Mobile Area

Đề xuất dùng tiền nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước mua trái phiếu Chính phủ

Chủ Nhật,  11/10/2020, 09:53 
Hoàng Thắng

Đề xuất dùng tiền nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước mua trái phiếu Chính phủ

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) –  Kho bạc Nhà nước có thể dùng tiền nhàn rỗi để mua có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ các ngân hàng thương mại, theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Hoạt động giao dịch thanh toán tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. (Ảnh: TTXVN).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước sẽ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua và nhận quyền sở hữu trái phiếu Chính phủ từ bên bán là các ngân hàng thương mại, sau đó sẽ thực hiện bán lại và chuyển quyền sở hữu lượng trái phiếu này cho bên bán sau một thời gian xác định với một mức giá xác định.

Trái phiếu Chính phủ được Kho bạc Nhà nước chấp nhận sử dụng trong giao dịch mua lại có kỳ hạn phải đảm bảo các điều kiện, gồm: Là trái phiếu Chính phủ đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá một năm; Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng; Không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo trong thời gian mua lại có kỳ hạn, kể từ ngày thanh toán giao dịch lần một.

Bên cạnh đó, Kho bạc nhà nước cam kết mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ ngân hàng với thời gian nắm giữ trái phiếu có thể là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, một tháng, hai tháng hoặc ba tháng.

Việc mua lại được thực hiện theo hình thức thỏa thuận điện tử, đảm bảo chọn ngân hàng đối tác dựa trên nguyên tắc đấu thầu, xét chọn lãi suất từ cao xuống thấp. Giao dịch mua lại được thực hiện trên hệ thống giao dịch công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Hàng quý, căn cứ hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP được Bộ Tài chính phê duyệt (chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày được Bộ Tài chính phê duyệt), KBNN xác định và thông báo hạn mức dư nợ giao dịch quý cho từng ngân hàng thương mại.

Hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn TPCP thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 64/2019/TT-BTC ngày 16-9-2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28-11-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5-4-2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Theo dự thảo, các ngân hàng thương mại được lựa chọn để thực hiện giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ phải đáp ứng ba tiêu chí.

Thứ nhất, đang là thành viên giao dịch trên thị trường giao dịch công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
Thứ hai, nằm trong danh sách các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn cao do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp cho Bộ Tài chính (KBNN) hàng năm theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP.

Thứ ba, không vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ với Kho bạc Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư này trong vòng ba năm liền kề trước thời điểm Kho bạc Nhà nước thực hiện giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ


 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Các sàn tiền điện tử đang trong tầm ngắm của tội phạm mạng
Quốc hội đánh giá việc phân bổ ngân sách 2021 chậm
Áp lực cho kế hoạch tài khóa đang tăng?
Kết nối thanh toán bán lẻ sử dụng QR Code giữa VN và Thái Lan
Một năm Việt Nam không vay thêm tiền từ World Bank và ADB?
Đề xuất dùng tiền nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước mua trái phiếu Chính phủ
Hoàng Thắng
Chủ Nhật,  11/10/2020, 09:53 

Đề xuất dùng tiền nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước mua trái phiếu Chính phủ

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) –  Kho bạc Nhà nước có thể dùng tiền nhàn rỗi để mua có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ các ngân hàng thương mại, theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Hoạt động giao dịch thanh toán tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. (Ảnh: TTXVN).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước sẽ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua và nhận quyền sở hữu trái phiếu Chính phủ từ bên bán là các ngân hàng thương mại, sau đó sẽ thực hiện bán lại và chuyển quyền sở hữu lượng trái phiếu này cho bên bán sau một thời gian xác định với một mức giá xác định.

Trái phiếu Chính phủ được Kho bạc Nhà nước chấp nhận sử dụng trong giao dịch mua lại có kỳ hạn phải đảm bảo các điều kiện, gồm: Là trái phiếu Chính phủ đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá một năm; Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng; Không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo trong thời gian mua lại có kỳ hạn, kể từ ngày thanh toán giao dịch lần một.

Bên cạnh đó, Kho bạc nhà nước cam kết mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ ngân hàng với thời gian nắm giữ trái phiếu có thể là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, một tháng, hai tháng hoặc ba tháng.

Việc mua lại được thực hiện theo hình thức thỏa thuận điện tử, đảm bảo chọn ngân hàng đối tác dựa trên nguyên tắc đấu thầu, xét chọn lãi suất từ cao xuống thấp. Giao dịch mua lại được thực hiện trên hệ thống giao dịch công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Hàng quý, căn cứ hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP được Bộ Tài chính phê duyệt (chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày được Bộ Tài chính phê duyệt), KBNN xác định và thông báo hạn mức dư nợ giao dịch quý cho từng ngân hàng thương mại.

Hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn TPCP thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 64/2019/TT-BTC ngày 16-9-2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28-11-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5-4-2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Theo dự thảo, các ngân hàng thương mại được lựa chọn để thực hiện giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ phải đáp ứng ba tiêu chí.

Thứ nhất, đang là thành viên giao dịch trên thị trường giao dịch công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
Thứ hai, nằm trong danh sách các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn cao do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp cho Bộ Tài chính (KBNN) hàng năm theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP.

Thứ ba, không vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ với Kho bạc Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư này trong vòng ba năm liền kề trước thời điểm Kho bạc Nhà nước thực hiện giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ


 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.