Mobile Area

Lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai tăng thêm 1.216 tỉ đồng sau kiểm toán

Thứ Ba,  13/4/2021, 15:49 
Vân Phong

Lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai tăng thêm 1.216 tỉ đồng sau kiểm toán

Vân Phong

(KTSG Online) - Lỗ lũy kế năm 2020 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cao hơn 1.216 tỉ đồng so với báo cáo tự lập.

 

Vườn cây ăn trái vẫn chưa thể mang lại lợi nhuận cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh minh họa: DNCC

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của HAGL ghi nhận khoản lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 208,6 tỉ đồng so với báo cáo tự lập, từ 2.174,6 tỉ đồng lên 2.383,3 tỉ đồng.

Lý giải điều này, đại diện HAGL cho biết doanh nghiệp chưa có kết quả định giá của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai từ bên thứ ba vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2020 (báo cáo tự lập). Vì vậy Ban Tổng Giám đốc HAGL đã cập nhật số liệu theo chứng từ định giá trước đây.

Còn báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán được trình bày theo cập nhật mới nhất với chứng thư định giá mới.

Bên cạnh đó, khoản lỗ lũy kế của HAGL trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán là 6.301 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, trong khi con số này trên báo cáo tự lập là 5.085 tỉ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi đổi ở ba khoản mục. Thứ nhất, lỗ lũy kế tính của HAGL tăng thêm 142 tỉ đồng tính tới ngày 31-12-2019.

Thứ hai, lỗ thuần trong năm 2020 của doanh nghiệp tăng thêm 55 tỉ đồng.

Thứ ba, khoản mục "Giao dịch vốn trong nội bộ Tập đoàn với cổ đông không kiểm soát" chuyển từ mức dương 741,7 tỉ đồng trước kiểm toán sang âm 276,3 tỉ đồng sau kiểm toán.

Cũng tại báo cáo tài chính đã kiểm toán của HAGL - kiểm toán viên của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – đơn vị thực hiện kiểm toán – đã nhấn mạnh khoản lỗ lũy kế lên tới 6.301 tỉ đồng và khoản nợ ngắn hạn cao hơn 6.498 tỉ đồng so với tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Những yếu tố này – theo kiểm toán viên – cho thấy "sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp".

Bên cạnh đó, HAGL cũng có vi phạm cam kết với hợp đồng vay và trái phiếu tính tới ngày 10-4.

Giải trình những yếu tố dẫn tới sự ngờ về khả năng hoạt động của doanh nghiệp, đại diện HAGL cho biết Ban Tổng Giám đốc của doanh nghiệp đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo tại ngày lập BCTC đã được kiểm toán, gồm: dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính và thu hồi nợ từ các đối tác, cùng các dự án đang triển khai.

Ngoài ra, HAGL đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm hợp đồng có liên quan.

Đại diện HAGL cho rằng doanh nghiệp có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, HAGL Agrico đã thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho THACO để hoán đổi khoản nợ 7.414,5 tỉ đồng vào ngày 8-1-2021. Mục tiêu phát hành là tái cơ cấu nguồn vốn.

Với hoạt động kinh doanh, đại diện HAGL cho biết năm 2020 điểm sáng khi mảng bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu, và tiền từ hoạt động này là nguồn tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng cao, giá ổn định. Ban lãnh đạo chủ trương tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng chuối nhằm gia tăng dòng tiền, song song tái cơ cấu các khoản nợ hiện hữu.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Quốc Cường Gia Lai liên tiếp giải thể công ty con
KKR rót 100 triệu đô la vào một tập đoàn giáo dục Việt Nam
Lại có cá nhân lập ‘siêu doanh nghiệp’ với vốn điều lệ hơn 21 tỉ đô la
Chiến lược ‘kiềng ba chân’ của Vingroup
Thế Giới Di Động lấn sân sang mảng phân phối?
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai tăng thêm 1.216 tỉ đồng sau kiểm toán
Vân Phong
Thứ Ba,  13/4/2021, 15:49 

Lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai tăng thêm 1.216 tỉ đồng sau kiểm toán

Vân Phong

(KTSG Online) - Lỗ lũy kế năm 2020 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cao hơn 1.216 tỉ đồng so với báo cáo tự lập.

 

Vườn cây ăn trái vẫn chưa thể mang lại lợi nhuận cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh minh họa: DNCC

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của HAGL ghi nhận khoản lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 208,6 tỉ đồng so với báo cáo tự lập, từ 2.174,6 tỉ đồng lên 2.383,3 tỉ đồng.

Lý giải điều này, đại diện HAGL cho biết doanh nghiệp chưa có kết quả định giá của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai từ bên thứ ba vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2020 (báo cáo tự lập). Vì vậy Ban Tổng Giám đốc HAGL đã cập nhật số liệu theo chứng từ định giá trước đây.

Còn báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán được trình bày theo cập nhật mới nhất với chứng thư định giá mới.

Bên cạnh đó, khoản lỗ lũy kế của HAGL trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán là 6.301 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, trong khi con số này trên báo cáo tự lập là 5.085 tỉ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi đổi ở ba khoản mục. Thứ nhất, lỗ lũy kế tính của HAGL tăng thêm 142 tỉ đồng tính tới ngày 31-12-2019.

Thứ hai, lỗ thuần trong năm 2020 của doanh nghiệp tăng thêm 55 tỉ đồng.

Thứ ba, khoản mục "Giao dịch vốn trong nội bộ Tập đoàn với cổ đông không kiểm soát" chuyển từ mức dương 741,7 tỉ đồng trước kiểm toán sang âm 276,3 tỉ đồng sau kiểm toán.

Cũng tại báo cáo tài chính đã kiểm toán của HAGL - kiểm toán viên của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – đơn vị thực hiện kiểm toán – đã nhấn mạnh khoản lỗ lũy kế lên tới 6.301 tỉ đồng và khoản nợ ngắn hạn cao hơn 6.498 tỉ đồng so với tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Những yếu tố này – theo kiểm toán viên – cho thấy "sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp".

Bên cạnh đó, HAGL cũng có vi phạm cam kết với hợp đồng vay và trái phiếu tính tới ngày 10-4.

Giải trình những yếu tố dẫn tới sự ngờ về khả năng hoạt động của doanh nghiệp, đại diện HAGL cho biết Ban Tổng Giám đốc của doanh nghiệp đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo tại ngày lập BCTC đã được kiểm toán, gồm: dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính và thu hồi nợ từ các đối tác, cùng các dự án đang triển khai.

Ngoài ra, HAGL đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm hợp đồng có liên quan.

Đại diện HAGL cho rằng doanh nghiệp có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, HAGL Agrico đã thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho THACO để hoán đổi khoản nợ 7.414,5 tỉ đồng vào ngày 8-1-2021. Mục tiêu phát hành là tái cơ cấu nguồn vốn.

Với hoạt động kinh doanh, đại diện HAGL cho biết năm 2020 điểm sáng khi mảng bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu, và tiền từ hoạt động này là nguồn tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng cao, giá ổn định. Ban lãnh đạo chủ trương tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng chuối nhằm gia tăng dòng tiền, song song tái cơ cấu các khoản nợ hiện hữu.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Yến Dung. Phó thư ký tòa soạn: Nam Hưng.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.