Mobile Area

Doanh nghiệp Nhà nước lỗ 145 triệu đô la tại các dự án đầu tư ra nước ngoài

Thứ Ba,  22/9/2020, 14:18 
Lan Nhi

Doanh nghiệp Nhà nước lỗ 145 triệu đô la tại các dự án đầu tư ra nước ngoài

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Tổng số lỗ phát sinh tại 123 dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối là 145 triệu đô la, tính đến cuối năm 2019, giảm đi đáng kể so với số lỗ những năm trước đó.

Mỏ dầu của PVN đầu tư tại Venezuela đem lại những khoản nợ cho ngân sách. Ảnh minh họa: PVN

Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp, tính đến ngày 31-12-2019, có 23 DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối có dự án đầu tư ra nước ngoài. Tổng số đã thực hiện đầu tư tại 123 dự án, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò và khai thác dầu khí, trồng cây cao su, khai thác khoáng sản và hàng không...

Trong năm 2019 không có dự án mới nào đăng ký dự án mới đầu tư ra nước ngoài. Tổng số vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài hiện nay là 12.200 triệu đô la Mỹ. Trong đó, ba tập đoàn nhà nước đầu tư lớn nhất, gồm: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) là 6.828 triệu đô la (chiếm 56%), Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel) là 2.992 triệu đô la (chiếm 25%), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là 1.429 triệu đô (chiếm 12%).

Năm 2019, các doanh nghiệp thực hiện đầu tư vốn ra nước ngoài số tiền là 273 triệu đô la, chủ yếu tập trung tại ba doanh nghiệp: (PVN là 72 triệu đô la; Viettel là 188 triệu đô la và VRG là 13 triệu đô la). Lũy kế đến hết năm 2019, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện các doanh nghiệp là 6.161 triệu đô la (bằng 50,47% tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài đăng ký). Số vốn còn phải tiếp tục đầu tư ra nước ngoài là 6.047 triệu đô la. Doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất là PVN với số vốn đầu tư ra nước ngoài lũy kế là 3.124 triệu đô la (chiếm 51%), Viettel đứng thứ hai với 1.795 triệu đô la (chiếm 29%), VRG đứng thứ 3 với 936 triệu đô la (chiếm 15 %).

Trong năm 2019, đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài đã có báo cáo thì số tiền chuyển về nước là 434 triệu  đô la, tập trung chủ yếu tại PVN (300 triệu đô la) và Viettel (114 triệu đô la). Trong đó, thu từ lợi nhuận, cổ tức được chia và lãi cho vay là 234 triệu đô. Lũy kế đến ngày 31-12-2019,  chín doanh nghiệp đã có số thu từ các dự án tại nước ngoài chuyển về nước với số tiền 2.971 triệu đô, bằng 48,6% vốn đầu tư đã thực hiện. Hay nói khác đi là các doanh nghiệp đã có dòng tiền về gần một nửa so với số vốn thực bỏ ra.

Cũng tính đến hết năm 2019, có 19 DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước có dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu. Tổng doanh thu năm 2019 của các dự án tại nước ngoài là 7.180 triệu đô la. Trong đó, phát sinh doanh thu chủ yếu trong các lĩnh vực dầu khí (1.382 triệu đô la), kinh doanh xăng dầu (3.548 triệu đô la), viễn thông (1.711 triệu đô la), lĩnh vực trồng và chế biến cao su (131 triệu đô la).

Năm 2019, tổng lợi nhuận của các dự án đầu tư nước ngoài có lãi đạt 583 triệu đô la, bằng 107% so với năm 2018. Tổng số lỗ phát sinh năm 2019 của các dự án đầu tư ra nước ngoài báo lỗ là 154 triệu đô la, bằng 45% tổng số lỗ năm 2018.

Bộ Tài chính đánh giá, nhìn chung, lĩnh vực viễn thông, kinh doanh xăng dầu và dịch vụ dầu khí là các lĩnh vực có dự án phát sinh lãi; lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và khai thác khoáng sản có tỷ lệ dự án lãi thấp (11% và 17%).

Trong đó, lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò dầu khí có giá trị đầu tư cao nhưng nhiều dự án không thành công, dừng, giãn tiến độ. Tuy nhiên, xét về lỗ lũy kế thì lĩnh vực viễn thông, trồng chế biến mủ cao su và lĩnh vực khai thác khoáng sản là ba lĩnh vực còn nhiều dự án đang bị lỗ lũy kế với số lượng lần lượt là 9; 21 và 6 dự án.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài năm 2019 so với năm 2018 chưa có nhiều chuyển biến tích cực và chưa đạt kỳ vọng đầu tư, ngoài những nguyên nhân khách quan (như chính trị, chính sách đầu tư nước sở tại...) thì nguyên nhân chủ quan là vấn đề về năng lực quản lý, quản trị rủi ro, năng lực dự báo thị trường và kinh nghiệm trong đầu tư ra nước ngoài của các DNNN Việt Nam nhiều năm trước, để lại hệ lụy rất lớn.

Mời xem thêm:

Đầu tư ra nước ngoài của các DNNN hơn 7 tỉ đô la nhưng toàn thua lỗ

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Tăng cường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho miền Trung
Hàng trăm ngàn thuê bao di động đăng ký không nhận quảng cáo
Nhiều e ngại với khả năng cất cánh của Vietravel Airlines
Tàu container lớn nhất thế giới Margrethe Maersk cập cảng Cái Mép
Trung tâm triển lãm, hội nghị bước vào thời kỳ 'ngóng' khách
Doanh nghiệp Nhà nước lỗ 145 triệu đô la tại các dự án đầu tư ra nước ngoài
Lan Nhi
Thứ Ba,  22/9/2020, 14:18 

Doanh nghiệp Nhà nước lỗ 145 triệu đô la tại các dự án đầu tư ra nước ngoài

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Tổng số lỗ phát sinh tại 123 dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối là 145 triệu đô la, tính đến cuối năm 2019, giảm đi đáng kể so với số lỗ những năm trước đó.

Mỏ dầu của PVN đầu tư tại Venezuela đem lại những khoản nợ cho ngân sách. Ảnh minh họa: PVN

Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp, tính đến ngày 31-12-2019, có 23 DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối có dự án đầu tư ra nước ngoài. Tổng số đã thực hiện đầu tư tại 123 dự án, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò và khai thác dầu khí, trồng cây cao su, khai thác khoáng sản và hàng không...

Trong năm 2019 không có dự án mới nào đăng ký dự án mới đầu tư ra nước ngoài. Tổng số vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài hiện nay là 12.200 triệu đô la Mỹ. Trong đó, ba tập đoàn nhà nước đầu tư lớn nhất, gồm: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) là 6.828 triệu đô la (chiếm 56%), Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel) là 2.992 triệu đô la (chiếm 25%), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là 1.429 triệu đô (chiếm 12%).

Năm 2019, các doanh nghiệp thực hiện đầu tư vốn ra nước ngoài số tiền là 273 triệu đô la, chủ yếu tập trung tại ba doanh nghiệp: (PVN là 72 triệu đô la; Viettel là 188 triệu đô la và VRG là 13 triệu đô la). Lũy kế đến hết năm 2019, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện các doanh nghiệp là 6.161 triệu đô la (bằng 50,47% tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài đăng ký). Số vốn còn phải tiếp tục đầu tư ra nước ngoài là 6.047 triệu đô la. Doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất là PVN với số vốn đầu tư ra nước ngoài lũy kế là 3.124 triệu đô la (chiếm 51%), Viettel đứng thứ hai với 1.795 triệu đô la (chiếm 29%), VRG đứng thứ 3 với 936 triệu đô la (chiếm 15 %).

Trong năm 2019, đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài đã có báo cáo thì số tiền chuyển về nước là 434 triệu  đô la, tập trung chủ yếu tại PVN (300 triệu đô la) và Viettel (114 triệu đô la). Trong đó, thu từ lợi nhuận, cổ tức được chia và lãi cho vay là 234 triệu đô. Lũy kế đến ngày 31-12-2019,  chín doanh nghiệp đã có số thu từ các dự án tại nước ngoài chuyển về nước với số tiền 2.971 triệu đô, bằng 48,6% vốn đầu tư đã thực hiện. Hay nói khác đi là các doanh nghiệp đã có dòng tiền về gần một nửa so với số vốn thực bỏ ra.

Cũng tính đến hết năm 2019, có 19 DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước có dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu. Tổng doanh thu năm 2019 của các dự án tại nước ngoài là 7.180 triệu đô la. Trong đó, phát sinh doanh thu chủ yếu trong các lĩnh vực dầu khí (1.382 triệu đô la), kinh doanh xăng dầu (3.548 triệu đô la), viễn thông (1.711 triệu đô la), lĩnh vực trồng và chế biến cao su (131 triệu đô la).

Năm 2019, tổng lợi nhuận của các dự án đầu tư nước ngoài có lãi đạt 583 triệu đô la, bằng 107% so với năm 2018. Tổng số lỗ phát sinh năm 2019 của các dự án đầu tư ra nước ngoài báo lỗ là 154 triệu đô la, bằng 45% tổng số lỗ năm 2018.

Bộ Tài chính đánh giá, nhìn chung, lĩnh vực viễn thông, kinh doanh xăng dầu và dịch vụ dầu khí là các lĩnh vực có dự án phát sinh lãi; lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và khai thác khoáng sản có tỷ lệ dự án lãi thấp (11% và 17%).

Trong đó, lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò dầu khí có giá trị đầu tư cao nhưng nhiều dự án không thành công, dừng, giãn tiến độ. Tuy nhiên, xét về lỗ lũy kế thì lĩnh vực viễn thông, trồng chế biến mủ cao su và lĩnh vực khai thác khoáng sản là ba lĩnh vực còn nhiều dự án đang bị lỗ lũy kế với số lượng lần lượt là 9; 21 và 6 dự án.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài năm 2019 so với năm 2018 chưa có nhiều chuyển biến tích cực và chưa đạt kỳ vọng đầu tư, ngoài những nguyên nhân khách quan (như chính trị, chính sách đầu tư nước sở tại...) thì nguyên nhân chủ quan là vấn đề về năng lực quản lý, quản trị rủi ro, năng lực dự báo thị trường và kinh nghiệm trong đầu tư ra nước ngoài của các DNNN Việt Nam nhiều năm trước, để lại hệ lụy rất lớn.

Mời xem thêm:

Đầu tư ra nước ngoài của các DNNN hơn 7 tỉ đô la nhưng toàn thua lỗ

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.