Mobile

Kiểm tra chuyên ngành và lợi ích nhóm
Thứ Năm,  30/5/2019, 08:56 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Kiểm tra chuyên ngành và lợi ích nhóm

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Tại Hội nghị giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu diễn ra gần đây tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu ra một con số: danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN) tính đến tháng 3-2019 vẫn còn 70.087 mặt hàng, giảm 12.611 mặt hàng. Trước đó, một bài viết có nội dung như một báo cáo tổng kết đăng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đưa ra con số 77.419 mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra này, tính đến 31-12-2018, giảm 5.279 mặt hàng so với quí 2-2015.

Như mặt hàng sữa nhập khẩu, đang phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của ba bộ. Ảnh minh họa: Minh Tâm.

Nhìn vào những con số trên, ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng việc giảm áp lực KTCN, theo yêu cầu của Chính phủ, đang được các bộ ngành thúc đẩy mạnh mẽ. Thế nhưng, tại hội nghị trên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lại đưa ra nhận xét rất khác. Ông nói rằng, việc cắt giảm các thủ tục chuyên ngành chưa thực chất, còn yếu kém trong thái độ thực thi chính sách, mức độ hài lòng của doanh nghiệp chưa cao(1)...

Nhận định của ông hoàn toàn có căn cứ nếu so sánh những gì các bộ, ngành đã làm với yêu cầu mà Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết 19 ban hành vào tháng 5 năm ngoái. Nghị quyết này yêu cầu các bộ, ngành phải cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải KTCN ngay trong năm 2018. Đồng thời, giảm tỷ lệ lô hàng nhập khẩu phải KTCN tại giai đoạn thông quan xuống dưới 10% so với mức 25-27% tại thời điểm đó. Theo tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, mục tiêu cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành đã được hoàn thành “xuất sắc” khi các bộ ngành đã cắt giảm được 60-70% danh mục phải kiểm tra. Tuy nhiên, số lượng mặt hàng được đưa ra khỏi danh mục, tại thời điểm cuối năm 2018, chỉ có hơn 6%. Có lẽ đây là lý do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận việc cắt giảm là “chưa thực chất”.

KTCN hiện là nỗi ám ảnh đối với rất nhiều doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Để giảm áp lực cho doanh nghiệp, cũng tại hội nghị trên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu phải đẩy mạnh xã hội hóa công tác KTCN để giảm chi phí cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Đây cũng là yêu cầu đã được Chính phủ đặt ra từ nhiều năm trước và về nguyên tắc có thể thực hiện một cách dễ dàng.

Thế nhưng, vì sao việc xã hội hóa này, dù Chính phủ biết rõ là sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, lại trầy trật như vậy. Câu trả lời có thể tìm thấy qua kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về công tác KTCN. VCCI cho rằng, nên cho phép doanh nghiệp tự thuê các tổ chức chứng nhận đủ điều kiện kiểm tra, thay cho việc cơ quan nhà nước tự kiểm tra hoặc chỉ định các tổ chức chứng nhận sự phù hợp tiến hành kiểm tra như hiện nay. Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao cơ quan quản lý chuyên ngành lại muốn giành quyền tự kiểm tra hay quyền chỉ định tổ chức kiểm tra thay cho doanh nghiệp? Rõ ràng, đây là môi trường rất thuận lợi cho lợi ích nhóm phát triển và một khi đã bị nhóm lợi ích chi phối thì việc cắt giảm “chưa thực chất” và việc xã hội hóa công tác KTCN bị trì trệ là điều tất yếu. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra cảnh báo không để lợi ích nhóm chi phối việc cắt giảm hoạt động KTCN.

(1) http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Cat-giam-hai-quan-chuyen-nganh-Khong-de-loi-ich-nhom-chi-phoi/365765.vgp

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Kiểm tra chuyên ngành và lợi ích nhóm

Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Thứ Năm,  30/5/2019, 08:56 

Kiểm tra chuyên ngành và lợi ích nhóm

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Tại Hội nghị giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu diễn ra gần đây tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu ra một con số: danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN) tính đến tháng 3-2019 vẫn còn 70.087 mặt hàng, giảm 12.611 mặt hàng. Trước đó, một bài viết có nội dung như một báo cáo tổng kết đăng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đưa ra con số 77.419 mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra này, tính đến 31-12-2018, giảm 5.279 mặt hàng so với quí 2-2015.

Như mặt hàng sữa nhập khẩu, đang phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của ba bộ. Ảnh minh họa: Minh Tâm.

Nhìn vào những con số trên, ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng việc giảm áp lực KTCN, theo yêu cầu của Chính phủ, đang được các bộ ngành thúc đẩy mạnh mẽ. Thế nhưng, tại hội nghị trên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lại đưa ra nhận xét rất khác. Ông nói rằng, việc cắt giảm các thủ tục chuyên ngành chưa thực chất, còn yếu kém trong thái độ thực thi chính sách, mức độ hài lòng của doanh nghiệp chưa cao(1)...

Nhận định của ông hoàn toàn có căn cứ nếu so sánh những gì các bộ, ngành đã làm với yêu cầu mà Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết 19 ban hành vào tháng 5 năm ngoái. Nghị quyết này yêu cầu các bộ, ngành phải cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải KTCN ngay trong năm 2018. Đồng thời, giảm tỷ lệ lô hàng nhập khẩu phải KTCN tại giai đoạn thông quan xuống dưới 10% so với mức 25-27% tại thời điểm đó. Theo tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, mục tiêu cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành đã được hoàn thành “xuất sắc” khi các bộ ngành đã cắt giảm được 60-70% danh mục phải kiểm tra. Tuy nhiên, số lượng mặt hàng được đưa ra khỏi danh mục, tại thời điểm cuối năm 2018, chỉ có hơn 6%. Có lẽ đây là lý do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận việc cắt giảm là “chưa thực chất”.

KTCN hiện là nỗi ám ảnh đối với rất nhiều doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Để giảm áp lực cho doanh nghiệp, cũng tại hội nghị trên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu phải đẩy mạnh xã hội hóa công tác KTCN để giảm chi phí cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Đây cũng là yêu cầu đã được Chính phủ đặt ra từ nhiều năm trước và về nguyên tắc có thể thực hiện một cách dễ dàng.

Thế nhưng, vì sao việc xã hội hóa này, dù Chính phủ biết rõ là sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, lại trầy trật như vậy. Câu trả lời có thể tìm thấy qua kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về công tác KTCN. VCCI cho rằng, nên cho phép doanh nghiệp tự thuê các tổ chức chứng nhận đủ điều kiện kiểm tra, thay cho việc cơ quan nhà nước tự kiểm tra hoặc chỉ định các tổ chức chứng nhận sự phù hợp tiến hành kiểm tra như hiện nay. Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao cơ quan quản lý chuyên ngành lại muốn giành quyền tự kiểm tra hay quyền chỉ định tổ chức kiểm tra thay cho doanh nghiệp? Rõ ràng, đây là môi trường rất thuận lợi cho lợi ích nhóm phát triển và một khi đã bị nhóm lợi ích chi phối thì việc cắt giảm “chưa thực chất” và việc xã hội hóa công tác KTCN bị trì trệ là điều tất yếu. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra cảnh báo không để lợi ích nhóm chi phối việc cắt giảm hoạt động KTCN.

(1) http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Cat-giam-hai-quan-chuyen-nganh-Khong-de-loi-ich-nhom-chi-phoi/365765.vgp

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.