Bình luận của bạn có phần đúng nhưng khổ nỗi dường như không ai nghe thấy! Bạn phải làm sao khi những tiếng kêu yếu ớt như phát ra trong cơn giông tố, chẳng ai nghe thấy, rồi bị rơi vào chốn hư không?


21/04/2014 - Lê Nguyên

Bài phân tích rất chí lý!


21/04/2014 - Hoàng

Tôi đồng ý với bài báo là cần làm rõ trách nhiệm và xử ngay.


21/04/2014 - nguyen van hai

Hãy kỷ luật, cách chức những ai liên quan. Họ biết nhưng vẫn cố tình làm nghèo đất nước, làm giàu bản thân. Đất nước vì vậy nên mãi nghèo!


21/04/2014 - Tèo