Mobile

Mua cổ phần Vietnam Beverage, Hồng Kông dẫn đầu vốn đầu tư vào Việt Nam
Thứ Hai,  27/5/2019, 20:05 
Nguyễn Loan

Mua cổ phần Vietnam Beverage, Hồng Kông dẫn đầu vốn đầu tư vào Việt Nam

Nguyễn Loan

(TBKTSG Online) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, đã có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,08 tỉ đô la (trong đó, có 3,85 tỉ đô la mua cổ phần vào Công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội).

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm các dự án đầu tư trực tiếp  nước ngoài đã giải ngân được 7,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, đã có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,08 tỉ đô la (trong đó, có 3,85 tỉ đô la mua cổ phần vào Công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội), chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư.

Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,62 tỉ đô la, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,09 tỉ đô la, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký là 2,02 tỉ đô la và 1,52 tỉ đô la.

Nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã đầu tư vào 55 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 4,79 tỉ đô la, chiếm 28,6% tổng vốn đầu tư. TPHCM đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 2,78 tỉ đô la, chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 1,25 tỉ đô la chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư...

Về đăng ký cấp mới, bổ sung, so với năm 2018, tính đến 20-5, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 16,74 tỉ đô la, tăng 69,1% so với cùng kỳ. Đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký của 5 tháng trong vòng 4 năm trở lại đây (năm 2016 đạt 10,1 tỉ đô la; năm 2017 đạt 12,1 tỉ đô la và năm 2018 đạt 9,9 tỉ đô la).

Đồ họa: NL

Nếu như trong 4 tháng đầu năm phần điều chỉnh vốn giảm so với cùng kỳ thì trong 5 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư đã tăng ở cả 3 hợp phần.

Trong đó, cấp mới là 363 dự án với tổng vốn 6,46 tỉ đô la, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Điều chỉnh vốn có 505 lượt dự án đăng ký tăng thêm 2,63 tỉ đô la, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Về góp vốn, mua cổ phần cả nước có 3.160 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 7,65 tỉ đô la, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ  và năm ngoài chiếm 45,7% tổng vốn đăng ký. Không tính lượt góp vốn 3,85 tỉ đô la của nhà đầu tư Hồng Kông thì tổng giá trị vốn góp vẫn tăng 38,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp FDI chiếm gần 70% kim ngạch xuất khẩu

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN) (kể cả dầu thô) đạt 70,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 69,9% kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 69,5 tỉ đô la, tăng 4,7% so với cùng kỳ trước và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu.

Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu của khu vực ĐTNN tăng về mặt giá trị, song lại giảm về tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Còn nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 52,85 tỉ đô la, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 56,9% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 12,73 tỉ đô la kể cả dầu thô và xuất siêu 11,85 tỉ đô la không kể dầu thô. Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 13,28 tỉ đô la. Xuất siêu của khu vực đầu tư nước ngoài không bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Vì vậy cả nước nhập siêu 548 triệu đô la trong 5 tháng đầu năm.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong 5 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 12 tỉ đô la, chiếm 71,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,38 tỉ đô la, chiếm 8,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 864 triệu đô la, chiếm 5,2% tổng vốn đầu tư đăng ký...

 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mua cổ phần Vietnam Beverage, Hồng Kông dẫn đầu vốn đầu tư vào Việt Nam

Nguyễn Loan
Thứ Hai,  27/5/2019, 20:05 

Mua cổ phần Vietnam Beverage, Hồng Kông dẫn đầu vốn đầu tư vào Việt Nam

Nguyễn Loan

(TBKTSG Online) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, đã có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,08 tỉ đô la (trong đó, có 3,85 tỉ đô la mua cổ phần vào Công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội).

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm các dự án đầu tư trực tiếp  nước ngoài đã giải ngân được 7,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, đã có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,08 tỉ đô la (trong đó, có 3,85 tỉ đô la mua cổ phần vào Công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội), chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư.

Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,62 tỉ đô la, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,09 tỉ đô la, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký là 2,02 tỉ đô la và 1,52 tỉ đô la.

Nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã đầu tư vào 55 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 4,79 tỉ đô la, chiếm 28,6% tổng vốn đầu tư. TPHCM đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 2,78 tỉ đô la, chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 1,25 tỉ đô la chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư...

Về đăng ký cấp mới, bổ sung, so với năm 2018, tính đến 20-5, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 16,74 tỉ đô la, tăng 69,1% so với cùng kỳ. Đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký của 5 tháng trong vòng 4 năm trở lại đây (năm 2016 đạt 10,1 tỉ đô la; năm 2017 đạt 12,1 tỉ đô la và năm 2018 đạt 9,9 tỉ đô la).

Đồ họa: NL

Nếu như trong 4 tháng đầu năm phần điều chỉnh vốn giảm so với cùng kỳ thì trong 5 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư đã tăng ở cả 3 hợp phần.

Trong đó, cấp mới là 363 dự án với tổng vốn 6,46 tỉ đô la, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Điều chỉnh vốn có 505 lượt dự án đăng ký tăng thêm 2,63 tỉ đô la, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Về góp vốn, mua cổ phần cả nước có 3.160 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 7,65 tỉ đô la, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ  và năm ngoài chiếm 45,7% tổng vốn đăng ký. Không tính lượt góp vốn 3,85 tỉ đô la của nhà đầu tư Hồng Kông thì tổng giá trị vốn góp vẫn tăng 38,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp FDI chiếm gần 70% kim ngạch xuất khẩu

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN) (kể cả dầu thô) đạt 70,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 69,9% kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 69,5 tỉ đô la, tăng 4,7% so với cùng kỳ trước và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu.

Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu của khu vực ĐTNN tăng về mặt giá trị, song lại giảm về tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Còn nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 52,85 tỉ đô la, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 56,9% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 12,73 tỉ đô la kể cả dầu thô và xuất siêu 11,85 tỉ đô la không kể dầu thô. Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 13,28 tỉ đô la. Xuất siêu của khu vực đầu tư nước ngoài không bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Vì vậy cả nước nhập siêu 548 triệu đô la trong 5 tháng đầu năm.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong 5 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 12 tỉ đô la, chiếm 71,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,38 tỉ đô la, chiếm 8,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 864 triệu đô la, chiếm 5,2% tổng vốn đầu tư đăng ký...

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.