Mobile Area

Doanh thu bất động sản của C.E.O giảm 30% so với cùng kỳ

Thứ Sáu,  7/5/2021, 20:43 
Hoàng Thắng

Doanh thu bất động sản của C.E.O giảm 30% so với cùng kỳ

Hoàng Thắng

(KTSG Online) – Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O trong quí 4-2020 và quí 1-2021 lần lượt là âm 580,3 triệu đồng và âm 38,08 tỉ đồng. Doanh thu bất động sản ở mức 71,02 tỉ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ; doanh thu cung cấp dịch vụ ở mức 70,99 tỉ đồng, giảm 64%.

Một góc dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City của C.E.O. Ảnh: DNCC.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2021 của Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O cho biết doanh thu thuần của doanh nghiệp là hơn 142 tỉ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, doanh thu bất động sản chỉ ở mức 71,02 tỉ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Còn doanh thu cung cấp dịch vụ ở mức 70,99 tỉ đồng, giảm 64%.

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn C.E.O – không tính doanh thu từ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác - là âm 17 tỉ đồng so với cùng kỳ dương 33,7 tỉ đồng.

Giá vốn hàng bán trong kỳ của C.E.O là 125,59 tỉ đồng – giảm 27% so với cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn mức giảm của doanh thu. Điều này khiến biên lãi gộp của doanh nghiệp chỉ ở mức 11,5% trong quý 1-2021, tương ứng lợi nhuận gộp là 16,42 tỉ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính của C.E.O ở mức 9,13 tỉ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ do lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay giảm tới 47%. Còn chi phí tài chính của doanh nghiệp là 33,18 tỉ đồng, giảm 22%.

Về chi phí, chi phí bán hàng của C.E.O ở mức 2,29 tỉ đồng, giảm 83,9% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 31,12 tỉ đồng, giảm 54,7%.

Lợi nhuận khác của C.E.O ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 1.470% so với cùng kỳ năm trước, từ hơn 649 triệu đồng lên 15,1 tỉ đồng, nhưng không có thuyết minh cụ thể. Còn chi phí khác của doanh nghiệp là 602,76 triệu đồng, tăng 75,7%.

Sau khi trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, C.E.O ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức âm hơn 38,08 tỉ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 18,54 tỉ đồng. 

Như vậy, tập đoàn C.E.O đã ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong ở 3/4 quý liên tiếp. Trước đó, lợi nhuận sau thuế quý 4-2020 và 2-2020 của doanh nghiệp lần lượt là âm 580,3 triệu đồng và âm 112,16 tỉ đồng. 

Kết quả này khiến lợi nhuận sau thuế năm 2020 của doanh nghiệp âm hơn 103 tỉ đồng, còn cổ phiếu CEO bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện cảnh báo.

Lý giải nguyên nhân thua lỗ, doanh nghiệp cho biết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Về tài sản, tổng tài sản của tập đoàn C.E.O là hơn 7.203 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, giảm 3,2% so với thời điểm đầu năm và chủ yếu là tài sản dài hạn.

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 112 tỉ đồng, giảm 51% do lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 116,62 tỉ đồng.

Theo đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 130,49 tỉ đồng do giảm giá trị các khoản phải trả và giảm lãi vay. Còn lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính lần lượt là 8,61 tỉ đồng và 5,25 tỉ đồng.

Giá trị hàng tồn kho của C.E.O là 682 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, tăng 3% so với thời điểm đầu năm do sự gia tăng ở khoản mục nguyên vật liệu. Còn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục hàng tồn kho - ở mức 629,48 tỉ đồng, gần như không thay đổi so với thời điểm đầu năm.

Giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp là 536,19 tỉ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của tập đoàn C.E.O ở mức 2.186,41 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, giảm 6,4% so với đầu năm – chủ yếu tập trung ở dự án tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habour City với giá trị 2.137,57 tỉ đồng. Chi phí dở dang ở dự án Green Hotel & Resort là 44,6 tỉ đồng, trong khi dự án Hana Garden City và Sonasea Villas & Resort 2 không còn phát sinh chi phí.

Tài sản cố định của doanh nghiệp ở mức 1.489,5 tỉ đồng tính tới 31-3-2021. Còn bất động sản đầu tư là 801,6 tỉ đồng. 

Về nguồn vốn, khoản vay và nợ thuê tài chính của C.E.O là 1.933 tỉ đồng, trong đó nợ khoản vay và thuê tài chính dài hạn là 1.434 tỉ đồng – chiếm tỷ trọng chủ yếu là khoản vay với VietinBank - chi nhánh Thành An và BIDV. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn C.E.O là 56,5%.
 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
KKR rót 100 triệu đô la vào một tập đoàn giáo dục Việt Nam
Lại có cá nhân lập ‘siêu doanh nghiệp’ với vốn điều lệ hơn 21 tỉ đô la
Chiến lược ‘kiềng ba chân’ của Vingroup
Thế Giới Di Động lấn sân sang mảng phân phối?
Vietravel Airlines dự tính bán lại toàn bộ cổ phần
Doanh thu bất động sản của C.E.O giảm 30% so với cùng kỳ
Hoàng Thắng
Thứ Sáu,  7/5/2021, 20:43 

Doanh thu bất động sản của C.E.O giảm 30% so với cùng kỳ

Hoàng Thắng

(KTSG Online) – Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O trong quí 4-2020 và quí 1-2021 lần lượt là âm 580,3 triệu đồng và âm 38,08 tỉ đồng. Doanh thu bất động sản ở mức 71,02 tỉ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ; doanh thu cung cấp dịch vụ ở mức 70,99 tỉ đồng, giảm 64%.

Một góc dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City của C.E.O. Ảnh: DNCC.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2021 của Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O cho biết doanh thu thuần của doanh nghiệp là hơn 142 tỉ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, doanh thu bất động sản chỉ ở mức 71,02 tỉ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Còn doanh thu cung cấp dịch vụ ở mức 70,99 tỉ đồng, giảm 64%.

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn C.E.O – không tính doanh thu từ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác - là âm 17 tỉ đồng so với cùng kỳ dương 33,7 tỉ đồng.

Giá vốn hàng bán trong kỳ của C.E.O là 125,59 tỉ đồng – giảm 27% so với cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn mức giảm của doanh thu. Điều này khiến biên lãi gộp của doanh nghiệp chỉ ở mức 11,5% trong quý 1-2021, tương ứng lợi nhuận gộp là 16,42 tỉ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính của C.E.O ở mức 9,13 tỉ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ do lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay giảm tới 47%. Còn chi phí tài chính của doanh nghiệp là 33,18 tỉ đồng, giảm 22%.

Về chi phí, chi phí bán hàng của C.E.O ở mức 2,29 tỉ đồng, giảm 83,9% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 31,12 tỉ đồng, giảm 54,7%.

Lợi nhuận khác của C.E.O ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 1.470% so với cùng kỳ năm trước, từ hơn 649 triệu đồng lên 15,1 tỉ đồng, nhưng không có thuyết minh cụ thể. Còn chi phí khác của doanh nghiệp là 602,76 triệu đồng, tăng 75,7%.

Sau khi trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, C.E.O ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức âm hơn 38,08 tỉ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 18,54 tỉ đồng. 

Như vậy, tập đoàn C.E.O đã ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong ở 3/4 quý liên tiếp. Trước đó, lợi nhuận sau thuế quý 4-2020 và 2-2020 của doanh nghiệp lần lượt là âm 580,3 triệu đồng và âm 112,16 tỉ đồng. 

Kết quả này khiến lợi nhuận sau thuế năm 2020 của doanh nghiệp âm hơn 103 tỉ đồng, còn cổ phiếu CEO bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện cảnh báo.

Lý giải nguyên nhân thua lỗ, doanh nghiệp cho biết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Về tài sản, tổng tài sản của tập đoàn C.E.O là hơn 7.203 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, giảm 3,2% so với thời điểm đầu năm và chủ yếu là tài sản dài hạn.

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 112 tỉ đồng, giảm 51% do lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 116,62 tỉ đồng.

Theo đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 130,49 tỉ đồng do giảm giá trị các khoản phải trả và giảm lãi vay. Còn lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính lần lượt là 8,61 tỉ đồng và 5,25 tỉ đồng.

Giá trị hàng tồn kho của C.E.O là 682 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, tăng 3% so với thời điểm đầu năm do sự gia tăng ở khoản mục nguyên vật liệu. Còn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục hàng tồn kho - ở mức 629,48 tỉ đồng, gần như không thay đổi so với thời điểm đầu năm.

Giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp là 536,19 tỉ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của tập đoàn C.E.O ở mức 2.186,41 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, giảm 6,4% so với đầu năm – chủ yếu tập trung ở dự án tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habour City với giá trị 2.137,57 tỉ đồng. Chi phí dở dang ở dự án Green Hotel & Resort là 44,6 tỉ đồng, trong khi dự án Hana Garden City và Sonasea Villas & Resort 2 không còn phát sinh chi phí.

Tài sản cố định của doanh nghiệp ở mức 1.489,5 tỉ đồng tính tới 31-3-2021. Còn bất động sản đầu tư là 801,6 tỉ đồng. 

Về nguồn vốn, khoản vay và nợ thuê tài chính của C.E.O là 1.933 tỉ đồng, trong đó nợ khoản vay và thuê tài chính dài hạn là 1.434 tỉ đồng – chiếm tỷ trọng chủ yếu là khoản vay với VietinBank - chi nhánh Thành An và BIDV. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn C.E.O là 56,5%.
 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Yến Dung. Phó thư ký tòa soạn: Nam Hưng.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.