Mobile Area

Eximbank: lợi nhuận thuần tăng nhưng tỷ lệ nợ xấu cũng tăng

Thứ Bảy,  30/1/2021, 20:03 
Hoàng Thắng

Eximbank: lợi nhuận thuần tăng nhưng tỷ lệ nợ xấu cũng tăng

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) – Dư nợ cho vay của Eximbank ở thời điểm 31-12-2020 giảm 11% so với thời điểm đầu năm, còn nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng lần lượt 231% và 133% khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ của ngân hàng tăng lên mức 2,52%.

Hoạt động giao dịch tại Eximbank chi nhánh Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chi phí hoạt động giảm, lợi nhuận gia tăng

Báo cáo tài chính quí 4-2020 của Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng có nhiều nét tích cực so với cùng kỳ với khoản lãi thuần tăng 8%, đạt mức 860 tỉ đồng. Ngoài ra, lãi từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng 50% so với quý 4-2019, đạt mức 201 tỉ đồng.

Nhưng khoản lãi từ kinh doanh ngoại hối và lãi từ mua mua bán chứng khoán đầu tư giảm lần lượt 50% và 93% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 66,04 tỉ đồng và 7,07 tỉ đồng.

Tương tự, khoản lãi thuần từ hoạt động khác của Eximbank giảm 5,5%, chỉ còn 88,72 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quí 4-2020 của ngân hàng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức 636,1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của giảm đến 32% so với cùng kỳ năm 2019 - chỉ còn hơn 400 tỉ đồng – đã giúp Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế quí 4-2020 lần lượt ở mức 236 tỉ đồng và hơn 199 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ ngân hàng báo lỗ.

Lũy kế cả năm 2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 3% so vơi thời điểm cuối năm 2019, đạt mức 3.313,7 tỉ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt tăng trưởng 22% và 9,3%, đạt mức 468 tỉ và 399 tỉ đồng.

Nhưng lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư của Eximbank giảm hơn 75% so với thời điểm cuối năm 2019, xuống còn 55,4 tỉ đồng.

Tương tự, lãi từ lĩnh vực góp vốn, mua cổ phần và hoạt động kinh doanh khác giảm lần lượt 17,4% và 27,5%, xuống còn 3,8 tỉ đồng và 206 tỉ đồng.

Nhờ giảm 10% chi phí hoạt động và 3% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với thời điểm cuối năm 2019, Eximbank báo lãi trước và sau thuế tăng lần lượt 22% và 24%, tương ứng 1.339 tỉ đồng và hơn 1.070 tỉ đồng.

Nợ nhóm 4, 5 tăng mạnh

Tổng tài sản của Eximbank ở mức 160.435 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, giảm 4,2% so với đầu năm do dư nợ cho vay khách hàng giảm 11% so với cuối 2019, xuống mức 100.767 tỉ đồng. Ngoài ra, khoản tiền gửi tại NHNN giảm 32%, xuống mức 3.910 tỉ đồng.

Còn tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 25% so với thời điểm cuối năm 2019, đạt mức 32.378 tỉ đồng.

Với nguồn vốn, số dư tiền gửi của khách giảm 4% so với thời điểm cuối năm 2019, xuống mức 133.918 tỉ đồng do giảm tiền gửi có kỳ hạn. Còn tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác giảm 30%, xuống mức 5.627 tỉ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank tăng từ mức 1,71% lên 2,52% - tương ứng 2.534 tỉ đồng, chủ yếu do nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ - PV) và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn – PV) tăng vốn tăng lần lượt 231% và 133% so với thời điểm đầu năm. Đặc biệt, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của ngân hàng đã giảm từ mức 55% ở thời điểm cuối năm 2019 xuống mức 50% ở thời điểm 31-12-2020.

Ngoài ra, Eximbank còn 2.032 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành tính đến 31-12-2020, giảm hơn 54% so với cuối năm trước. Trong đó, ngân hàng đã trích dự phòng gần 817 tỉ đồng cho số trái phiếu này.
 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Exim Thái Lan thiết lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
Eximbank lại ‘nóng’ với chuyện bầu lại Chủ tịch vừa miễn nhiệm, dự tính họp bất thường
Cổ phiếu ngân hàng lúc này đắt hay rẻ?
Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 1,85 triệu tỉ đồng
Napas hợp tác với các ngân hàng phát hành thẻ nội địa 2 trong 1
Eximbank: lợi nhuận thuần tăng nhưng tỷ lệ nợ xấu cũng tăng
Hoàng Thắng
Thứ Bảy,  30/1/2021, 20:03 

Eximbank: lợi nhuận thuần tăng nhưng tỷ lệ nợ xấu cũng tăng

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) – Dư nợ cho vay của Eximbank ở thời điểm 31-12-2020 giảm 11% so với thời điểm đầu năm, còn nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng lần lượt 231% và 133% khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ của ngân hàng tăng lên mức 2,52%.

Hoạt động giao dịch tại Eximbank chi nhánh Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chi phí hoạt động giảm, lợi nhuận gia tăng

Báo cáo tài chính quí 4-2020 của Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng có nhiều nét tích cực so với cùng kỳ với khoản lãi thuần tăng 8%, đạt mức 860 tỉ đồng. Ngoài ra, lãi từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng 50% so với quý 4-2019, đạt mức 201 tỉ đồng.

Nhưng khoản lãi từ kinh doanh ngoại hối và lãi từ mua mua bán chứng khoán đầu tư giảm lần lượt 50% và 93% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 66,04 tỉ đồng và 7,07 tỉ đồng.

Tương tự, khoản lãi thuần từ hoạt động khác của Eximbank giảm 5,5%, chỉ còn 88,72 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quí 4-2020 của ngân hàng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức 636,1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của giảm đến 32% so với cùng kỳ năm 2019 - chỉ còn hơn 400 tỉ đồng – đã giúp Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế quí 4-2020 lần lượt ở mức 236 tỉ đồng và hơn 199 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ ngân hàng báo lỗ.

Lũy kế cả năm 2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 3% so vơi thời điểm cuối năm 2019, đạt mức 3.313,7 tỉ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt tăng trưởng 22% và 9,3%, đạt mức 468 tỉ và 399 tỉ đồng.

Nhưng lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư của Eximbank giảm hơn 75% so với thời điểm cuối năm 2019, xuống còn 55,4 tỉ đồng.

Tương tự, lãi từ lĩnh vực góp vốn, mua cổ phần và hoạt động kinh doanh khác giảm lần lượt 17,4% và 27,5%, xuống còn 3,8 tỉ đồng và 206 tỉ đồng.

Nhờ giảm 10% chi phí hoạt động và 3% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với thời điểm cuối năm 2019, Eximbank báo lãi trước và sau thuế tăng lần lượt 22% và 24%, tương ứng 1.339 tỉ đồng và hơn 1.070 tỉ đồng.

Nợ nhóm 4, 5 tăng mạnh

Tổng tài sản của Eximbank ở mức 160.435 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, giảm 4,2% so với đầu năm do dư nợ cho vay khách hàng giảm 11% so với cuối 2019, xuống mức 100.767 tỉ đồng. Ngoài ra, khoản tiền gửi tại NHNN giảm 32%, xuống mức 3.910 tỉ đồng.

Còn tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 25% so với thời điểm cuối năm 2019, đạt mức 32.378 tỉ đồng.

Với nguồn vốn, số dư tiền gửi của khách giảm 4% so với thời điểm cuối năm 2019, xuống mức 133.918 tỉ đồng do giảm tiền gửi có kỳ hạn. Còn tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác giảm 30%, xuống mức 5.627 tỉ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank tăng từ mức 1,71% lên 2,52% - tương ứng 2.534 tỉ đồng, chủ yếu do nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ - PV) và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn – PV) tăng vốn tăng lần lượt 231% và 133% so với thời điểm đầu năm. Đặc biệt, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của ngân hàng đã giảm từ mức 55% ở thời điểm cuối năm 2019 xuống mức 50% ở thời điểm 31-12-2020.

Ngoài ra, Eximbank còn 2.032 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành tính đến 31-12-2020, giảm hơn 54% so với cuối năm trước. Trong đó, ngân hàng đã trích dự phòng gần 817 tỉ đồng cho số trái phiếu này.
 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.