Mobile Area

Sẽ phải có vốn điều lệ từ 600 tỉ đồng nếu muốn kinh doanh chứng khoán phái sinh

Thứ Bảy,  15/8/2020, 09:13 
Hoàng Thắng

Sẽ phải có vốn điều lệ từ 600 tỉ đồng nếu muốn kinh doanh chứng khoán phái sinh

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) - Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, các công ty chứng khoán sẽ phải đảm bảo một số vốn tối thiểu, cùng báo cáo tài chính được công ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ, không lỗ luỹ kế trong năm tài chính gần nhất.

Dự thảo quy định về kinh doanh chứng khoán phái sinh yêu cầu các công ty chứng khoán phải bảo đảm số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu 600 tỉ đồng. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, các công ty chứng khoán phải bảo đảm số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu 600 tỉ đồng nếu tham gia hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh. Với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, số vốn tối thiểu doanh nghiệp là 800 tỉ đồng.

Với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, Nghị định 42/2015 về chứng khoán phát sinh và thị trường chứng khoán phái sinh không quy định số vốn điều lệ tối thiểu với công ty chứng khoán tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, ở dự thảo Nghị định đang lấy ý kiến, doanh nghiệp phải có số vốn điều lệ tối thiểu trên 250 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty chứng khoán phải đáp ứng trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ lũy kế trong năm tài chính gần nhất và tỷ lệ an toàn tài chính tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng trước khi nộp hồ sơ. Thêm vào đó, ý kiến của tổ chức kiểm toán tại báo cáo tài chính soát xét năm hoặc bán niên gần nhất phải là chấp thuận toàn phần.

Quy định này thể hiện mức độ định lượng rõ ràng hơn so với quy định tại Nghị định 42/2015 – doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng và quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thêm vào đó, dự thảo Nghị định cũng bổ sung điều kiện để cấp giấy chứng nhận cho các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Cụ thể, số vốn điều lệ tối thiểu cho các doanh nghiệp này là 25 tỉ đồng, cùng nhiều yêu cầu về tình hình tài chính, báo cáo kiểm toán và không trong trạng thái tổ chức lại, phá sản, giải thể hoặc bị đình chỉnh hoạt động.

Về chế tài xử phạt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể đình chỉ tối đa 12 tháng với một số hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh khi phát hiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận giả mạo, có thông tin sai sự thật hoặc không đáp ứng một trong số các điều kiện trong 6 tháng liên tiếp. Sau thời hạn đình chỉ, công ty chứng khoán sẽ buộc phải chấm dứt hoạt động phái sinh không thể khắc phục toàn bộ các hành vi dẫn tới quyết định đình chỉ hoạt động.

Sau 3 năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã thu hút sự tham gia của 19 công ty chứng khoán, cùng 132.274 tài khoản giao dịch được mở, tính đến hết tháng 7-2020.

Trong vòng 3 năm, thị trường ghi nhận hơn 67,9 triệu hợp đồng tương lai được giao dịch. Thanh khoản trên thị trường cũng liên tục tăng trưởng khi khối lượng giao dịch bình quân của bảy tháng đầu năm 2020 tăng gần 95% so với năm 2019, đạt 173.009 hợp đồng mỗi phiên.

Kỷ lục mới nhất về số lượng hợp đồng giao dịch trong một phiên được thiết lập ngày 29/7 với 356.033 hợp đồng.

Cùng với sự gia tăng nhanh chóng số lượng hợp đồng giao dịch, khối lượng hợp đồng mở (open interest - OI) cũng đã tăng gấp 4,7 lần - từ 8.077 hợp đồng ở thời điểm cuối năm 2017 lên 38.001 hợp đồng vào ngày 31-7-2020.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
‘Khoảng trống’ truyền thông trên thị trường chứng khoán
Công ty chứng khoán nội trong làn sóng ‘bán mình’ cho nhà đầu tư Hàn Quốc
Định danh khách hàng điện tử tại Việt Nam: Thị trường đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu khung pháp lý
Lợi nhuận Sunshine Group giảm gần 65 lần so với nửa cuối năm 2019
Quỹ Phần Lan trở thành cổ đông lớn của Digiworld và KSB
Sẽ phải có vốn điều lệ từ 600 tỉ đồng nếu muốn kinh doanh chứng khoán phái sinh
Hoàng Thắng
Thứ Bảy,  15/8/2020, 09:13 

Sẽ phải có vốn điều lệ từ 600 tỉ đồng nếu muốn kinh doanh chứng khoán phái sinh

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) - Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, các công ty chứng khoán sẽ phải đảm bảo một số vốn tối thiểu, cùng báo cáo tài chính được công ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ, không lỗ luỹ kế trong năm tài chính gần nhất.

Dự thảo quy định về kinh doanh chứng khoán phái sinh yêu cầu các công ty chứng khoán phải bảo đảm số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu 600 tỉ đồng. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, các công ty chứng khoán phải bảo đảm số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu 600 tỉ đồng nếu tham gia hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh. Với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, số vốn tối thiểu doanh nghiệp là 800 tỉ đồng.

Với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, Nghị định 42/2015 về chứng khoán phát sinh và thị trường chứng khoán phái sinh không quy định số vốn điều lệ tối thiểu với công ty chứng khoán tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, ở dự thảo Nghị định đang lấy ý kiến, doanh nghiệp phải có số vốn điều lệ tối thiểu trên 250 tỉ đồng.

Ngoài ra, công ty chứng khoán phải đáp ứng trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ lũy kế trong năm tài chính gần nhất và tỷ lệ an toàn tài chính tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng trước khi nộp hồ sơ. Thêm vào đó, ý kiến của tổ chức kiểm toán tại báo cáo tài chính soát xét năm hoặc bán niên gần nhất phải là chấp thuận toàn phần.

Quy định này thể hiện mức độ định lượng rõ ràng hơn so với quy định tại Nghị định 42/2015 – doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng và quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thêm vào đó, dự thảo Nghị định cũng bổ sung điều kiện để cấp giấy chứng nhận cho các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Cụ thể, số vốn điều lệ tối thiểu cho các doanh nghiệp này là 25 tỉ đồng, cùng nhiều yêu cầu về tình hình tài chính, báo cáo kiểm toán và không trong trạng thái tổ chức lại, phá sản, giải thể hoặc bị đình chỉnh hoạt động.

Về chế tài xử phạt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể đình chỉ tối đa 12 tháng với một số hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh khi phát hiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận giả mạo, có thông tin sai sự thật hoặc không đáp ứng một trong số các điều kiện trong 6 tháng liên tiếp. Sau thời hạn đình chỉ, công ty chứng khoán sẽ buộc phải chấm dứt hoạt động phái sinh không thể khắc phục toàn bộ các hành vi dẫn tới quyết định đình chỉ hoạt động.

Sau 3 năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã thu hút sự tham gia của 19 công ty chứng khoán, cùng 132.274 tài khoản giao dịch được mở, tính đến hết tháng 7-2020.

Trong vòng 3 năm, thị trường ghi nhận hơn 67,9 triệu hợp đồng tương lai được giao dịch. Thanh khoản trên thị trường cũng liên tục tăng trưởng khi khối lượng giao dịch bình quân của bảy tháng đầu năm 2020 tăng gần 95% so với năm 2019, đạt 173.009 hợp đồng mỗi phiên.

Kỷ lục mới nhất về số lượng hợp đồng giao dịch trong một phiên được thiết lập ngày 29/7 với 356.033 hợp đồng.

Cùng với sự gia tăng nhanh chóng số lượng hợp đồng giao dịch, khối lượng hợp đồng mở (open interest - OI) cũng đã tăng gấp 4,7 lần - từ 8.077 hợp đồng ở thời điểm cuối năm 2017 lên 38.001 hợp đồng vào ngày 31-7-2020.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.