Mobile

Nghị quyết 01 của Chính phủ: nên xếp hạng kết quả thực thi
Thứ Ba,  25/12/2018, 18:54 
Võ Đình Trí

Nghị quyết 01 của Chính phủ: nên xếp hạng kết quả thực thi

Võ Đình Trí

(TBKTSG) - Những năm gần đây, Nghị quyết 01 của Chính phủ luôn là một nghị quyết rất quan trọng, mang tính chất chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của năm.

Tuy đã có các quy định cụ thể về tổ chức thực hiện như tự đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hàng quí và cả năm (vào tháng 11) cho Chính phủ, việc đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ được giao của các bộ, ngành, địa phương từ phía Chính phủ lại chưa được rõ ràng, nghiêm minh.

Giao và nhận nhiệm vụ theo Nghị quyết 01

Các bộ, ngành, địa phương dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết và nhiệm vụ cụ thể được giao theo phụ lục để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu, tiến độ cụ thể, rõ ràng và báo cáo Chính phủ ngay trong tháng đầu năm. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, các bộ, ngành, địa phương có rất ít thời gian để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, hiệu quả.

Ngay cả khi các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kịp thời hạn, thì việc đánh giá và thông qua các mục tiêu, giải pháp từ phía Chính phủ dường như chưa được quan tâm đúng mức. Có lẽ vì thế mà trong phiên họp Thường trực Chính phủ về xây dựng Nghị quyết 01 ngày 27-11-2018 vừa qua, Thủ tướng đã yêu cầu cần tính toán kỹ các mục tiêu, mục tiêu phải rõ ràng, dễ giám sát, đánh giá, nhưng cũng phải cho thấy quyết tâm phấn đấu.

Trong Nghị quyết 01 năm 2018, Chính phủ đã giao 242 nhiệm vụ chủ yếu cho các bộ, ngành, địa phương nhưng thông tin về mục tiêu, giải pháp cụ thể của các nhiệm vụ thì rất hạn chế, hoặc hoàn toàn không có thông tin gì. Điều này dẫn đến khi thời hạn hoàn thành nhiệm vụ kết thúc, việc đánh giá mức độ hoàn thành của các cơ quan, đơn vị khó đảm bảo được tính khách quan, minh bạch, tạo động lực phấn đấu thi đua giữa các bộ, ngành, địa phương.

Công khai nhiệm vụ đảm nhận và đánh giá nghiêm túc, khách quan

Việc Chính phủ giao các nhiệm vụ chủ yếu và đầu mối thực hiện từ đầu năm là cần thiết. Tuy nhiên, nếu làm tốt công tác dự báo thì có thể xây dựng các nhiệm vụ ưu tiên cho năm tiếp theo từ quí 4 năm trước. Thêm vào đó, khi các bộ, ngành, địa phương đề xuất mục tiêu và kế hoạch thực hiện, từ phía Chính phủ cũng cần có đánh giá, và phê chuẩn các kế hoạch này. Việc đánh giá và phê chuẩn, để được khách quan và minh bạch, cần có tiêu chí rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu đặt ra với từng bộ, ngành, địa phương. Chẳng hạn, tăng trưởng kinh tế 7% đối với địa phương này là dễ nhưng lại là khó với một số địa phương khác.

Tiếp theo đó, các mục tiêu và kế hoạch cần được công bố, trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ chẳng hạn, để tất cả các bên có liên quan hay quan tâm đều có thể tiếp cận được. Có như vậy, việc đánh giá kết quả thực hiện với mục tiêu ban đầu đề ra của các bộ, ngành, địa phương mới rõ ràng, có sức thuyết phục.

Khi đã có kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, thông tin này cũng cần được công khai và có sự xếp hạng giữa những cơ quan đơn vị với nhau, theo một bộ chỉ số thống nhất. Kết quả này nên được dùng để đánh giá hiệu quả, trách nhiệm của không chỉ tổ chức mà cả người đứng đầu.

Dự thảo Nghị quyết 01 năm 2019, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có cấu trúc không khác nhiều so với năm trước đó, cũng sẽ bao gồm ba phần: phần 1 là bối cảnh tình hình và phương châm hành động, phần 2 là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, và phần 3 là tổ chức thực hiện và các phụ lục kèm theo.

Nếu đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp mới đây về xây dựng Nghị quyết 01 năm 2019 thì Văn Phòng Chính phủ cần nhanh chóng xây dựng bộ chỉ số đánh giá các nhiệm vụ giao cho các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo các tiêu chí như: cụ thể, có thời hạn rõ ràng, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ công khai, minh bạch, và có tính xếp hạng để tạo tinh thần phấn đấu và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Hiện nay có không ít bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu có quyết tâm rất cao vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng với tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, bàn tiến chứ không bàn lùi. Vì vậy, cần sớm có xếp hạng việc hoàn thành Nghị quyết 01 hàng năm của Chính phủ.

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghị quyết 01 của Chính phủ: nên xếp hạng kết quả thực thi

Võ Đình Trí
Thứ Ba,  25/12/2018, 18:54 

Nghị quyết 01 của Chính phủ: nên xếp hạng kết quả thực thi

Võ Đình Trí

(TBKTSG) - Những năm gần đây, Nghị quyết 01 của Chính phủ luôn là một nghị quyết rất quan trọng, mang tính chất chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của năm.

Tuy đã có các quy định cụ thể về tổ chức thực hiện như tự đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hàng quí và cả năm (vào tháng 11) cho Chính phủ, việc đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ được giao của các bộ, ngành, địa phương từ phía Chính phủ lại chưa được rõ ràng, nghiêm minh.

Giao và nhận nhiệm vụ theo Nghị quyết 01

Các bộ, ngành, địa phương dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết và nhiệm vụ cụ thể được giao theo phụ lục để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu, tiến độ cụ thể, rõ ràng và báo cáo Chính phủ ngay trong tháng đầu năm. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, các bộ, ngành, địa phương có rất ít thời gian để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, hiệu quả.

Ngay cả khi các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kịp thời hạn, thì việc đánh giá và thông qua các mục tiêu, giải pháp từ phía Chính phủ dường như chưa được quan tâm đúng mức. Có lẽ vì thế mà trong phiên họp Thường trực Chính phủ về xây dựng Nghị quyết 01 ngày 27-11-2018 vừa qua, Thủ tướng đã yêu cầu cần tính toán kỹ các mục tiêu, mục tiêu phải rõ ràng, dễ giám sát, đánh giá, nhưng cũng phải cho thấy quyết tâm phấn đấu.

Trong Nghị quyết 01 năm 2018, Chính phủ đã giao 242 nhiệm vụ chủ yếu cho các bộ, ngành, địa phương nhưng thông tin về mục tiêu, giải pháp cụ thể của các nhiệm vụ thì rất hạn chế, hoặc hoàn toàn không có thông tin gì. Điều này dẫn đến khi thời hạn hoàn thành nhiệm vụ kết thúc, việc đánh giá mức độ hoàn thành của các cơ quan, đơn vị khó đảm bảo được tính khách quan, minh bạch, tạo động lực phấn đấu thi đua giữa các bộ, ngành, địa phương.

Công khai nhiệm vụ đảm nhận và đánh giá nghiêm túc, khách quan

Việc Chính phủ giao các nhiệm vụ chủ yếu và đầu mối thực hiện từ đầu năm là cần thiết. Tuy nhiên, nếu làm tốt công tác dự báo thì có thể xây dựng các nhiệm vụ ưu tiên cho năm tiếp theo từ quí 4 năm trước. Thêm vào đó, khi các bộ, ngành, địa phương đề xuất mục tiêu và kế hoạch thực hiện, từ phía Chính phủ cũng cần có đánh giá, và phê chuẩn các kế hoạch này. Việc đánh giá và phê chuẩn, để được khách quan và minh bạch, cần có tiêu chí rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu đặt ra với từng bộ, ngành, địa phương. Chẳng hạn, tăng trưởng kinh tế 7% đối với địa phương này là dễ nhưng lại là khó với một số địa phương khác.

Tiếp theo đó, các mục tiêu và kế hoạch cần được công bố, trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ chẳng hạn, để tất cả các bên có liên quan hay quan tâm đều có thể tiếp cận được. Có như vậy, việc đánh giá kết quả thực hiện với mục tiêu ban đầu đề ra của các bộ, ngành, địa phương mới rõ ràng, có sức thuyết phục.

Khi đã có kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, thông tin này cũng cần được công khai và có sự xếp hạng giữa những cơ quan đơn vị với nhau, theo một bộ chỉ số thống nhất. Kết quả này nên được dùng để đánh giá hiệu quả, trách nhiệm của không chỉ tổ chức mà cả người đứng đầu.

Dự thảo Nghị quyết 01 năm 2019, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có cấu trúc không khác nhiều so với năm trước đó, cũng sẽ bao gồm ba phần: phần 1 là bối cảnh tình hình và phương châm hành động, phần 2 là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, và phần 3 là tổ chức thực hiện và các phụ lục kèm theo.

Nếu đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp mới đây về xây dựng Nghị quyết 01 năm 2019 thì Văn Phòng Chính phủ cần nhanh chóng xây dựng bộ chỉ số đánh giá các nhiệm vụ giao cho các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo các tiêu chí như: cụ thể, có thời hạn rõ ràng, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ công khai, minh bạch, và có tính xếp hạng để tạo tinh thần phấn đấu và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Hiện nay có không ít bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu có quyết tâm rất cao vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng với tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, bàn tiến chứ không bàn lùi. Vì vậy, cần sớm có xếp hạng việc hoàn thành Nghị quyết 01 hàng năm của Chính phủ.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.