Mobile Area

Khoanh nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp không còn khả năng nộp ngân sách

Thứ Tư,  30/9/2020, 18:48 
T.H

Khoanh nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp không còn khả năng nộp ngân sách

T.H

(TBKTSG Online) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

TPHCM yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, UBND TPHCM giao Cục Thuế TPHCM thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết xử lý nợ tại Cục Thuế để triển khai các công việc liên quan. Đồng thời, rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng được xử lý nợ đảm bảo chính xác và lập văn bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký giữa cơ quan quản lý thuế với UBND cấp xã về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ từ ngày 1-7-2020.

Mặt khác, tổ chức bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ xử lý nợ, thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị quyết để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tham mưu, báo cáo UBND TPHCM, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý nợ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ theo quy định của Nghị định số 94/2019/QH14.

Bên cạnh đó, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra để xử lý nợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách. Cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh danh sách, thông tin các doanh nghiệp được khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế để làm cơ sở phối hợp giải quyết, xử lý các trường hợp doanh nghiệp đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh khóa trạng thái hoạt động, hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng có đề nghị khôi phục lại hoạt động hoặc khôi phục tình trạng pháp lý.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã nơi người nộp thuế có trụ sở kinh doanh đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể; có quyết định giải thể; các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện thu hồi các loại giấy chứng nhận nêu trên đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, thông báo tới cơ quan thuế khi người nộp thuế quay lại kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở kinh doanh mới. Mặt khác, phối hợp với cơ quan thuế trong việc thu hồi lại số tiền thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa nợ khi người nộp thuế quay lại sản xuất kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở kinh doanh mới.

Tổng hợp

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giải quyết tranh chấp trực tuyến vẫn tiềm ẩn rủi ro
Luật Đầu tư 2020: Nhà đầu tư nước ngoài thuận lợi hơn với cơ chế 'chọn-bỏ'
Vì sao 'siêu lừa' rút được hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng?
Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm trong hơn 5 năm
Nhượng quyền thương hiệu thay đổi sau Covid-19
Khoanh nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp không còn khả năng nộp ngân sách
T.H
Thứ Tư,  30/9/2020, 18:48 

Khoanh nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp không còn khả năng nộp ngân sách

T.H

(TBKTSG Online) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

TPHCM yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, UBND TPHCM giao Cục Thuế TPHCM thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết xử lý nợ tại Cục Thuế để triển khai các công việc liên quan. Đồng thời, rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng được xử lý nợ đảm bảo chính xác và lập văn bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký giữa cơ quan quản lý thuế với UBND cấp xã về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ từ ngày 1-7-2020.

Mặt khác, tổ chức bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ xử lý nợ, thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị quyết để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tham mưu, báo cáo UBND TPHCM, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý nợ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ theo quy định của Nghị định số 94/2019/QH14.

Bên cạnh đó, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra để xử lý nợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách. Cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh danh sách, thông tin các doanh nghiệp được khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế để làm cơ sở phối hợp giải quyết, xử lý các trường hợp doanh nghiệp đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh khóa trạng thái hoạt động, hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng có đề nghị khôi phục lại hoạt động hoặc khôi phục tình trạng pháp lý.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã nơi người nộp thuế có trụ sở kinh doanh đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể; có quyết định giải thể; các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện thu hồi các loại giấy chứng nhận nêu trên đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, thông báo tới cơ quan thuế khi người nộp thuế quay lại kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở kinh doanh mới. Mặt khác, phối hợp với cơ quan thuế trong việc thu hồi lại số tiền thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa nợ khi người nộp thuế quay lại sản xuất kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở kinh doanh mới.

Tổng hợp

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.