Mobile Area

Dịch vụ đòi nợ thuê làm 'nóng' phiên thảo luận nghị trường

Thứ Ba,  26/5/2020, 18:27 
Vân Ly

Dịch vụ đòi nợ thuê làm 'nóng' phiên thảo luận nghị trường

Vân Ly

(TBKTSG Online) – Việc cấm hay không cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã làm "nóng" phiên thảo luận của Quốc hội vào chiều ngày 26-5, khi cả hai luồng ý kiến đều đưa ra các lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình.

Trong phiên thảo luận này, Quốc hội cân nhắc về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi); trong đó vấn đề đặt ra là có cấm đầu tư, kinh doanh dịch vụ đòi nợ hay không.

Chiều 26-5, Quốc hội thảo luận và cân nhắc về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi); trong đó vấn đề đặt ra là có cấm đầu tư, kinh doanh dịch vụ đòi nợ hay không. Ảnh: Quốc hội

Ngành nghề cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Tại phiên họp Quốc hội chiều 26-5, ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Bản báo cáo được thực hiện trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến các cơ quan của Quốc hội và Báo cáo của Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi).

Báo cáo Quốc hội về việc cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ, ông Thanh cho biết nhiều ý kiến đề nghị không nên cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Một số ý kiến tán thành với tờ trình của Chính phủ, cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Về vấn đề này do còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình hai phương án để Quốc hội xem xét, quyết định. Phương án 1 là xin được giữ quy định như dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp trước, theo đó cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Vì thời gian qua, mặc dù đã có quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhưng nhiều doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng, biến tướng thành các băng nhóm tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, gây áp lực đối với con nợ, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, gây mất trật tự, an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội.

Phương án 2, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ (tại điểm h khoản 1 Điều 6) mà quy định tại danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như Luật Đầu tư hiện hành. Vì việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định của pháp luật. Để hạn chế tiêu cực phát sinh, đề nghị cần bổ sung quy định điều kiện chặt chẽ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ để bảo đảm quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh này.

Về việc bổ sung một số ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ông Thanh cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ điều tra, thám tử tư, vật liệu nổ khác (ngoài pháo nổ), các ngành thải hóa chất độc hại ra môi trường, bào thai… Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh "bào thai" để phản ánh đầy đủ nội dung cấm của ngành, nghề “Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người” tại điểm đ khoản 1 Điều 6.

Đối với dịch vụ điều tra là một ngành trong hệ thống các ngành kinh tế Việt Nam khác với điều tra hình sự là nhiệm vụ của cơ quan công an, tư pháp; theo quy định của Bộ luật Dân sự, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Còn một số hoạt động (như thải hóa chất độc hại ra môi trường, xâm phạm bí mật cá nhân, buôn lậu, kinh doanh hàng giả...) không phải là ngành, nghề kinh doanh mà là hành vi vi phạm pháp luật đã được quy định xử lý theo pháp luật về hành chính, hình sự, dân sự.

Ông Thanh còn cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 5 nội dung quy định “Thủ tướng Chính phủ có quyền ngăn chặn việc chuyển nhượng dự án đầu tư đang xây dựng hoặc đang hoạt động cho nhà đầu tư nước ngoài, nếu xét thấy việc chuyển nhượng đó có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia”.
Về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Một số ý kiến đề nghị rà soát để bảo đảm đúng ý nghĩa của tinh thần Hiến pháp, công khai, minh bạch, tránh lạm dụng sinh ra nhiều giấy phép con; có ý kiến đề nghị  phải đánh giá tác động, giải trình, làm rõ hơn về cơ sở đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, dự thảo Luật đã bãi bỏ 11 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời sửa đổi 19 ngành, nghề và bổ sung 7 ngành, nghề để phù hợp với yêu cầu, thực tiễn quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này và bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với kinh doanh nước sạch; giữ lại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bổ sung kinh doanh nước sạch vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vì nước sạch là hàng hóa đặc biệt, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Giữ lại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng, vì quá trình hỏa táng không chỉ liên quan đến quy trình, quy chuẩn mà còn liên quan đến văn hóa, đạo đức xã hội, đến môi trường.

Có ý kiến cho rằng lĩnh vực ngành, nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư còn dàn trải, hình thức, chưa thật sự thu hút các nguồn lực đầu tư, nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ảnh minh họa: TTXVN

Chuyển nhượng dự án; các yêu cầu liên quan đến nhà đầu tư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc chuyển nhượng dự án đầu tư đang xây dựng hoặc đang hoạt động cho nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó đã tính đến yếu tố quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, nội dung về bảo đảm quốc phòng, an ninh còn được quy định ở các điều, khoản khác của dự thảo Luật, theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện về quốc phòng, an ninh và bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

Về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (Điều 9), ông Thanh nói: “Có ý kiến đề nghị cần quy định nguyên tắc xác định ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể loại địa bàn hạn chế đầu tư nước ngoài tại Luật và giao Chính phủ cụ thể hoá thành Danh mục.”

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và bổ sung quy định căn cứ công bố danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, giao Chính phủ công bố ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Dự thảo Luật giao Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam theo các Hiệp định Thương mại tự do FTA, Hiệp định đầu tư song phương và các cam kết khác có thể thay đổi hoặc sẽ đàm phán trong tương lai.

Về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư (Điều 15), có ý kiến cho rằng lĩnh vực ngành, nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư còn dàn trải, hình thức, chưa thật sự thu hút các nguồn lực đầu tư, nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy liên kết giữa các ngành, vùng, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Có ý kiến đề nghị bổ sung hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư mới như: khấu hao nhanh, tăng mức chiết trừ thu nhập chịu thuế đối với các khoản mục mua sắm máy móc thiết bị hiện đại... và các hình thức ưu đãi khác giúp giảm trừ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói: “Để bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, đổi mới hình thức, điều kiện và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư, dự thảo Luật đã hoàn thiện quy định về ưu đãi đầu tư theo hướng quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư để bảo đảm hiệu quả, chất lượng của việc thực hiện chính sách này như áp dụng ưu đãi có thời hạn, theo kết quả thực hiện dự án, nhà đầu tư phải bảo đảm đáp ứng điều kiện ưu đãi trong thời gian được hưởng ưu đãi.... Đồng thời, bổ sung hình thức ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.”

Về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (Điều 29), ông Thanh cho biết một số ý kiến đề nghị làm rõ nguyên tắc, quy định cụ thể việc lựa chọn nhà đầu tư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đối với trường hợp đấu giá, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Có ý kiến đề nghị làm rõ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án để lựa chọn nhà đầu tư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thông qua hình thức đấu thầu được áp dụng đối với dự án không đủ điều kiện để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc giao đất cho nhà đầu tư được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu được áp dụng theo trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tại Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Kế toán... để bảo đảm thực thi hiệu quả Luật Đầu tư.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
TPHCM: nhiều sản phẩm du lịch nhưng thiếu độ hấp dẫn
Khởi tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng
Mô hình trường chuyên từ góc độ chính sách công
Trợ cấp cho trường chuyên - nước chảy chỗ trũng
Bộ tư lệnh giải cứu kinh tế
Dịch vụ đòi nợ thuê làm 'nóng' phiên thảo luận nghị trường
Vân Ly
Thứ Ba,  26/5/2020, 18:27 

Dịch vụ đòi nợ thuê làm 'nóng' phiên thảo luận nghị trường

Vân Ly

(TBKTSG Online) – Việc cấm hay không cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã làm "nóng" phiên thảo luận của Quốc hội vào chiều ngày 26-5, khi cả hai luồng ý kiến đều đưa ra các lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình.

Trong phiên thảo luận này, Quốc hội cân nhắc về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi); trong đó vấn đề đặt ra là có cấm đầu tư, kinh doanh dịch vụ đòi nợ hay không.

Chiều 26-5, Quốc hội thảo luận và cân nhắc về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi); trong đó vấn đề đặt ra là có cấm đầu tư, kinh doanh dịch vụ đòi nợ hay không. Ảnh: Quốc hội

Ngành nghề cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Tại phiên họp Quốc hội chiều 26-5, ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Bản báo cáo được thực hiện trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến các cơ quan của Quốc hội và Báo cáo của Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi).

Báo cáo Quốc hội về việc cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ, ông Thanh cho biết nhiều ý kiến đề nghị không nên cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Một số ý kiến tán thành với tờ trình của Chính phủ, cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Về vấn đề này do còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình hai phương án để Quốc hội xem xét, quyết định. Phương án 1 là xin được giữ quy định như dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp trước, theo đó cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Vì thời gian qua, mặc dù đã có quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhưng nhiều doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng, biến tướng thành các băng nhóm tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, gây áp lực đối với con nợ, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, gây mất trật tự, an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội.

Phương án 2, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ (tại điểm h khoản 1 Điều 6) mà quy định tại danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như Luật Đầu tư hiện hành. Vì việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định của pháp luật. Để hạn chế tiêu cực phát sinh, đề nghị cần bổ sung quy định điều kiện chặt chẽ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ để bảo đảm quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh này.

Về việc bổ sung một số ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ông Thanh cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ điều tra, thám tử tư, vật liệu nổ khác (ngoài pháo nổ), các ngành thải hóa chất độc hại ra môi trường, bào thai… Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh "bào thai" để phản ánh đầy đủ nội dung cấm của ngành, nghề “Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người” tại điểm đ khoản 1 Điều 6.

Đối với dịch vụ điều tra là một ngành trong hệ thống các ngành kinh tế Việt Nam khác với điều tra hình sự là nhiệm vụ của cơ quan công an, tư pháp; theo quy định của Bộ luật Dân sự, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Còn một số hoạt động (như thải hóa chất độc hại ra môi trường, xâm phạm bí mật cá nhân, buôn lậu, kinh doanh hàng giả...) không phải là ngành, nghề kinh doanh mà là hành vi vi phạm pháp luật đã được quy định xử lý theo pháp luật về hành chính, hình sự, dân sự.

Ông Thanh còn cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 5 nội dung quy định “Thủ tướng Chính phủ có quyền ngăn chặn việc chuyển nhượng dự án đầu tư đang xây dựng hoặc đang hoạt động cho nhà đầu tư nước ngoài, nếu xét thấy việc chuyển nhượng đó có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia”.
Về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Một số ý kiến đề nghị rà soát để bảo đảm đúng ý nghĩa của tinh thần Hiến pháp, công khai, minh bạch, tránh lạm dụng sinh ra nhiều giấy phép con; có ý kiến đề nghị  phải đánh giá tác động, giải trình, làm rõ hơn về cơ sở đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, dự thảo Luật đã bãi bỏ 11 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời sửa đổi 19 ngành, nghề và bổ sung 7 ngành, nghề để phù hợp với yêu cầu, thực tiễn quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này và bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với kinh doanh nước sạch; giữ lại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bổ sung kinh doanh nước sạch vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vì nước sạch là hàng hóa đặc biệt, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Giữ lại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng, vì quá trình hỏa táng không chỉ liên quan đến quy trình, quy chuẩn mà còn liên quan đến văn hóa, đạo đức xã hội, đến môi trường.

Có ý kiến cho rằng lĩnh vực ngành, nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư còn dàn trải, hình thức, chưa thật sự thu hút các nguồn lực đầu tư, nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ảnh minh họa: TTXVN

Chuyển nhượng dự án; các yêu cầu liên quan đến nhà đầu tư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc chuyển nhượng dự án đầu tư đang xây dựng hoặc đang hoạt động cho nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó đã tính đến yếu tố quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, nội dung về bảo đảm quốc phòng, an ninh còn được quy định ở các điều, khoản khác của dự thảo Luật, theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện về quốc phòng, an ninh và bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

Về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (Điều 9), ông Thanh nói: “Có ý kiến đề nghị cần quy định nguyên tắc xác định ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể loại địa bàn hạn chế đầu tư nước ngoài tại Luật và giao Chính phủ cụ thể hoá thành Danh mục.”

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và bổ sung quy định căn cứ công bố danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, giao Chính phủ công bố ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Dự thảo Luật giao Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam theo các Hiệp định Thương mại tự do FTA, Hiệp định đầu tư song phương và các cam kết khác có thể thay đổi hoặc sẽ đàm phán trong tương lai.

Về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư (Điều 15), có ý kiến cho rằng lĩnh vực ngành, nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư còn dàn trải, hình thức, chưa thật sự thu hút các nguồn lực đầu tư, nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy liên kết giữa các ngành, vùng, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Có ý kiến đề nghị bổ sung hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư mới như: khấu hao nhanh, tăng mức chiết trừ thu nhập chịu thuế đối với các khoản mục mua sắm máy móc thiết bị hiện đại... và các hình thức ưu đãi khác giúp giảm trừ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói: “Để bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, đổi mới hình thức, điều kiện và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư, dự thảo Luật đã hoàn thiện quy định về ưu đãi đầu tư theo hướng quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư để bảo đảm hiệu quả, chất lượng của việc thực hiện chính sách này như áp dụng ưu đãi có thời hạn, theo kết quả thực hiện dự án, nhà đầu tư phải bảo đảm đáp ứng điều kiện ưu đãi trong thời gian được hưởng ưu đãi.... Đồng thời, bổ sung hình thức ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.”

Về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (Điều 29), ông Thanh cho biết một số ý kiến đề nghị làm rõ nguyên tắc, quy định cụ thể việc lựa chọn nhà đầu tư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đối với trường hợp đấu giá, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Có ý kiến đề nghị làm rõ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án để lựa chọn nhà đầu tư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thông qua hình thức đấu thầu được áp dụng đối với dự án không đủ điều kiện để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc giao đất cho nhà đầu tư được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu được áp dụng theo trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tại Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Kế toán... để bảo đảm thực thi hiệu quả Luật Đầu tư.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.