Mobile Area

Chạy đua thực hiện cổ phần hóa 91 doanh nghiệp trong tháng 12

Thứ Năm,  17/12/2020, 15:40 
Hoàng Thắng

Chạy đua thực hiện cổ phần hóa 91 doanh nghiệp trong tháng 12

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) – Tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp còn chậm khi số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch trong tháng 12-2020 là 91 doanh nghiệp, theo Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn đang chậm so với kế hoạch đề ra. (Ảnh: Bộ Tài chính cung cấp).

Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính cho biết tiến, có 90 trên tổng số 91 doanh nghiệp phải triển khai xác định và công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Trong 178 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 37 trên tổng số 128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đạt 28% kế hoạch”, Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết.

Cụ thể, những đơn vị và địa phương còn nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020 là thành phố Hà Nội với 13 doanh nghiệp - chiếm 14% kế hoạch, TPHCM với 38 doanh nghiệp - chiếm 40% kế hoạch, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với sáu doanh nghiệp, Bộ Công Thương với bốn doanh nghiệp, Bộ Xây dựng với hai tổng công ty.

Trước đó, tổng số thoái vốn lũy kế từ năm 2016 tới tháng 11-2020 là 25.749 tỉ đồng, thu về 173.103 tỉ đồng. Trong đó, đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 103 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17-8-2017 của Thủ tướng với giá trị 4.966 tỉ đồng, thu về 9.647 tỷ đồng - đạt 30% về số lượng và 8% về giá trị so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với hoạt động thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg,  Đã thoái 3.785 tỉ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng - bao gồm khoản thoái vốn tại Sabeco với giá trị phần vốn là 3.436 tỉ đồng, thu về 109.965 tỉ đồng.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác đã thực hiện thoái 16.996 tỉ đồng vốn Nhà nước và thu về 53.063 tỉ đồng.

Về tình hình sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10-11-2016 của Quốc hội, nguồn thu từ cổ phần hóa nộp về ngân sách nhà nước để phục vụ đầu tư trung và dài hạn là 250.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2016 – 2020.

Trong 11 tháng năm 2020, đã chuyển 12.300 tỉ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ) vào ngân sách nhà nước. Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 11-2020, đã chuyển 217.300 tỷ đồng từ Quỹ vào ngân sách nhà nước - chiếm 87% kế hoạch. Như vậy năm 2020 còn phải chuyển 32.700 tỷ đồng từ Quỹ vào ngân sách nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của bảy doanh nghiệp trong tháng 11-2020, gồm Công ty TNHHMTV Giống gia súc Hải Dương thuộc kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Cùng khoảng thời gian, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại doanh nghiệp đã hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVENGENCO2).
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng thoái vốn tại một doanh nghiệp với giá trị 1,6 tỷ đồng, thu về 2,9 tỷ đồng.

Còn Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thoái vốn tại hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang và Công ty CP Công trình đô thị Nam Định với giá trị lần lượt là 49,8 tỉ đồng và 2,7 tỉ đồng. Số tiền thu về sau hai thương vụ thoái vốn lần lượt là 105,3 tỉ đồng và 4,4 tỉ đồng.

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Robot cộng tác giúp doanh nghiệp tăng năng suất, giảm tai nạn
Chỉ trong 2 tháng, hơn 33.600 doanh nghiệp phải đóng cửa
Bất ngờ dự báo triển vọng thị trường lao động năm 2021
Bắc Ninh yêu cầu doanh nghiệp tạm thời không sử dụng lao động từ Hải Dương
Phạt hàng trăm triệu đồng nếu doanh nghiệp không bảo vệ dữ liệu khách hàng
Chạy đua thực hiện cổ phần hóa 91 doanh nghiệp trong tháng 12
Hoàng Thắng
Thứ Năm,  17/12/2020, 15:40 

Chạy đua thực hiện cổ phần hóa 91 doanh nghiệp trong tháng 12

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) – Tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp còn chậm khi số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch trong tháng 12-2020 là 91 doanh nghiệp, theo Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn đang chậm so với kế hoạch đề ra. (Ảnh: Bộ Tài chính cung cấp).

Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính cho biết tiến, có 90 trên tổng số 91 doanh nghiệp phải triển khai xác định và công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Trong 178 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 37 trên tổng số 128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đạt 28% kế hoạch”, Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết.

Cụ thể, những đơn vị và địa phương còn nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020 là thành phố Hà Nội với 13 doanh nghiệp - chiếm 14% kế hoạch, TPHCM với 38 doanh nghiệp - chiếm 40% kế hoạch, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với sáu doanh nghiệp, Bộ Công Thương với bốn doanh nghiệp, Bộ Xây dựng với hai tổng công ty.

Trước đó, tổng số thoái vốn lũy kế từ năm 2016 tới tháng 11-2020 là 25.749 tỉ đồng, thu về 173.103 tỉ đồng. Trong đó, đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 103 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17-8-2017 của Thủ tướng với giá trị 4.966 tỉ đồng, thu về 9.647 tỷ đồng - đạt 30% về số lượng và 8% về giá trị so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với hoạt động thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg,  Đã thoái 3.785 tỉ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng - bao gồm khoản thoái vốn tại Sabeco với giá trị phần vốn là 3.436 tỉ đồng, thu về 109.965 tỉ đồng.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác đã thực hiện thoái 16.996 tỉ đồng vốn Nhà nước và thu về 53.063 tỉ đồng.

Về tình hình sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10-11-2016 của Quốc hội, nguồn thu từ cổ phần hóa nộp về ngân sách nhà nước để phục vụ đầu tư trung và dài hạn là 250.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2016 – 2020.

Trong 11 tháng năm 2020, đã chuyển 12.300 tỉ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ) vào ngân sách nhà nước. Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 11-2020, đã chuyển 217.300 tỷ đồng từ Quỹ vào ngân sách nhà nước - chiếm 87% kế hoạch. Như vậy năm 2020 còn phải chuyển 32.700 tỷ đồng từ Quỹ vào ngân sách nhà nước.

Cục Tài chính doanh nghiệp nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của bảy doanh nghiệp trong tháng 11-2020, gồm Công ty TNHHMTV Giống gia súc Hải Dương thuộc kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Cùng khoảng thời gian, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại doanh nghiệp đã hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVENGENCO2).
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng thoái vốn tại một doanh nghiệp với giá trị 1,6 tỷ đồng, thu về 2,9 tỷ đồng.

Còn Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thoái vốn tại hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang và Công ty CP Công trình đô thị Nam Định với giá trị lần lượt là 49,8 tỉ đồng và 2,7 tỉ đồng. Số tiền thu về sau hai thương vụ thoái vốn lần lượt là 105,3 tỉ đồng và 4,4 tỉ đồng.

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.