Mobile Area

Lấy ý kiến người dân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng từ 15-10

Thứ Bảy,  19/9/2020, 11:21 
T.H

Lấy ý kiến người dân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng từ 15-10

T.H

(TBKTSG Online) - Ban Dân vận Trung ương chiều ngày 18-9 tại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Việc lấy ý kiến của người dân được tổ chức thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ ngày 15-10-2020 đến hết ngày 15-11-2020.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ ngày 15-10-2020 đến hết ngày 15-11-2020. Ảnh minh họa: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Các dự thảo văn kiện lấy ý kiến nhân dân bao gồm Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ ngày 15-10-2020 đến hết ngày 15-11-2020.

Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức 24 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 4 Hội nghị; Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 3 Hội nghị; Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam 6 Hội nghị; Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 6 Hội nghị; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 4 Hội nghị; Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam 1 Hội nghị); đồng thời, báo cáo tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc thông báo Quyết định số 597-QĐ/BDVTW thành lập Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với 9 đồng chí. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, tham mưu tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo chất lượng và tiến độ quy trình.

Liên quan đến tiến độ thực hiện, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ họp phân công nhiệm vụ, thống nhất lịch và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội của Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị về cách thức, thời điểm tổ chức và nội dung kế hoạch, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị: “Từng thành viên Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức hội nghị, trong đó, phát huy tính sáng tạo, chủ động của từng tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể; xây dựng chương trình, nội dung và chịu trách nhiệm điều hành hội nghị; tổng hợp ý kiến từng hội nghị và ý kiến chung báo cáo Ban Chỉ đạo.”

Bên cạnh đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu trước ngày 25-9-2020 chốt thời gian tổ chức, khách mời tham dự 24 Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thường trực Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thống nhất kế hoạch hoạt động.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trên tinh thần “tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức”.

Theo TTXVN

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Bỏ ưu đãi mới có cạnh tranh lành mạnh
Hồi tưởng về bạn bè và sự hợp tác
Thách thức tuổi ba mươi
Thư cảm ơn
Chuyên gia Phạm Chi Lan: Doanh nghiệp nên bình tĩnh!
Lấy ý kiến người dân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng từ 15-10
T.H
Thứ Bảy,  19/9/2020, 11:21 

Lấy ý kiến người dân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng từ 15-10

T.H

(TBKTSG Online) - Ban Dân vận Trung ương chiều ngày 18-9 tại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Việc lấy ý kiến của người dân được tổ chức thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ ngày 15-10-2020 đến hết ngày 15-11-2020.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ ngày 15-10-2020 đến hết ngày 15-11-2020. Ảnh minh họa: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Các dự thảo văn kiện lấy ý kiến nhân dân bao gồm Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ ngày 15-10-2020 đến hết ngày 15-11-2020.

Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức 24 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 4 Hội nghị; Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 3 Hội nghị; Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam 6 Hội nghị; Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 6 Hội nghị; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 4 Hội nghị; Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam 1 Hội nghị); đồng thời, báo cáo tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc thông báo Quyết định số 597-QĐ/BDVTW thành lập Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với 9 đồng chí. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, tham mưu tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo chất lượng và tiến độ quy trình.

Liên quan đến tiến độ thực hiện, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ họp phân công nhiệm vụ, thống nhất lịch và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội của Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị về cách thức, thời điểm tổ chức và nội dung kế hoạch, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị: “Từng thành viên Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức hội nghị, trong đó, phát huy tính sáng tạo, chủ động của từng tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể; xây dựng chương trình, nội dung và chịu trách nhiệm điều hành hội nghị; tổng hợp ý kiến từng hội nghị và ý kiến chung báo cáo Ban Chỉ đạo.”

Bên cạnh đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu trước ngày 25-9-2020 chốt thời gian tổ chức, khách mời tham dự 24 Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thường trực Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thống nhất kế hoạch hoạt động.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trên tinh thần “tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức”.

Theo TTXVN

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.