Hội nhập toàn diện như TTP còn phải do dự gì nữa. Nếu không cải cách sớm thì hậu quả về kinh tế là chúng ta sẽ tụt hậu thêm nhiều thập kỷ nữa .


13/10/2015 - Võ Tấn Nam

Chắc rằng tôi thiển cận nên không thể bao quát được nhiều chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Song những gì tôi nghe thấy, nhất là ở tầm vĩ mô, sự đổi mới nhiều mặt khá quyết liệt, cụ thể và có tác dụng lập tức khi trên nói dưới nghe và cùng hành động.

Nhưng nhiều chủ trương, nghị quyết ở trên vẫn quyết liệt nhưng cấp dưới làm không tốt, nông nghiệp chẳng hạn. Có yếu tố khách quan nhưng yếu tố chủ quan là điều đáng suy ngẫm, trong đó có trở ngại là chưa đổi mới tư duy, sự yếu kém về năng lực, và hông loại trừ nhóm lợi ích.

Vậy nên chăng khi có sự phân công giao việc thì phải có sự ràng buộc bằng cơ chế giám sát đi kèm một cách chặt chẽ và quyết liệt. Chứ không phải như lâu nay phê bình, nhắc nhở rồi chờ đợi sự tự giác mà không bao giờ có đối với một bộ phận không nhỏ, có kẻ đã biến chất từ lâu rồi còn trong đội ngũ...

Chúng ta có nhiều tổ chức, hội đoàn nghề nghiệp..., đã hội thảo, góp ý nhiều chiều, nhiều định hướng rất xác đáng, từ tầm vĩ mô đến những vấn đề rât cụ thể có thể ứng dụng ngay vậy mà có những việc cứ chậm trễ, ì ạch đến khó hiểu. Buồn chết được!


07/09/2015 - Phạm Hưng Thạnh