Mobile

Kỹ năng số nhân lực - số hóa dữ liệu và kiến tạo giá trị
Thứ Tư,  2/1/2019, 07:34 
Vũ Tuấn Anh (*)

Kỹ năng số nhân lực - số hóa dữ liệu và kiến tạo giá trị

Vũ Tuấn Anh (*)

(TBKTSG) - Doanh nghiệp là tổng thể của cơ cấu quy trình và nhân lực. Trong quá trình số hóa doanh nghiệp, việc số hóa nhân lực bao gồm ba phần quan trọng - số hóa tâm thế/thay đổi mindset (tư duy), số hóa kỹ năng/kỹ năng số, và cuối cùng là đào tạo tri thức số hóa. Bài viết này đưa ra một số góc nhìn thực tế như những gợi mở tham khảo cho các lãnh đạo doanh nghiệp trong việc phát triển kỹ năng số.

Kỹ năng số hóa trong doanh nghiệp có hai nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ thứ nhất, đó là các nhân viên phải kiến tạo bản sao số hóa của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu - data. Bản chất số hóa trong doanh nghiệp không gì khác hơn là tạo ra bản sao về dữ liệu cho mọi vị trí, quy trình, tác vụ và kết quả. Các nhân viên cần thực thi ít nhất hoặc tất cả những tác vụ: (1) tìm kiếm và ghi nhận thông tin, (2) hiệu chỉnh và tinh chỉnh thông tin, (3) lưu trữ thông tin chuẩn, (4) trích xuất/báo cáo thông tin theo yêu cầu của doanh nghiệp, (5) bảo mật thông tin, (6) thực thi công việc kiến tạo giá trị dựa trên thông tin.

Đây chính là góc nhìn tổng quát giúp cho lãnh đạo có thể hiểu và sử dụng kỹ năng số hóa sâu sắc và chiến lược. Một nhân viên phục vụ khách hàng cần sử dụng các trang thiết bị IoT (Internet vạn vật) như nhận dạng hình ảnh, phần mềm xử lý giọng nói để số hóa ghi nhận toàn bộ thông tin phục vụ khách hàng. Sau đó nhân viên cần biết các bước quy trình tinh chỉnh thông tin, tạo thông tin chuẩn trước khi lưu trữ vào hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp. Theo định kỳ, nhân viên cần phải thực hiện trích xuất báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp cũng như kinh doanh. Cuối cùng nhân viên đó cần phải sử dụng thông tin để thực thi kiến tạo giá trị cho doanh nghiệp trong các tác vụ hàng ngày.

Một nhân viên bất kỳ trong doanh nghiệp đều phải thực thi kiến tạo giá trị cho tổ chức. Giá trị được hiểu vắn tắt đó là giá trị thông qua hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng cao nhất làm cho khách hàng hài lòng. Mọi vị trí làm điều đó thông qua “vòng tròn giá trị” bao gồm ba công đoạn cụ thể: (1) phối hợp và tiếp nhận thông tin, (2) thực thi tác vụ để hoàn thành công việc hoặc một phần công việc trên quy trình, (3) phối hợp - giám sát kiểm soát và hiệu chỉnh công việc đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra. Ví dụ, một chuyên viên tuyển dụng cần phải tiếp nhận và làm rõ nhu cầu tuyển dụng của một phòng ban trong giai đoạn 1. Sau khi có thông tin đầy đủ, chuyên viên đó sẽ thực hiện tuyển dụng và giám sát kết quả ứng viên làm việc tại phòng ban đặt yêu cầu.

Các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cảm thấy bối rối khi tìm hiểu về kỹ năng số - digital skills thông qua công cụ tìm kiếm Google. Nếu như tập trung vào vòng tròn kiến tạo giá trị nói trên, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ dễ dàng lựa chọn và triển khai những kỹ năng số giúp cho nhân viên hoặc thay thế nhân viên một phần hay tất cả tại các vị trí làm việc.

Chúng ta có thể định nghĩa kỹ năng số đơn giản như sau: “Kỹ năng số là các kỹ năng sử dụng, điều khiển hoặc phối hợp với các trang thiết bị, phần mềm, thuật toán, nền tảng trong vòng tròn kiến tạo giá trị tại các vị trí làm việc trong doanh nghiệp”. Đứng trên quan điểm này, kỹ năng số chính là những công cụ lãnh đạo cần thiết để số hóa tất cả vòng tròn kiến tạo giá trị tại nơi làm việc. Các doanh nghiệp bán lẻ và phân phối số hóa vòng tròn tạo giá trị cho nhân viên bán hàng (sales) thông qua phần mềm và các trang thiết bị DMS - Distribution Management System khi toàn bộ các tác vụ và kết quả bán hàng cũng như kế hoạch bán hàng được cập nhật trên hệ thống.

Các lãnh đạo cần hiểu kỹ năng số không chỉ bao gồm liên quan trực tiếp tới phần mềm, trang thiết bị số mà còn bao gồm những kỹ năng hiểu về hệ thống, hiểu về khách hàng, tư duy để thực thi các vòng tròn kiến tạo giá trị tại các vị trí khác nhau. Trong báo cáo về những kỹ năng tương lai của diễn đàn kinh tế thế giới, mười kỹ năng quan trọng nhất mà người lao động cần có chính là những kỹ năng nền tảng số hóa cho người lao động. Mười kỹ năng này có thể phân bổ theo vòng tròn kiến tạo giá trị giúp cho doanh nghiệp số hóa kỹ năng tốt và hiệu quả hơn, bao gồm:

1. Tư duy phân tích và khả năng đổi mới sáng tạo
2. Học chủ động và học có chiến lược
3. Sáng tạo, ý tưởng và phát kiến
4. Thiết kế và lập trình công nghệ
5. Tư duy phản biện và phân tích
6. Khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp
7. Khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội
8. Trí tuệ cảm xúc
9. Khả năng lập luận, giải quyết vấn đề, và tạo ra ý tưởng
10. Khả năng phân tích và đánh giá hệ thống

Kỹ năng số hóa trong doanh nghiệp cần được xác định để thực thi kiến tạo những giá trị cần thiết cho doanh nghiệp. Điều doanh nghiệp cần đó là bản sao số hóa - toàn bộ cơ sở dữ liệu phản ánh chân thật chính xác và cập nhật tất cả các hoạt động. Để có được bản sao này đòi hỏi tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp kết hợp với những công nghệ và trang thiết bị tiên tiến ghi nhận xử lý toàn bộ dữ liệu thông tin trong quá trình vận hành. Đây chính là phần quan trọng nhất cho mọi doanh nghiệp số hóa; không có dữ liệu chuẩn toàn bộ, đồng bộ và số hóa thì doanh nghiệp sẽ khó thành công. Tiếp sau đó, dựa trên cơ sở hạ tầng dữ liệu hoàn chỉnh, các nhân viên sẽ cùng với việc ứng dụng công nghệ để thực thi vòng tròn kiến tạo giá trị tại mọi vị trí làm việc. Người lao động thông qua kỹ năng số sẽ kiến tạo cả doanh nghiệp số và giá trị số cho khách hàng.

(*) Chuyên gia chuyển đổi số , khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Kỹ năng số nhân lực - số hóa dữ liệu và kiến tạo giá trị

Vũ Tuấn Anh (*)
Thứ Tư,  2/1/2019, 07:34 

Kỹ năng số nhân lực - số hóa dữ liệu và kiến tạo giá trị

Vũ Tuấn Anh (*)

(TBKTSG) - Doanh nghiệp là tổng thể của cơ cấu quy trình và nhân lực. Trong quá trình số hóa doanh nghiệp, việc số hóa nhân lực bao gồm ba phần quan trọng - số hóa tâm thế/thay đổi mindset (tư duy), số hóa kỹ năng/kỹ năng số, và cuối cùng là đào tạo tri thức số hóa. Bài viết này đưa ra một số góc nhìn thực tế như những gợi mở tham khảo cho các lãnh đạo doanh nghiệp trong việc phát triển kỹ năng số.

Kỹ năng số hóa trong doanh nghiệp có hai nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ thứ nhất, đó là các nhân viên phải kiến tạo bản sao số hóa của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu - data. Bản chất số hóa trong doanh nghiệp không gì khác hơn là tạo ra bản sao về dữ liệu cho mọi vị trí, quy trình, tác vụ và kết quả. Các nhân viên cần thực thi ít nhất hoặc tất cả những tác vụ: (1) tìm kiếm và ghi nhận thông tin, (2) hiệu chỉnh và tinh chỉnh thông tin, (3) lưu trữ thông tin chuẩn, (4) trích xuất/báo cáo thông tin theo yêu cầu của doanh nghiệp, (5) bảo mật thông tin, (6) thực thi công việc kiến tạo giá trị dựa trên thông tin.

Đây chính là góc nhìn tổng quát giúp cho lãnh đạo có thể hiểu và sử dụng kỹ năng số hóa sâu sắc và chiến lược. Một nhân viên phục vụ khách hàng cần sử dụng các trang thiết bị IoT (Internet vạn vật) như nhận dạng hình ảnh, phần mềm xử lý giọng nói để số hóa ghi nhận toàn bộ thông tin phục vụ khách hàng. Sau đó nhân viên cần biết các bước quy trình tinh chỉnh thông tin, tạo thông tin chuẩn trước khi lưu trữ vào hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp. Theo định kỳ, nhân viên cần phải thực hiện trích xuất báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp cũng như kinh doanh. Cuối cùng nhân viên đó cần phải sử dụng thông tin để thực thi kiến tạo giá trị cho doanh nghiệp trong các tác vụ hàng ngày.

Một nhân viên bất kỳ trong doanh nghiệp đều phải thực thi kiến tạo giá trị cho tổ chức. Giá trị được hiểu vắn tắt đó là giá trị thông qua hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng cao nhất làm cho khách hàng hài lòng. Mọi vị trí làm điều đó thông qua “vòng tròn giá trị” bao gồm ba công đoạn cụ thể: (1) phối hợp và tiếp nhận thông tin, (2) thực thi tác vụ để hoàn thành công việc hoặc một phần công việc trên quy trình, (3) phối hợp - giám sát kiểm soát và hiệu chỉnh công việc đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra. Ví dụ, một chuyên viên tuyển dụng cần phải tiếp nhận và làm rõ nhu cầu tuyển dụng của một phòng ban trong giai đoạn 1. Sau khi có thông tin đầy đủ, chuyên viên đó sẽ thực hiện tuyển dụng và giám sát kết quả ứng viên làm việc tại phòng ban đặt yêu cầu.

Các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cảm thấy bối rối khi tìm hiểu về kỹ năng số - digital skills thông qua công cụ tìm kiếm Google. Nếu như tập trung vào vòng tròn kiến tạo giá trị nói trên, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ dễ dàng lựa chọn và triển khai những kỹ năng số giúp cho nhân viên hoặc thay thế nhân viên một phần hay tất cả tại các vị trí làm việc.

Chúng ta có thể định nghĩa kỹ năng số đơn giản như sau: “Kỹ năng số là các kỹ năng sử dụng, điều khiển hoặc phối hợp với các trang thiết bị, phần mềm, thuật toán, nền tảng trong vòng tròn kiến tạo giá trị tại các vị trí làm việc trong doanh nghiệp”. Đứng trên quan điểm này, kỹ năng số chính là những công cụ lãnh đạo cần thiết để số hóa tất cả vòng tròn kiến tạo giá trị tại nơi làm việc. Các doanh nghiệp bán lẻ và phân phối số hóa vòng tròn tạo giá trị cho nhân viên bán hàng (sales) thông qua phần mềm và các trang thiết bị DMS - Distribution Management System khi toàn bộ các tác vụ và kết quả bán hàng cũng như kế hoạch bán hàng được cập nhật trên hệ thống.

Các lãnh đạo cần hiểu kỹ năng số không chỉ bao gồm liên quan trực tiếp tới phần mềm, trang thiết bị số mà còn bao gồm những kỹ năng hiểu về hệ thống, hiểu về khách hàng, tư duy để thực thi các vòng tròn kiến tạo giá trị tại các vị trí khác nhau. Trong báo cáo về những kỹ năng tương lai của diễn đàn kinh tế thế giới, mười kỹ năng quan trọng nhất mà người lao động cần có chính là những kỹ năng nền tảng số hóa cho người lao động. Mười kỹ năng này có thể phân bổ theo vòng tròn kiến tạo giá trị giúp cho doanh nghiệp số hóa kỹ năng tốt và hiệu quả hơn, bao gồm:

1. Tư duy phân tích và khả năng đổi mới sáng tạo
2. Học chủ động và học có chiến lược
3. Sáng tạo, ý tưởng và phát kiến
4. Thiết kế và lập trình công nghệ
5. Tư duy phản biện và phân tích
6. Khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp
7. Khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội
8. Trí tuệ cảm xúc
9. Khả năng lập luận, giải quyết vấn đề, và tạo ra ý tưởng
10. Khả năng phân tích và đánh giá hệ thống

Kỹ năng số hóa trong doanh nghiệp cần được xác định để thực thi kiến tạo những giá trị cần thiết cho doanh nghiệp. Điều doanh nghiệp cần đó là bản sao số hóa - toàn bộ cơ sở dữ liệu phản ánh chân thật chính xác và cập nhật tất cả các hoạt động. Để có được bản sao này đòi hỏi tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp kết hợp với những công nghệ và trang thiết bị tiên tiến ghi nhận xử lý toàn bộ dữ liệu thông tin trong quá trình vận hành. Đây chính là phần quan trọng nhất cho mọi doanh nghiệp số hóa; không có dữ liệu chuẩn toàn bộ, đồng bộ và số hóa thì doanh nghiệp sẽ khó thành công. Tiếp sau đó, dựa trên cơ sở hạ tầng dữ liệu hoàn chỉnh, các nhân viên sẽ cùng với việc ứng dụng công nghệ để thực thi vòng tròn kiến tạo giá trị tại mọi vị trí làm việc. Người lao động thông qua kỹ năng số sẽ kiến tạo cả doanh nghiệp số và giá trị số cho khách hàng.

(*) Chuyên gia chuyển đổi số , khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.