Mobile Area

Nhiều dự án đầu tư công ở Cần Thơ ‘chưa giải ngân được một đồng’

Chủ Nhật,  9/8/2020, 16:31 
Trung Chánh

Nhiều dự án đầu tư công ở Cần Thơ ‘chưa giải ngân được một đồng’

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Tính đến cuối tháng 7-2020, trong tổng số 142 dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn TP Cần Thơ thuộc quản lý của thành phố, có hàng loạt dự án chưa giải ngân được đồng nào và nhiều dự án khác có tỷ lệ giải ngân còn khá thấp.

Đầu tư xây dựng một công trình ở Cần Thơ. Ảnh minh họa: Trung Chánh

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cho thấy, trong tổng số 142 dự án như nêu trên, có đến 69 dự án chưa được giải ngân; 20 dự án có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%; 13 dự án giải ngân dưới 30%; 12 dự án giải ngân dưới 50% và chỉ có 28 dự án giải ngân được trên 50%.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến 31-7-2020, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, đối với kế hoạch vốn năm 2020, giá trị giải ngân đạt 1.411,183 tỉ đồng trên 6.359,210 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 22,19% kế hoạch vốn; đối với các nguồn vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang, giải ngân trong năm 2020, thì đến ngày 31-7-2020 đã giải ngân đạt 318,478 trên 1.857,962 tỉ đồng, đạt 17,14%. Còn các nguồn vốn khác, giá trị giải ngân đạt 220,376 trên 1.309,552 tỉ đồng, đạt 16,83%.

Trong tổng số 142 dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc thành phố quản lý, ông Nguyễn Thực Hiện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cho biết, có 16 dự án lớn được bố trí với tổng vốn trên 3.700 tỉ đồng, nhưng tổng giá trị vốn được giải ngân chỉ có 541,776 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 14,46% kế hoạch vốn bố trí.

Theo ông Hiện, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chậm, gồm Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố giải ngân chỉ 233 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0,1% vốn được bố trí ( 191,339 tỉ đồng); Sở Xây dựng giải ngân đạt 1,183 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 0,44% kế hoạch vốn được bố trí ( 271,671 tỉ đồng); Ban quản lý ODA giải ngân 163,672 trên tổng số 1.584,656 tỉ đồng, đạt tỷ lệ chỉ 10,3%; Sở Y tế giải ngân đạt 122,695 trên 816,020 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 8,41%...

Về kết quả thực hiện một số công trình trọng điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án kè bờ sông Cần Thơ- ứng phó biến đổi khí hậu do Ban quản lý dự án thành phố làm chủ đầu tư, giá trị giải ngân thực tế tại Kho bạc Nhà nước đến ngày 31-7-2020 được 27,771 trên 229,593 tỉ đồng, đạt 12,1% kế hoạch vốn bố trí.

Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (dự án 3) do Ban quản lý dự án ODA làm chủ đầu tư, thì năm 2020 được bố trí 1.821 tỉ đồng (trong đó, vốn năm 2020 là 1.548 tỉ đồng và vốn năm 2019 chuyển sang là 237 tỉ đồng), nhưng tỷ lệ giải ngân đến 31-7-2020 chỉ đạt 266 tỉ đồng, đạt 14% kế hoạch được giao.

Đối với dự án Bệnh viện Ung bứu do Sở Y tế TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, đến ngày 31-7-2020 chỉ giải ngân được 25 trên tổng số 1.285 tỉ đồng, đạt 1,94%...

Về nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm, ông Hiện cho rằng, nhiều cơ quan đơn vị chưa quan tâm việc rà soát, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư còn tư tưởng cho rằng nếu không giải ngân được hết vốn sẽ được bố trí cho năm sau.

Theo ông Hiện, trong việc giải phóng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công, thì một số quận, huyện chưa quan tâm thực hiện công tác này cũng là nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Quản trị doanh nghiệp bền vững: Dĩ bất biến ứng vạn biến
Duy trì sức bật cho trung tâm kinh tế lớn nhất nước
Chủ tịch SCIC trở thành Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước
Cần sớm có Trung tâm logistics Cái Mép Hạ...
Bức tranh graffiti Người ném hoa - vì sao Banksy có khả năng mất quyền sở hữu nhãn hiệu?
Nhiều dự án đầu tư công ở Cần Thơ ‘chưa giải ngân được một đồng’
Trung Chánh
Chủ Nhật,  9/8/2020, 16:31 

Nhiều dự án đầu tư công ở Cần Thơ ‘chưa giải ngân được một đồng’

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Tính đến cuối tháng 7-2020, trong tổng số 142 dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn TP Cần Thơ thuộc quản lý của thành phố, có hàng loạt dự án chưa giải ngân được đồng nào và nhiều dự án khác có tỷ lệ giải ngân còn khá thấp.

Đầu tư xây dựng một công trình ở Cần Thơ. Ảnh minh họa: Trung Chánh

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cho thấy, trong tổng số 142 dự án như nêu trên, có đến 69 dự án chưa được giải ngân; 20 dự án có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%; 13 dự án giải ngân dưới 30%; 12 dự án giải ngân dưới 50% và chỉ có 28 dự án giải ngân được trên 50%.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến 31-7-2020, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, đối với kế hoạch vốn năm 2020, giá trị giải ngân đạt 1.411,183 tỉ đồng trên 6.359,210 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 22,19% kế hoạch vốn; đối với các nguồn vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang, giải ngân trong năm 2020, thì đến ngày 31-7-2020 đã giải ngân đạt 318,478 trên 1.857,962 tỉ đồng, đạt 17,14%. Còn các nguồn vốn khác, giá trị giải ngân đạt 220,376 trên 1.309,552 tỉ đồng, đạt 16,83%.

Trong tổng số 142 dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc thành phố quản lý, ông Nguyễn Thực Hiện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cho biết, có 16 dự án lớn được bố trí với tổng vốn trên 3.700 tỉ đồng, nhưng tổng giá trị vốn được giải ngân chỉ có 541,776 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 14,46% kế hoạch vốn bố trí.

Theo ông Hiện, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chậm, gồm Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố giải ngân chỉ 233 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0,1% vốn được bố trí ( 191,339 tỉ đồng); Sở Xây dựng giải ngân đạt 1,183 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 0,44% kế hoạch vốn được bố trí ( 271,671 tỉ đồng); Ban quản lý ODA giải ngân 163,672 trên tổng số 1.584,656 tỉ đồng, đạt tỷ lệ chỉ 10,3%; Sở Y tế giải ngân đạt 122,695 trên 816,020 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 8,41%...

Về kết quả thực hiện một số công trình trọng điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án kè bờ sông Cần Thơ- ứng phó biến đổi khí hậu do Ban quản lý dự án thành phố làm chủ đầu tư, giá trị giải ngân thực tế tại Kho bạc Nhà nước đến ngày 31-7-2020 được 27,771 trên 229,593 tỉ đồng, đạt 12,1% kế hoạch vốn bố trí.

Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (dự án 3) do Ban quản lý dự án ODA làm chủ đầu tư, thì năm 2020 được bố trí 1.821 tỉ đồng (trong đó, vốn năm 2020 là 1.548 tỉ đồng và vốn năm 2019 chuyển sang là 237 tỉ đồng), nhưng tỷ lệ giải ngân đến 31-7-2020 chỉ đạt 266 tỉ đồng, đạt 14% kế hoạch được giao.

Đối với dự án Bệnh viện Ung bứu do Sở Y tế TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, đến ngày 31-7-2020 chỉ giải ngân được 25 trên tổng số 1.285 tỉ đồng, đạt 1,94%...

Về nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm, ông Hiện cho rằng, nhiều cơ quan đơn vị chưa quan tâm việc rà soát, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư còn tư tưởng cho rằng nếu không giải ngân được hết vốn sẽ được bố trí cho năm sau.

Theo ông Hiện, trong việc giải phóng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công, thì một số quận, huyện chưa quan tâm thực hiện công tác này cũng là nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.