Nhân tiện TS. Tạ Văn Tài bàn đến khái niệm "vấn đề sự kiện thực tại" - dịch từ cụm từ "question of fact", xin phép được bàn đến một khái niệm liên hệ chặt chẽ nhưng rất khác biệt với "question of fact", đó là "question of law" mà ở đây tạm dịch là "vấn đề pháp lý".

Để trả lời cho "question of fact", cần viện dẫn bằng chứng hoặc sự kiện có thể kiểm chứng được, nhưng để trả lời cho "question of law", cần viện dẫn các nguyên tắc lý luận pháp luật. Và trong các phiên tòa, phải thông qua được "question of law" thì mới đến lượt "question of fact".

Question of fact: Hoàng Sa thuộc về VNCH, do đó Trung Quốc không thể áp dụng nguyên tắc estoppel đối với công thư của cố TT Phạm Văn Đồng, vốn là đại diện của VNDCCH nên không có quyền chuyển nhượng lãnh thổ không thuộc về VNDCCH (tóm tắt theo ý chính của TS. Tạ Văn Tài).

Question of law: công thư của cố TT Phạm Văn Đồng có phải là một văn kiện quốc tế mang tính chất ràng buộc pháp lý không (an international document of a legally-binding character)? Từ lâu, trong bang giao quốc tế các chính phủ có thể trao đổi công thư mà không trở thành nghĩa vụ pháp lý cho chính họ. Trong những thập kỷ gần đây, điều này đã trở thành một phương tiện ngoại giao rất phổ biến và những tài liệu này được coi là không ràng buộc về mặt pháp lý. Do đó, công thư của cố TT Phạm Văn Đồng là một văn kiện quốc tế không mang tính chất ràng buộc pháp lý (an international document of a non legally-binding character). Mà nếu đã không mang tính chất ràng buộc pháp lý thì nói đến estoppel cũng thừa, vì nguyên tắc estoppel chỉ áp dụng đối với văn kiện quốc tế mang tính chất ràng buộc pháp lý.


17/06/2014 - Hồ Huy Anh

Rất thuyết phục! Xin cám ơn LS. Tạ Văn Tài.


16/06/2014 - Dân Trí

Giải thích của LS. Tạ Văn Tài, Đại học Hardvard, thuyết phục gấp ngàn lần TS. Trần Công Trục, về mặt pháp lý.


16/06/2014 - Nam Việt