Mobile Area

Thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

Thứ Hai,  16/11/2020, 13:25 
Vân Ly

Thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

Vân Ly

(TBKTSG Online) - Sáng 16-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết gồm 11 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, quy định chính quyền đô thị tại TPHCM: chính quyền địa phương ở TPHCM có hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân. Ở quận và phường không có hội đồng nhân dân mà chỉ có ủy ban nhân dân. Còn việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của TPHCM được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nghị quyết cũng quy định Hội đồng Nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn, như quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của quận; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch ủy ban nhân dân quận.

Trong trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức; trường hợp có từ hai phần ba tổng số đại biểu hội đồng nhân dân thành phố trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì hội đồng nhân dân thành phố đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Thời hạn, thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch ủy ban nhân dân quận được thực hiện theo quy định của Quốc hội.

Đối với quy định về ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Nghị quyết nêu rõ, ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, căn cứ vào nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của thành phố, quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho ủy ban nhân dân quận. Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của ủy ban nhân dân quận; quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận; đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của ủy ban nhân dân quận.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1-7-2021. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội được ban hành trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết này.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của châu Á
Số bệnh nhân ung thư ở Việt Nam tăng hơn 182.000 người trong năm 2020
Bong bóng tài sản và câu chuyện đoán đỉnh thị trường
Phân phối vaccin ngừa SARS-CoV-2 dưới góc độ kinh tế học
Bài toán khó trong quản lý thương mại điện tử
Thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM
Vân Ly
Thứ Hai,  16/11/2020, 13:25 

Thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

Vân Ly

(TBKTSG Online) - Sáng 16-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết gồm 11 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, quy định chính quyền đô thị tại TPHCM: chính quyền địa phương ở TPHCM có hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân. Ở quận và phường không có hội đồng nhân dân mà chỉ có ủy ban nhân dân. Còn việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của TPHCM được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nghị quyết cũng quy định Hội đồng Nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn, như quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của quận; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch ủy ban nhân dân quận.

Trong trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức; trường hợp có từ hai phần ba tổng số đại biểu hội đồng nhân dân thành phố trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì hội đồng nhân dân thành phố đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Thời hạn, thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch ủy ban nhân dân quận được thực hiện theo quy định của Quốc hội.

Đối với quy định về ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Nghị quyết nêu rõ, ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, căn cứ vào nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của thành phố, quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho ủy ban nhân dân quận. Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của ủy ban nhân dân quận; quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận; đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của ủy ban nhân dân quận.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1-7-2021. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội được ban hành trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết này.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.