Mobile Area

Dự thảo Nghị định về công bố thông tin của DNNN: Biết nhưng vẫn... chưa biết làm thế nào!

Thứ Bảy,  26/9/2020, 14:57 
Châu Phan

Dự thảo Nghị định về công bố thông tin của DNNN: Biết nhưng vẫn... chưa biết làm thế nào!

Châu Phan

(TBKTSG) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN); xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về DNNN (sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định). Mục đích dự thảo nghị định là để thay thế Nghị định 81/2015/NĐ-CP quy định về việc công bố thông tin của DNNN.

Với mục đích thay thế Nghị định 81, đương nhiên dự thảo nghị định cần thiết phải chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết của Nghị định 81 rồi đưa ra những quy định và điều khoản để sửa chữa, khắc phục. Đáng tiếc là Bộ KH&ĐT mới chỉ thực hiện được phần nào vế đầu - chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết của Nghị định 81, mà chưa/không thực hiện được vế sau - đưa ra những quy định và điều khoản dự thảo để sửa chữa, khắc phục những vấn đề đó.

Cụ thể, trong tờ trình về dự thảo nghị định, Bộ KH&ĐT chỉ ra năm hạn chế trong hoạt động công bố thông tin của DNNN, gồm: (1) Việc công bố thông tin còn mang tính hình thức, chưa được thực hiện nghiêm túc; (2) Vẫn có doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định; (3) Thời gian thực hiện công bố thông tin còn chậm so với quy định; (4) Cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa thực hiện đầy đủ công bố thông tin của doanh nghiệp do mình làm đại diện chủ sở hữu; và (5) Nghị định 81 chưa có quy định cụ thể về việc công bố thông tin qua mạng điện tử của doanh nghiệp.

Ngay bản thân điều khoản xử lý vi phạm về công bố thông tin trong dự thảo nghị định (điều 19), hầu như là “bê nguyên” từ điều 23 của Nghị định 81.

Các hạn chế từ số 1 đến số 4 có thể tóm tắt, phân loại lại thành sự thiếu năng lực, vô trách nhiệm, chây ì, coi thường pháp luật... của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 81, từ cấp doanh nghiệp đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và cả Bộ KH&ĐT với tư cách là đầu mối phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc công bố thông tin của DNNN.

Những “hạn chế” này còn gián tiếp cho thấy khiếm khuyết của Chính phủ khi để tình trạng này kéo dài trong nhiều năm mà không có biện pháp khắc phục và ngăn chặn, ngoài những giải pháp như “sẽ (quyết liệt) xử lý người đứng đầu...” (mà không thấy người đứng đầu nào, dù ở cấp thấp, bị xử lý cả).

Đã nhận thức rõ những “hạn chế” nhưng trong dự thảo nghị định hầu như không có bất cứ quy định hay điều khoản bổ sung nào để khắc phục tình trạng chây ỳ, vô pháp nói trên. Ngay bản thân điều khoản xử lý vi phạm về công bố thông tin trong dự thảo nghị định (điều 19), hầu như là “bê nguyên” từ điều 23 của Nghị định 81.

Để gọi là cho có thì ít nhất dự thảo nghị định cũng phải có quy định về ai, cấp cao nhất nào là người cuối cùng phải chịu trách nhiệm (và có chế tài tương ứng) khi để xảy ra những vi phạm trong công tác công bố thông tin DNNN từ năm này qua năm khác mà cho đến nay chưa thấy ai bị xử lý.

Với hạn chế số 5, thực chất đây chỉ là sự thoái việc của Bộ KH&ĐT. Thay vì như trước đây doanh nghiệp gửi thông tin đến bộ này để bộ tập hợp rồi đưa lên Cổng thông tin doanh nghiệp do họ quản lý thì nay, trong dự thảo nghị định, họ không còn phải trực tiếp làm việc này nữa mà sẽ do doanh nghiệp tự thực hiện. Sự “phân cấp” trách nhiệm này đương nhiên sẽ làm giảm ý nghĩa, vai trò và sự cần thiết của Bộ KH&ĐT liên quan đến việc công bố thông tin DNNN.

Ngoài những điểm đáng chú ý nêu trên, hầu như không có một sự thay đổi đáng kể nào trong dự thảo nghị định này so với Nghị định 81 theo hướng cải cách và nâng cao chất lượng công bố thông tin của DNNN. Nói cách khác, yếu kém, tồn tại thì đã rõ, đã biết nhưng các nhà làm luật, không biết vì yếu năng lực hay vì một trở ngại nào đó, lại không/chưa biết làm thế nào để dẹp bỏ những yếu kém, tồn tại này bằng luật pháp.

Do đó, nếu dự thảo nghị định được chính thức thông qua thì điều chắc chắn có thể nhìn thấy sẽ là sự tiếp tục chây ỳ, có cũng như không trong công bố thông tin của DNNN như suốt năm năm qua kể từ khi Nghị định 81 ra đời.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Nhà nước có thể tạo thêm xúc tác cho sự hào phóng
Từ nhu cầu làm từ thiện của người dân: Cần xây dựng luật về tổ chức và hoạt động phi lợi nhuận
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Doanh nghiệp Nhật Bản đổi “khẩu vị” nhân sự tại thị trường Việt Nam
Mô hình tăng trưởng mới: TFP và năng suất lao động
Dự thảo Nghị định về công bố thông tin của DNNN: Biết nhưng vẫn... chưa biết làm thế nào!
Châu Phan
Thứ Bảy,  26/9/2020, 14:57 

Dự thảo Nghị định về công bố thông tin của DNNN: Biết nhưng vẫn... chưa biết làm thế nào!

Châu Phan

(TBKTSG) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN); xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về DNNN (sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định). Mục đích dự thảo nghị định là để thay thế Nghị định 81/2015/NĐ-CP quy định về việc công bố thông tin của DNNN.

Với mục đích thay thế Nghị định 81, đương nhiên dự thảo nghị định cần thiết phải chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết của Nghị định 81 rồi đưa ra những quy định và điều khoản để sửa chữa, khắc phục. Đáng tiếc là Bộ KH&ĐT mới chỉ thực hiện được phần nào vế đầu - chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết của Nghị định 81, mà chưa/không thực hiện được vế sau - đưa ra những quy định và điều khoản dự thảo để sửa chữa, khắc phục những vấn đề đó.

Cụ thể, trong tờ trình về dự thảo nghị định, Bộ KH&ĐT chỉ ra năm hạn chế trong hoạt động công bố thông tin của DNNN, gồm: (1) Việc công bố thông tin còn mang tính hình thức, chưa được thực hiện nghiêm túc; (2) Vẫn có doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định; (3) Thời gian thực hiện công bố thông tin còn chậm so với quy định; (4) Cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa thực hiện đầy đủ công bố thông tin của doanh nghiệp do mình làm đại diện chủ sở hữu; và (5) Nghị định 81 chưa có quy định cụ thể về việc công bố thông tin qua mạng điện tử của doanh nghiệp.

Ngay bản thân điều khoản xử lý vi phạm về công bố thông tin trong dự thảo nghị định (điều 19), hầu như là “bê nguyên” từ điều 23 của Nghị định 81.

Các hạn chế từ số 1 đến số 4 có thể tóm tắt, phân loại lại thành sự thiếu năng lực, vô trách nhiệm, chây ì, coi thường pháp luật... của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 81, từ cấp doanh nghiệp đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và cả Bộ KH&ĐT với tư cách là đầu mối phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc công bố thông tin của DNNN.

Những “hạn chế” này còn gián tiếp cho thấy khiếm khuyết của Chính phủ khi để tình trạng này kéo dài trong nhiều năm mà không có biện pháp khắc phục và ngăn chặn, ngoài những giải pháp như “sẽ (quyết liệt) xử lý người đứng đầu...” (mà không thấy người đứng đầu nào, dù ở cấp thấp, bị xử lý cả).

Đã nhận thức rõ những “hạn chế” nhưng trong dự thảo nghị định hầu như không có bất cứ quy định hay điều khoản bổ sung nào để khắc phục tình trạng chây ỳ, vô pháp nói trên. Ngay bản thân điều khoản xử lý vi phạm về công bố thông tin trong dự thảo nghị định (điều 19), hầu như là “bê nguyên” từ điều 23 của Nghị định 81.

Để gọi là cho có thì ít nhất dự thảo nghị định cũng phải có quy định về ai, cấp cao nhất nào là người cuối cùng phải chịu trách nhiệm (và có chế tài tương ứng) khi để xảy ra những vi phạm trong công tác công bố thông tin DNNN từ năm này qua năm khác mà cho đến nay chưa thấy ai bị xử lý.

Với hạn chế số 5, thực chất đây chỉ là sự thoái việc của Bộ KH&ĐT. Thay vì như trước đây doanh nghiệp gửi thông tin đến bộ này để bộ tập hợp rồi đưa lên Cổng thông tin doanh nghiệp do họ quản lý thì nay, trong dự thảo nghị định, họ không còn phải trực tiếp làm việc này nữa mà sẽ do doanh nghiệp tự thực hiện. Sự “phân cấp” trách nhiệm này đương nhiên sẽ làm giảm ý nghĩa, vai trò và sự cần thiết của Bộ KH&ĐT liên quan đến việc công bố thông tin DNNN.

Ngoài những điểm đáng chú ý nêu trên, hầu như không có một sự thay đổi đáng kể nào trong dự thảo nghị định này so với Nghị định 81 theo hướng cải cách và nâng cao chất lượng công bố thông tin của DNNN. Nói cách khác, yếu kém, tồn tại thì đã rõ, đã biết nhưng các nhà làm luật, không biết vì yếu năng lực hay vì một trở ngại nào đó, lại không/chưa biết làm thế nào để dẹp bỏ những yếu kém, tồn tại này bằng luật pháp.

Do đó, nếu dự thảo nghị định được chính thức thông qua thì điều chắc chắn có thể nhìn thấy sẽ là sự tiếp tục chây ỳ, có cũng như không trong công bố thông tin của DNNN như suốt năm năm qua kể từ khi Nghị định 81 ra đời.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.