Mobile Area

Petrolimex thoát cảnh thua lỗ nhờ khoản lời 921 tỉ đồng trong qúi 3

Thứ Ba,  3/11/2020, 08:58 
Hoàng Thắng

Petrolimex thoát cảnh thua lỗ nhờ khoản lời 921 tỉ đồng trong qúi 3

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) - Lũy kế chín tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 92.647,4 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 228,6 tỉ đồng, xóa toàn bộ số lỗ phải ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên là 693 tỉ đồng.

Giá xăng dầu ổn định trong qúi 3 vừa qua đã giúp Petrolimex thoát cảnh thua lỗ. (Ảnh: TTXVN).

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Mã chứng khoán: PLX) đã công bố báo cáo tài chính quý 3-2020 với mức doanh thu đạt 27.462 tỉ đồng, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhưng giá vốn hàng bán giảm tới 46,4% so với cùng kỳ năm trước đã giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận gộp, từ 6,7% lên 11,4%, tương ứng 3.163,3 tỉ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng của Petrolimex giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019, từ mức 2.150,1 tỉ đồng xuống 2.011,7 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44,1%, từ mức 150,7 tỉ đồng lên 217,1 tỉ đồng. Còn chi phí tài chính tăng 9%, từ mức 211,9 tỉ đồng lên 231,3 tỉ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính của Petrolimex giảm 23,5%, từ mức 259,1 tỉ đồng xuống 198,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn các khoản chi phí trên chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ tính trên lợi nhuận gộp nên lợi nhuận thuần của doanh nghiệp chỉ giảm 11,5% so với cùng kỳ, xuống mức 1.027,5 tỉ đồng.

Sau khi trừ các khoản thuế phải nộp, Petrolimex ghi nhận lợi nhuận ở mức 921,1 tỉ đồng, trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 853,1 tỉ đồng, giảm 5% so với qúi 3-2019.

Tính lũy kế chín tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 92.647,4 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 228,6 tỉ đồng, xoá toàn bộ số lỗ phải ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên là 692,5 tỉ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp này đạt doanh thu bình quân khoảng 362 tỉ đồng nhưng lại lỗ gần 4 tỉ đồng mỗi ngày trong giai đoạn nửa đầu năm 2020.

Với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế năm 2020 lần lượt là 122.000 tỉ đồng và 1.570 tỉ đồng, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành 75,9% chỉ tiêu doanh thu và 12,3% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Theo đại diện Petrolimex, giá xăng dầu chỉ dao động với biên độ nhẹ trong quí 3-2020 đã giúp doanh nghiệp không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Ngoài ra, khoản lợi khác đạt hơn 85 tỉ đồng, tăng hơn 6,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái cũng làm gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tổng tài sản của doanh nghiệp là 57.471,6 tỉ đồng tính tới 30-9 vừa qua, giảm 6,9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.980,8 tỉ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản. Còn tài sản cố định đạt 15.038,6 tỉ đồng, chiếm 26,2% tổng tài sản.

Tồn kho đạt 8.331,1 tỉ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản. Ngoài ra, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho chỉ là 92 tỉ đồng, tăng 64% so với đầu năm nhưng đã giảm 38% so với thời điểm cuối qúi 2-2020.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 11,2% so với đầu năm, lên mức 17.116,3 tỉ đồng, đưa tỷ lệ nợ vay tính trên tổng nguồn vốn đã tăng từ 24,9% lên 29,8%.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Chứng khoán BSC lãi 161,5 tỉ đồng trong năm 2020
Đằng sau mức lợi nhuận kỷ lục của Tập đoàn Hòa Phát trong năm 2020
Rắc rối giao dịch ngoại hối
Thử tìm hiểu tiếp về cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ
Lãi 1.246 tỉ đồng trong quí 4-2020 vẫn không giúp Lọc hóa dầu Bình Sơn thoát lỗ
Petrolimex thoát cảnh thua lỗ nhờ khoản lời 921 tỉ đồng trong qúi 3
Hoàng Thắng
Thứ Ba,  3/11/2020, 08:58 

Petrolimex thoát cảnh thua lỗ nhờ khoản lời 921 tỉ đồng trong qúi 3

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) - Lũy kế chín tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 92.647,4 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 228,6 tỉ đồng, xóa toàn bộ số lỗ phải ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên là 693 tỉ đồng.

Giá xăng dầu ổn định trong qúi 3 vừa qua đã giúp Petrolimex thoát cảnh thua lỗ. (Ảnh: TTXVN).

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Mã chứng khoán: PLX) đã công bố báo cáo tài chính quý 3-2020 với mức doanh thu đạt 27.462 tỉ đồng, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhưng giá vốn hàng bán giảm tới 46,4% so với cùng kỳ năm trước đã giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận gộp, từ 6,7% lên 11,4%, tương ứng 3.163,3 tỉ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng của Petrolimex giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019, từ mức 2.150,1 tỉ đồng xuống 2.011,7 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44,1%, từ mức 150,7 tỉ đồng lên 217,1 tỉ đồng. Còn chi phí tài chính tăng 9%, từ mức 211,9 tỉ đồng lên 231,3 tỉ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính của Petrolimex giảm 23,5%, từ mức 259,1 tỉ đồng xuống 198,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn các khoản chi phí trên chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ tính trên lợi nhuận gộp nên lợi nhuận thuần của doanh nghiệp chỉ giảm 11,5% so với cùng kỳ, xuống mức 1.027,5 tỉ đồng.

Sau khi trừ các khoản thuế phải nộp, Petrolimex ghi nhận lợi nhuận ở mức 921,1 tỉ đồng, trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 853,1 tỉ đồng, giảm 5% so với qúi 3-2019.

Tính lũy kế chín tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 92.647,4 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 228,6 tỉ đồng, xoá toàn bộ số lỗ phải ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên là 692,5 tỉ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp này đạt doanh thu bình quân khoảng 362 tỉ đồng nhưng lại lỗ gần 4 tỉ đồng mỗi ngày trong giai đoạn nửa đầu năm 2020.

Với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế năm 2020 lần lượt là 122.000 tỉ đồng và 1.570 tỉ đồng, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành 75,9% chỉ tiêu doanh thu và 12,3% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Theo đại diện Petrolimex, giá xăng dầu chỉ dao động với biên độ nhẹ trong quí 3-2020 đã giúp doanh nghiệp không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Ngoài ra, khoản lợi khác đạt hơn 85 tỉ đồng, tăng hơn 6,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái cũng làm gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tổng tài sản của doanh nghiệp là 57.471,6 tỉ đồng tính tới 30-9 vừa qua, giảm 6,9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.980,8 tỉ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản. Còn tài sản cố định đạt 15.038,6 tỉ đồng, chiếm 26,2% tổng tài sản.

Tồn kho đạt 8.331,1 tỉ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản. Ngoài ra, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho chỉ là 92 tỉ đồng, tăng 64% so với đầu năm nhưng đã giảm 38% so với thời điểm cuối qúi 2-2020.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 11,2% so với đầu năm, lên mức 17.116,3 tỉ đồng, đưa tỷ lệ nợ vay tính trên tổng nguồn vốn đã tăng từ 24,9% lên 29,8%.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.