tảng số hóa nhằm giúp cho khách hàng sử dụng và làm quen hệ thống.

5. Bản đồ chuyển đổi số: Đây là khớp nối giữa hệ thống kinh doanh truyền thống và hệ thống kinh doanh số mà doanh nghiệp hướng tới trong tương lai. Bản đồ chuyển đổi số cần được thực hiện đầu tiên cho giai đoạn chuyển đổi. Bản đồ chuyển đổi số cần được thực hiện từ trên xuống để chỉ rõ hệ thống chuyển đổi là như thế nào và mối quan hệ nhân quả cũng như mối quan hệ phân tầng giữa các chức năng, quy trình, cơ cấu, nhân lực trong doanh nghiệp. Bản đồ chuyển đổi số tốt nhất do nhóm lãnh đạo và triển khai chủ chốt thực hiện.

* * *

Chuyển đổi số là quá trình khó khăn với tất cả doanh nghiệp và lãnh đạo. Doanh nghiệp cần chuyển đổi toàn bộ cách thức suy nghĩ, phương thức vận hành, quy trình kinh doanh, thay đổi công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng thay đổi hoặc mới phát sinh.

Chuyển đổi thành công đòi hỏi doanh nghiệp phải trả những chi phí cho các sai hỏng trong quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể hạn chế những rủi ro bằng cách áp dụng những kinh nghiệm có sẵn.

(*) Chuyên gia khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.