Mobile Area

Lợi nhuận Haxaco tăng gần 150% nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ

Thứ Hai,  1/3/2021, 23:53 
Hoàng Thắng

Lợi nhuận Haxaco tăng gần 150% nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) – Chính sách của Chính phủ về giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước đã giúp bốn đại lý của Haxaco xuất hiện trong nhóm dẫn đầu về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam năm 2020.

Một đại lý bán hàng của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco). Ảnh: DN cung cấp.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) cho thấy doanh thu thuần của doanh nghiệp chỉ tăng 8% so với năm 2019, đạt mức 5.596,5 tỉ đồng. Còn giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng 5,8% so với năm trước, đạt mức 5.248,1 tỉ đồng.

Vì vậy biên lợi nhuận của Haxaco tăng từ mức 3,79% lên mức 5,76%, tương ứng mức lợi nhuận thuần là 321,3 tỉ đồng - tăng 65,4% so với năm 2019.

SSI Research cho rằng, việc Chính phủ kiểm soát tốt dịch Covid-19 và ban hành những chính sách hỗ trợ như Nghị định 70/2020 và Nghị định 57/2020 có hiệu lực từ tháng 7-2020 đã đóng góp quan trọng vào sự hồi phục mạnh của thị trường ô tô.

Cụ thể, thị phần xe trong nước đã đạt mức 65% tính tới cuối tháng 11-2020, trong khi thị phần xe nhập khẩu giảm còn 35%. Ngoài ra, sản lượng xe nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2020 giảm 24,3% so với cùng giai đoạn của năm 2019.

Lý giả nguyên nhân, đại diện Haxaco cho biết Nghị định 70/2020 của Chính phủ về giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước đã giúp bốn đại lý của doanh nghiệp xuất hiện trong nhóm dẫn đầu về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

Về chi phí, chi phí lãi vay của Haxaco giảm tới 28%, xuống mức 41 tỉ đồng nhờ hưởng ưu đãi về lãi suất từ các ngân hàng.

Còn hai khoản chi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cấu phần chi phí của Haxaco – thay đổi không đáng kể so với năm 2019, lần lượt giảm 2,07% và tăng 1,52%.

Điều này lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 của doanh nghiệp đạt mức 115,6 tỉ đồng, trong khi năm 2019 doanh nghiệp ghi nhận khoản 30,4 tỉ đồng.

Trong kỳ, Haxaco còn có khoản thu nhập khác với giá trị hơn 42,85 tỉ đồng, gồm: 7,22 tỉ đồng từ tiền hỗ trợ của Mercedes-benz; 20,96 tỉ đồng lãi từ thanh lý tài sản cố định, 14,65 tỉ đồng thu nhập khác.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 125,35 đồng, tăng gần 150% so với năm 2019.

Về tài sản, tổng tài sản Haxaco tính tới 31-12-2020 chỉ còn xấp xỉ 1.232 tỉ đồng, giảm 24% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho giảm lần lượt 33% và 22%, chỉ còn hơn 262 tỉ đồng và 564 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phát sinh khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trị giá gần 15 tỉ đồng, trong khi đầu năm 2020 không xuất hiện mục này.

Về nguồn vốn, vốn góp của chủ sở của Haxaco ở mức hơn 367 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, chiếm 29% tổng tài sản.

Còn nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 697 tỉ đồng, giảm gần 40% so với thời điểm đầu năm do giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm giảm gần 450 tỉ đồng so với cuối năm 2019, tương ứng mức giảm 47%.

Đáng chú ý, số vay đã phát sinh trong năm 2020 của Haxco là 4.991,4 tỉ đồng, nhưng doanh nghiệp cũng đã trả 5.439,7 tỉ đồng trong cùng năm.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Cổ phiếu thép: Nhà đầu tư phải biết 'đãi cát tìm vàng'!
Hồi 'thái lai' của cổ đông ngân hàng đã đến
Một cá nhân bị xử phạt 550 triệu đồng vì thao túng giá cổ phiếu
Cẩn trọng với các nhịp tăng ngắn hạn của vàng
‘Ngưỡng chịu đựng' của HoSE bất ngờ lên gần 20.000 tỉ đồng
Lợi nhuận Haxaco tăng gần 150% nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ
Hoàng Thắng
Thứ Hai,  1/3/2021, 23:53 

Lợi nhuận Haxaco tăng gần 150% nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ

Hoàng Thắng

(TBKTSG Online) – Chính sách của Chính phủ về giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước đã giúp bốn đại lý của Haxaco xuất hiện trong nhóm dẫn đầu về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam năm 2020.

Một đại lý bán hàng của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco). Ảnh: DN cung cấp.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) cho thấy doanh thu thuần của doanh nghiệp chỉ tăng 8% so với năm 2019, đạt mức 5.596,5 tỉ đồng. Còn giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng 5,8% so với năm trước, đạt mức 5.248,1 tỉ đồng.

Vì vậy biên lợi nhuận của Haxaco tăng từ mức 3,79% lên mức 5,76%, tương ứng mức lợi nhuận thuần là 321,3 tỉ đồng - tăng 65,4% so với năm 2019.

SSI Research cho rằng, việc Chính phủ kiểm soát tốt dịch Covid-19 và ban hành những chính sách hỗ trợ như Nghị định 70/2020 và Nghị định 57/2020 có hiệu lực từ tháng 7-2020 đã đóng góp quan trọng vào sự hồi phục mạnh của thị trường ô tô.

Cụ thể, thị phần xe trong nước đã đạt mức 65% tính tới cuối tháng 11-2020, trong khi thị phần xe nhập khẩu giảm còn 35%. Ngoài ra, sản lượng xe nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2020 giảm 24,3% so với cùng giai đoạn của năm 2019.

Lý giả nguyên nhân, đại diện Haxaco cho biết Nghị định 70/2020 của Chính phủ về giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước đã giúp bốn đại lý của doanh nghiệp xuất hiện trong nhóm dẫn đầu về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

Về chi phí, chi phí lãi vay của Haxaco giảm tới 28%, xuống mức 41 tỉ đồng nhờ hưởng ưu đãi về lãi suất từ các ngân hàng.

Còn hai khoản chi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cấu phần chi phí của Haxaco – thay đổi không đáng kể so với năm 2019, lần lượt giảm 2,07% và tăng 1,52%.

Điều này lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 của doanh nghiệp đạt mức 115,6 tỉ đồng, trong khi năm 2019 doanh nghiệp ghi nhận khoản 30,4 tỉ đồng.

Trong kỳ, Haxaco còn có khoản thu nhập khác với giá trị hơn 42,85 tỉ đồng, gồm: 7,22 tỉ đồng từ tiền hỗ trợ của Mercedes-benz; 20,96 tỉ đồng lãi từ thanh lý tài sản cố định, 14,65 tỉ đồng thu nhập khác.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 125,35 đồng, tăng gần 150% so với năm 2019.

Về tài sản, tổng tài sản Haxaco tính tới 31-12-2020 chỉ còn xấp xỉ 1.232 tỉ đồng, giảm 24% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho giảm lần lượt 33% và 22%, chỉ còn hơn 262 tỉ đồng và 564 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phát sinh khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trị giá gần 15 tỉ đồng, trong khi đầu năm 2020 không xuất hiện mục này.

Về nguồn vốn, vốn góp của chủ sở của Haxaco ở mức hơn 367 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, chiếm 29% tổng tài sản.

Còn nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 697 tỉ đồng, giảm gần 40% so với thời điểm đầu năm do giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm giảm gần 450 tỉ đồng so với cuối năm 2019, tương ứng mức giảm 47%.

Đáng chú ý, số vay đã phát sinh trong năm 2020 của Haxco là 4.991,4 tỉ đồng, nhưng doanh nghiệp cũng đã trả 5.439,7 tỉ đồng trong cùng năm.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.