Mobile

Việt Nam ưu đãi thuế mặt hàng nào khi tham gia CPTPP?
Thứ Ba,  22/1/2019, 17:28 
D.Y

Việt Nam ưu đãi thuế mặt hàng nào khi tham gia CPTPP?

D.Y

(TBKTSG Online) - Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực với Việt Nam bắt đầu từ ngày 14-1. Nhằm thực thi cam kết quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với luật thuế trong nước, Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tham gia CPTPP giai đoạn 2019-2022.

Mời bạn đọc xem dự thảo tại đây

Phụ lục I đi kèm dự thảo nghị định

Phụ lục II đi kèm dự thảo nghị định

Danh mục xe ô tô đã qua sử dụng đi kèm nghị định

Ảnh minh họa, nguồn: chinhphu.vn

Dự thảo nghị định bao gồm 7 điều. Tại điều 4, dự thảo đưa ra biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định đối với hàng hóa tại phụ lục I, những mặt hàng không nằm trong phụ lục II sẽ được áp thuế 0%.

Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam sẽ áp dụng cho 2 nhóm nước:  Mexico áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu năm thứ nhất; các nước Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu năm thứ hai.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP là có chứng từ vận tải và tờ khai nhập khẩu thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ các nước trên.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có mức thuế xuất khẩu ưu đãi thấp hơn mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng tương ứng quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Trong vòng 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan nộp chứng từ vận tải và bản sao tờ khai nhập khẩu quy định tại điểm b và c khoản 4 điều này thì được cơ quan quản lý thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không thuộc biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP hoặc hàng hóa xuất khẩu có mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi bằng hoặc cao hơn mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng tương ứng quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP thì không áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi.

Bộ Tài chính đề xuất trước mắt chưa áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan của Việt Nam. Việc áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi cần thực hiện một thời gian để có đánh giá tác động đầy đủ. Việc không áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan không vi phạm cam kết trong CTPPP.

Ngoài ra tại điều 5, dự thảo đưa ra biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã qua sử dụng áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo nghị định. Riêng với ô tô đã qua sử dụng, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Thuế suất áp dụng nguyên tắc tương tự như đối với thuế xuất khẩu ưu đãi, theo đó: Mexico áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu từ năm thứ nhất; các nước Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu từ năm thứ hai.

Đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường trong nước, để đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan của Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng lộ trình bắt đầu từ năm thứ hai (như áp dụng đối với các nước Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore).

Điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP.

Theo chinhphu.vn

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Việt Nam ưu đãi thuế mặt hàng nào khi tham gia CPTPP?

D.Y
Thứ Ba,  22/1/2019, 17:28 

Việt Nam ưu đãi thuế mặt hàng nào khi tham gia CPTPP?

D.Y

(TBKTSG Online) - Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực với Việt Nam bắt đầu từ ngày 14-1. Nhằm thực thi cam kết quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với luật thuế trong nước, Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tham gia CPTPP giai đoạn 2019-2022.

Mời bạn đọc xem dự thảo tại đây

Phụ lục I đi kèm dự thảo nghị định

Phụ lục II đi kèm dự thảo nghị định

Danh mục xe ô tô đã qua sử dụng đi kèm nghị định

Ảnh minh họa, nguồn: chinhphu.vn

Dự thảo nghị định bao gồm 7 điều. Tại điều 4, dự thảo đưa ra biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định đối với hàng hóa tại phụ lục I, những mặt hàng không nằm trong phụ lục II sẽ được áp thuế 0%.

Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam sẽ áp dụng cho 2 nhóm nước:  Mexico áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu năm thứ nhất; các nước Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu năm thứ hai.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP là có chứng từ vận tải và tờ khai nhập khẩu thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ các nước trên.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có mức thuế xuất khẩu ưu đãi thấp hơn mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng tương ứng quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Trong vòng 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan nộp chứng từ vận tải và bản sao tờ khai nhập khẩu quy định tại điểm b và c khoản 4 điều này thì được cơ quan quản lý thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không thuộc biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP hoặc hàng hóa xuất khẩu có mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi bằng hoặc cao hơn mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng tương ứng quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP thì không áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi.

Bộ Tài chính đề xuất trước mắt chưa áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan của Việt Nam. Việc áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi cần thực hiện một thời gian để có đánh giá tác động đầy đủ. Việc không áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan không vi phạm cam kết trong CTPPP.

Ngoài ra tại điều 5, dự thảo đưa ra biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã qua sử dụng áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo nghị định. Riêng với ô tô đã qua sử dụng, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Thuế suất áp dụng nguyên tắc tương tự như đối với thuế xuất khẩu ưu đãi, theo đó: Mexico áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu từ năm thứ nhất; các nước Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu từ năm thứ hai.

Đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường trong nước, để đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan của Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng lộ trình bắt đầu từ năm thứ hai (như áp dụng đối với các nước Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore).

Điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP.

Theo chinhphu.vn

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.