Mobile Area

Ngân sách trung ương sẽ dành không quá 30% phân bổ theo ngành, lĩnh vực

Thứ Hai,  21/10/2019, 16:07 
Thư Linh

Ngân sách trung ương sẽ dành không quá 30% phân bổ theo ngành, lĩnh vực

Thư Linh

(TBKTSG Online) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021 - 2025.

Theo dự thảo, việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn tới phải bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa Thành Hoa.

Theo dự thảo, vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được bố trí cho các đối tượng được quy định tại điều 5 Luật Đầu tư công và được phân theo ngành, lĩnh vực quy định tại điều 36 Luật Ngân sách nhà nước, trong đó có các lĩnh vực quốc phòng; an ninh và trật tự, an toàn xã hội; giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; khoa học, công nghệ; y tế, dân số và gia đình; văn hóa thông tin; phát thanh, truyền hình, thông tấn; thể dục thể thao; bảo vệ môi trường...

Nguyên tắc chung của việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan, đảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương.

Ngoài ra, theo dự thảo, việc bố trí vốn đầu tư phải tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về cơ cấu phân bổ vốn, đối với vốn ngân sách trung ương phần trong nước, sẽ dành tối đa không quá 30% để phân bổ theo ngành, lĩnh vực cho các bộ, cơ quan trung ương; dành tối đa không quá 30% để bổ sung có mục tiêu cho địa phương và phân bổ theo ngành, lĩnh vực, theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên của quy định này; dành khoảng 30% để phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình dự án cụ thể bao gồm: chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng...

Số vốn chưa phân bổ còn lại để xử lý các vấn đề phát sinh, dự án khẩn cấp trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư trung hạn.

Đối với vốn nước ngoài (ODA) của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, việc bố trí vốn thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên bố trí cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đang thực hiện, chuyển tiếp; các chương trình, dự án đã ký kết hiệp định nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn trước; các chương trình, dự án theo tiến độ phải hoàn thành trong kỳ kế hoạch 2021 - 2025.

Đối với các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025 phải kiểm soát chặt chẽ về sự cần thiết, chỉ thực hiện các dự án thực sự hiệu quả; phải phù hợp với khả năng cân đối và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo các hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo quy định.

Dự thảo nêu rõ yêu cầu "chủ động đàm phán với nhà tài trợ về tiến độ, thời gian ký kết hiệp định phù hợp với khả năng cân đối vốn của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương mình, không để xảy ra tình trạng dự án được ký kết hiệp định nhưng không đưa được vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn".

Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2020 và áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2021-2025.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Cải cách hành chính, Bộ GTVT chót bảng, Ngân hàng nhà nước dẫn đầu
Đề xuất miễn, giảm thuế, nới lỏng visa để cứu ngành du lịch
Miễn thuế nhiều mặt hàng nhập khẩu chống dịch do nCoV
Đổi mới quản lý nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân
93 doanh nghiệp cổ phần hóa trước năm 2021
Ngân sách trung ương sẽ dành không quá 30% phân bổ theo ngành, lĩnh vực
Thư Linh
Thứ Hai,  21/10/2019, 16:07 

Ngân sách trung ương sẽ dành không quá 30% phân bổ theo ngành, lĩnh vực

Thư Linh

(TBKTSG Online) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021 - 2025.

Theo dự thảo, việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn tới phải bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa Thành Hoa.

Theo dự thảo, vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được bố trí cho các đối tượng được quy định tại điều 5 Luật Đầu tư công và được phân theo ngành, lĩnh vực quy định tại điều 36 Luật Ngân sách nhà nước, trong đó có các lĩnh vực quốc phòng; an ninh và trật tự, an toàn xã hội; giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; khoa học, công nghệ; y tế, dân số và gia đình; văn hóa thông tin; phát thanh, truyền hình, thông tấn; thể dục thể thao; bảo vệ môi trường...

Nguyên tắc chung của việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan, đảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương.

Ngoài ra, theo dự thảo, việc bố trí vốn đầu tư phải tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về cơ cấu phân bổ vốn, đối với vốn ngân sách trung ương phần trong nước, sẽ dành tối đa không quá 30% để phân bổ theo ngành, lĩnh vực cho các bộ, cơ quan trung ương; dành tối đa không quá 30% để bổ sung có mục tiêu cho địa phương và phân bổ theo ngành, lĩnh vực, theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên của quy định này; dành khoảng 30% để phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình dự án cụ thể bao gồm: chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng...

Số vốn chưa phân bổ còn lại để xử lý các vấn đề phát sinh, dự án khẩn cấp trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư trung hạn.

Đối với vốn nước ngoài (ODA) của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, việc bố trí vốn thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên bố trí cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đang thực hiện, chuyển tiếp; các chương trình, dự án đã ký kết hiệp định nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn trước; các chương trình, dự án theo tiến độ phải hoàn thành trong kỳ kế hoạch 2021 - 2025.

Đối với các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025 phải kiểm soát chặt chẽ về sự cần thiết, chỉ thực hiện các dự án thực sự hiệu quả; phải phù hợp với khả năng cân đối và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo các hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo quy định.

Dự thảo nêu rõ yêu cầu "chủ động đàm phán với nhà tài trợ về tiến độ, thời gian ký kết hiệp định phù hợp với khả năng cân đối vốn của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương mình, không để xảy ra tình trạng dự án được ký kết hiệp định nhưng không đưa được vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn".

Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2020 và áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2021-2025.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.