Mobile Area

Siết công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, các bộ vào cuộc

Thứ Bảy,  11/7/2020, 10:19 
Lan Nhi

Siết công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, các bộ vào cuộc

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Để tránh những vụ kiện tụng, tranh chấp đầu tư quốc tế, Thủ tướng ban hành chỉ thị siết công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

UBND tỉnh Bạc Liêu ký Biên bản ghi nhớ với Nhà đầu tư nước ngoài về dự án điện khí LNG Bạc Liêu có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4 tỉ đô la Mỹ.

Những điểm bất cập trong quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài

Theo Chỉ thị số 27 của Thủ tướng mới ban hành, trong thời gian qua, với sự phát triển nhanh của các hiệp định bảo hộ đầu tư trên thế giới, cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đa dạng và hệ quả là sự gia tăng các tranh chấp đầu tư quốc tế.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tại quốc tế của một số nhà đầu tư, gây ảnh hưởng đến Nhà nước. Nên việc đưa ra chỉ thị siết chặt môi trường đầu tư, rà soát pháp lý là rất cần thiết. Nhất là khi độ mở của nền kinh tế Việt Nam lên đến 200%.

Cộng đồng quốc tế cũng có những mối lo ngại về những sự phát triển này và có những phản ứng khác nhau, kể cả cải tổ các cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Do vậy, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài trong tình hình mới và phòng ngừa, giảm thiểu các tranh chấp đầu tư quốc tế luôn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ các nước.

Tuy nhiên ở Việt Nam, công tác quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài (FDI) còn một số điều hạn chế chưa giải quyết được.

Trước hết là việc phối hợp, trao đổi thông tin, quy hoạch trong xây dựng chính sách, pháp luật về đầu tư FDI, quản lý FDI giữa các bộ, ngành và địa phương còn nhiều hạn chế.

Kế đến, năng lực của cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư ở địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài còn có lúc, có nơi chưa đúng quy định pháp luật, chưa tận dụng tốt giai đoạn này để giải quyết dứt điểm khiếu nại, vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài, còn có tình trạng khiếu nại vượt cấp của nhà đầu tư nước ngoài.

Việc kiểm tra, giám sát và phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại địa phương chưa thực sự hiệu quả.

Sàng lọc từ đầu để tránh tranh chấp đầu tư quốc tế

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện các cơ chế lựa chọn, sàng lọc nhà đầu tư FDI ngay từ khi nhà đầu tư FDI tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong rà soát, cảnh báo sớm nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12-2020.
Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, đủ năng lực tư vấn cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khi tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và hỗ trợ pháp lý các bộ, ngành và địa phương đánh giá khả năng phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế khi được yêu cầu. 
Bộ Ngoại giao tập hợp thông tin, đánh giá tình hình, xu thế đầu tư quốc tếtranh chấp đầu tư quốc tế và có các khuyến nghị phù hợp, kịp thời tới các cơ quan nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện việc sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài ngay từ khi họ bắt đầu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Cách rà soát là đánh giá đúng yếu tố pháp lý, kể cả các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, cam kết với nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận hoặc văn bản cho nhà đầu tư, bảo đảm nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết đầu tư của Việt Nam. Kịp thời xử lý các vướng mắc để hạn chế thấp nhất các tranh chấp phát sinh.

Thủ tướng nhấn mạnh trong chỉ thị: “Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình quản lý nhà nước về đầu tư làm phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các thiệt hại phát sinh cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam”.

Các tổ chức, cá nhân có vi phạm dẫn đến nhà đầu tư khiếu kiện gây thiệt hại ngân sách nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tại quốc tế của một số nhà đầu tư, gây ảnh hưởng đến Nhà nước. Nên việc đưa ra chỉ thị siết chặt môi trường đầu tư, rà soát pháp lý là rất cần thiết. Nhất là khi độ mở của nền kinh tế Việt Nam lên đến 200%.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Né Covid-19, nhiều người chọn đăng ký trực tuyến cấp, đổi biển số vàng
Bản chất sai phạm ở Saigon Co.op là thâu tóm 'tài sản không chia'?
Có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn tại Saigon Co.op
TPHCM đề ra giải pháp cải thiện chỉ số PCI
Bắt giữ kho hàng lậu lớn 'ẩn' cạnh kho hải quan
Siết công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, các bộ vào cuộc
Lan Nhi
Thứ Bảy,  11/7/2020, 10:19 

Siết công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, các bộ vào cuộc

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Để tránh những vụ kiện tụng, tranh chấp đầu tư quốc tế, Thủ tướng ban hành chỉ thị siết công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

UBND tỉnh Bạc Liêu ký Biên bản ghi nhớ với Nhà đầu tư nước ngoài về dự án điện khí LNG Bạc Liêu có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4 tỉ đô la Mỹ.

Những điểm bất cập trong quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài

Theo Chỉ thị số 27 của Thủ tướng mới ban hành, trong thời gian qua, với sự phát triển nhanh của các hiệp định bảo hộ đầu tư trên thế giới, cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đa dạng và hệ quả là sự gia tăng các tranh chấp đầu tư quốc tế.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tại quốc tế của một số nhà đầu tư, gây ảnh hưởng đến Nhà nước. Nên việc đưa ra chỉ thị siết chặt môi trường đầu tư, rà soát pháp lý là rất cần thiết. Nhất là khi độ mở của nền kinh tế Việt Nam lên đến 200%.

Cộng đồng quốc tế cũng có những mối lo ngại về những sự phát triển này và có những phản ứng khác nhau, kể cả cải tổ các cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Do vậy, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài trong tình hình mới và phòng ngừa, giảm thiểu các tranh chấp đầu tư quốc tế luôn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ các nước.

Tuy nhiên ở Việt Nam, công tác quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài (FDI) còn một số điều hạn chế chưa giải quyết được.

Trước hết là việc phối hợp, trao đổi thông tin, quy hoạch trong xây dựng chính sách, pháp luật về đầu tư FDI, quản lý FDI giữa các bộ, ngành và địa phương còn nhiều hạn chế.

Kế đến, năng lực của cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư ở địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài còn có lúc, có nơi chưa đúng quy định pháp luật, chưa tận dụng tốt giai đoạn này để giải quyết dứt điểm khiếu nại, vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài, còn có tình trạng khiếu nại vượt cấp của nhà đầu tư nước ngoài.

Việc kiểm tra, giám sát và phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại địa phương chưa thực sự hiệu quả.

Sàng lọc từ đầu để tránh tranh chấp đầu tư quốc tế

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện các cơ chế lựa chọn, sàng lọc nhà đầu tư FDI ngay từ khi nhà đầu tư FDI tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong rà soát, cảnh báo sớm nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12-2020.
Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, đủ năng lực tư vấn cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khi tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và hỗ trợ pháp lý các bộ, ngành và địa phương đánh giá khả năng phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế khi được yêu cầu. 
Bộ Ngoại giao tập hợp thông tin, đánh giá tình hình, xu thế đầu tư quốc tếtranh chấp đầu tư quốc tế và có các khuyến nghị phù hợp, kịp thời tới các cơ quan nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện việc sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài ngay từ khi họ bắt đầu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Cách rà soát là đánh giá đúng yếu tố pháp lý, kể cả các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, cam kết với nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận hoặc văn bản cho nhà đầu tư, bảo đảm nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết đầu tư của Việt Nam. Kịp thời xử lý các vướng mắc để hạn chế thấp nhất các tranh chấp phát sinh.

Thủ tướng nhấn mạnh trong chỉ thị: “Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình quản lý nhà nước về đầu tư làm phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các thiệt hại phát sinh cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam”.

Các tổ chức, cá nhân có vi phạm dẫn đến nhà đầu tư khiếu kiện gây thiệt hại ngân sách nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tại quốc tế của một số nhà đầu tư, gây ảnh hưởng đến Nhà nước. Nên việc đưa ra chỉ thị siết chặt môi trường đầu tư, rà soát pháp lý là rất cần thiết. Nhất là khi độ mở của nền kinh tế Việt Nam lên đến 200%.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.