Mobile Area

‘Vua tôm’ Minh Phú báo lãi đột biến trong qúi 4-2020

Thứ Bảy,  20/2/2021, 19:21 
Vân Phong

‘Vua tôm’ Minh Phú báo lãi đột biến trong qúi 4-2020

Vân Phong

(TBKTSG Online) - Khoản lợi nhuận sau thuế qúi 4-2020 lên tới 142 tỉ đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú chủ yếu tới từ đẩy mạnh nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao và tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Hoạt động ứng dụng công nghệ vào sản xuất tôm giống tại một trại giống của Công ty TNHH Giống Thuỷ sản Minh Phú - Ninh Thuận. Ảnh: DN cung cấp.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cho biết doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt mức 4.352 tỉ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Còn giá vốn hàng bán của doanh nghiệp trong qúi 4-2020 chỉ tăng 1,4% so với qúi 4-2019, đạt mức 3.986,2 tỉ đồng, vì vậy lợi nhuận gộp của Minh Phú đạt mức 366 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính mang về cho Minh Phú 43 tỉ đồng trong qúi 4-2020, cao hơn 3 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Về chi phí, khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp của Minh Phú giảm tương ứng 56,65% và 15,71% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ còn ở mức 25,4 tỉ đồng và 51,07 tỉ đồng. Riêng phần chi phí bán hàng – khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất – tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức 182 tỉ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế qúi 4-2020 của Minh Phú tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 142 tỉ đồng.

Lý giải kết quả, đại diện Minh Phú cho rằng việc đẩy mạnh nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao 2-3-4 ở hai vùng nuôi là Minh Phú Lộc An và Minh Phú-Kiên Giang đã giúp doanh nghiệp tự chủ được nguồn tôm nguyên liệu và giải quyết vấn đề thiếu hụt tôm nguyên liệu trong những tháng cuối năm. Điều này đã giúp giảm giá thành sản xuất, khiến biên lợi nhuận gộp cao hơn cùng kỳ năm 2019, theo đại diện Minh Phú.

Nếu tính luỹ kế bốn qúi của năm 2020, doanh thu thuần của Minh Phú đạt mức 14.334 tỉ đồng, giảm 15% so với năm 2019. Nhờ chi phí tài chính và chi phí bán hàng năm 2020 giảm mạnh so với năm trước nên lợi nhuận sau thuế của Minh Phú vẫn đạt mức 617 tỉ đồng, tăng 39% so với năm 2019.

Nhưng với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt mức tương ứng là 15.206 tỉ đồng và 915 tỉ đồng, doanh nghiệp mới thực hiện 94% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về tài sản, tổng tài sản của Minh Phú ở mức 8.892 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị gần 2.972 tỉ đồng. Còn các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của Minh Phú là 1.110 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, tăng hơn 484 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm nhờ quản lý tốt dòng tiền.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp là gần 3.627 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, tăng 19,2% so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân tới từ giá trị khoản mục vay nà nợ thuê tài chính ngắn hạn của Minh Phú tăng tới 39%, đạt mức 3.083 tỉ đồng.

Trong đó, phần lớn là nợ vay ngắn hạn của Minh Phú là các khoản vay ngân hàng. Đáng chú ý, đã vay mới 13.174 tỉ đồng và đã trả 12.304 tỉ đồng nợ vay trong năm 2020.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Cẩn trọng với các nhịp tăng ngắn hạn của vàng
‘Ngưỡng chịu đựng' của HoSE bất ngờ lên gần 20.000 tỉ đồng
Cổ phần 'tay trái, tay phải' ở Bamboo Airways
BSC lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 180 tỉ đồng
Ocean Group lên kế hoạch thoái vốn tại các dự án để trả nợ
‘Vua tôm’ Minh Phú báo lãi đột biến trong qúi 4-2020
Vân Phong
Thứ Bảy,  20/2/2021, 19:21 

‘Vua tôm’ Minh Phú báo lãi đột biến trong qúi 4-2020

Vân Phong

(TBKTSG Online) - Khoản lợi nhuận sau thuế qúi 4-2020 lên tới 142 tỉ đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú chủ yếu tới từ đẩy mạnh nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao và tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Hoạt động ứng dụng công nghệ vào sản xuất tôm giống tại một trại giống của Công ty TNHH Giống Thuỷ sản Minh Phú - Ninh Thuận. Ảnh: DN cung cấp.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cho biết doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt mức 4.352 tỉ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Còn giá vốn hàng bán của doanh nghiệp trong qúi 4-2020 chỉ tăng 1,4% so với qúi 4-2019, đạt mức 3.986,2 tỉ đồng, vì vậy lợi nhuận gộp của Minh Phú đạt mức 366 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính mang về cho Minh Phú 43 tỉ đồng trong qúi 4-2020, cao hơn 3 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Về chi phí, khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp của Minh Phú giảm tương ứng 56,65% và 15,71% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ còn ở mức 25,4 tỉ đồng và 51,07 tỉ đồng. Riêng phần chi phí bán hàng – khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất – tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức 182 tỉ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế qúi 4-2020 của Minh Phú tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 142 tỉ đồng.

Lý giải kết quả, đại diện Minh Phú cho rằng việc đẩy mạnh nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao 2-3-4 ở hai vùng nuôi là Minh Phú Lộc An và Minh Phú-Kiên Giang đã giúp doanh nghiệp tự chủ được nguồn tôm nguyên liệu và giải quyết vấn đề thiếu hụt tôm nguyên liệu trong những tháng cuối năm. Điều này đã giúp giảm giá thành sản xuất, khiến biên lợi nhuận gộp cao hơn cùng kỳ năm 2019, theo đại diện Minh Phú.

Nếu tính luỹ kế bốn qúi của năm 2020, doanh thu thuần của Minh Phú đạt mức 14.334 tỉ đồng, giảm 15% so với năm 2019. Nhờ chi phí tài chính và chi phí bán hàng năm 2020 giảm mạnh so với năm trước nên lợi nhuận sau thuế của Minh Phú vẫn đạt mức 617 tỉ đồng, tăng 39% so với năm 2019.

Nhưng với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt mức tương ứng là 15.206 tỉ đồng và 915 tỉ đồng, doanh nghiệp mới thực hiện 94% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về tài sản, tổng tài sản của Minh Phú ở mức 8.892 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị gần 2.972 tỉ đồng. Còn các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của Minh Phú là 1.110 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, tăng hơn 484 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm nhờ quản lý tốt dòng tiền.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp là gần 3.627 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, tăng 19,2% so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân tới từ giá trị khoản mục vay nà nợ thuê tài chính ngắn hạn của Minh Phú tăng tới 39%, đạt mức 3.083 tỉ đồng.

Trong đó, phần lớn là nợ vay ngắn hạn của Minh Phú là các khoản vay ngân hàng. Đáng chú ý, đã vay mới 13.174 tỉ đồng và đã trả 12.304 tỉ đồng nợ vay trong năm 2020.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.